Finnmark fylkeskommune: Tre entreprenører vil ruste opp fylkesveg 885 i Pasvik

Arbeidet med å ruste opp fylkesvegen i Pasvik starter opp i løpet av sensommeren. - Klikk for stort bilde

Arbeidet med å ruste opp fylkesvegen i Pasvik starter opp i løpet av sensommeren.

I 2017 kom det ikke inn noen tilbud på arbeidet som da skulle gjøres på fylkesveg 885, og dermed ble ingenting gjort. I år kom det inn tre tilbud og arbeidet starter opp i løpet av sensommeren.

Store deler av fylkesveg 885 er i dårlig forfatning og vegen er en av tre prioriterte fylkesveger i Finnmark. Nytt av året er at prosjektet er toårig og vil dermed ikke ferdigstilles før i 2019. Det er den 22 kilometer lange strekningen mellom Langvasseid og Svanvik som skal oppgraderes, og det skal gjøres strekningsvise tiltak for å bedre framkommelighet og sikkerhet på vegen.

Disse har gitt tilbud:

  • AS Oscar Sundquist
  • Hivand maskin AS
  • Mietinen Maskin AS

Dette skal gjøres i 2018-2019

I første omgang skal det utføres utbedringsarbeider på strekningen Vintervegskaret – Svanvik, med hovedvekt på forsterkning av vegoverbygning på strekningen Langvasseid – Firkantvann. I tillegg inneholder kontrakten flere trafikksikkerhetstiltak som bergrensk, rekkverksarbeid og utslaking av bratte skråninger.

Langs hele strekningen Langvasseid – Svanvik skal det også gjøres mindre punktutbedringer i form av stikkrenneutskiftinger og oppretting av sviktende bærelag i enkeltpunkter. Det skal gjøres strekningsvise tiltak for å bedre framkommelighet og sikkerhet på vegen.

Arbeidet starter opp i løpet av sensommeren og skal være ferdig i løpet av høsten 2019.