Finnmark fylkeskommune: 319 nye har fått skoleplass

xskolestart_jpg_pagespeed_ic_MSVVDQVg8O - Klikk for stort bilde Andre inntak til de videregående skolene i Finnmark er klart og 319 nye søkere har fått tilbud om skoleplass.

Totalt har 2997 søkere har fått tilbud om videregående opplæring i Finnmark, og av disse har 2868 ungdomsrett (ungdom under 24 som har lovfestet rett til opplæring i videregående skole).

90 prosent av alle søkere har kommet inn på sitt første ønske, mot 87 prosent i hovedinntaket. Mens det første inntaket viste at hele 3009 søkere med ungdomsrett hadde fått plass, er dette tallet nå redusert til 2868.

Læreplasser

Dette skyldes i hovedsak at mange av de som nå har takket nei til skoleplass, har fått læreplasser. Noen har stått som søkere i flere fylker, og har nå fått plass i et annet fylke, på private videregående skoler, eller ved toppidrettstilbud.

Noen har også valgt å ta et utvekslingsår i utlandet. Andre igjen har valgt å takke nei til plass for å ta et friår, for å jobbe eller for å gå på folkehøgskole. Mens det første inntaket bare var for søkere med ungdomsrett, er søkere med fullføringsrett, voksenrett og ikke-rett med i andre inntak.

Populære tilbud og ventelister

Fortsatt er det de mest populære tilbudene på Vg1 som har lengst ventelister. Dette gjelder elektrofag, helse- og oppvekstfag og teknikk og industriell produksjon. Alta, Hammerfest og Kirkenes videregående skole har de lengste ventelistene.

Selv om mange tilbud har venteliste, er det også noen tilbud som har ledige plasser. Dette gjelder spesielt tilbud på Vg2- og Vg3-nivå.

Svarfrist

Søkere som har fått tilbud om plass i andre inntak, må svare på tilbudet innen 27. juli. Opplæringsavdelinga minner om at manglende svar er det samme som å takke nei til plass.