Finnmark fylkeskommune: Oppretter Finnmark Havbruksfond

Latvika 130218 - Foto Johanne Salamonsen - Klikk for stort bilde – Dette er en gladsak for hele Finnmark og jeg tror det vil bidra til å legge til rette for å utvikle og styrke vår samfunnsutviklerrolle med utgangspunkt i kystens ressurser og muligheter i Finnmark.

Det sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik etter at fylkestinget i sitt møte 20. juni vedtok å opprette Finnmark Havbruksfond.

Av vedtaket følger det at fondet skal bidra til å øke lønnsomhet, vekstkraft og verdiskaping for næringsliv og lokalsamfunn i Finnmark basert på en målrettet marin og kystbasert satsing. Midlene fra fondet skal tildeles som tilskudd og fondets målgruppe er kommunal sektor, sammenslutninger, relevante organisasjoner og bedrifter i Finnmark.

Inntekter fra havbruksnæringa

Fra og med 2016 blir 80 % av inntektene fra vekst i lakseoppdrettsnæringa fordelt til kommunal sektor fra det statlige Havbruksfondet. Kommunene mottar 70 % og fylkeskommunene 10 %. Vekst i lakseoppdrettsnæringa vurderes annet hvert år, utbetalinger av midler til kommuner og fylkeskommuner avhenger av vekst i form av økt produksjonskapasitet.

Økt vekstkraft og verdiskaping i Finnmark

I forhold til forvaltning og disponering av midler fra Havbruksfondet har fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle og kystens ressurser vært et sentralt og viktig fokus med tanke på å tilrettelegg for en miljømessig, økonomisk og sosial bærekraftig utvikling i Finnmark.

–Vi er avhengige av å utvikle nye næringer som kan bidra til velferdssamfunnet, og sjømatnæringen peker seg ut som et naturlig satsingsområde. Dette vil helt klart gi fylkeskommunen et større handlingsrom, legger Vassvik til.

Kommuner og fylkeskommuner får 3,15 milliarder kroner

I vinter fikk oppdrettsselskapene mulighet til å kjøpe 2 % vekst på eksisterende tillatelser til fastpris. Da kom det inn til sammen 1 milliard kroner. Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet gjennomførte fra 18. til 20. juni en auksjon av nye laksetillatelser. Resultatene etter at auksjonene nå er fullført og det er kjøpt vekst for i alt 2,9 milliarder kroner. For oppdrettskommunene og fylkeskommunene betyr dette at de i løpet av oktober 2018 vil få utbetalt 3,15 milliarder kroner, gjennom Havbruksfondet.

Ettersom fordelingen avhenger av andel registrert biomasse pr. 1. september 2018 er det tidlig å fastslå eksakte summer som vil utbetales for de enkelte kommuner og fylkeskommuner. Det er imidlertid estimert at Finnmark fylkeskommune vil motta midler for mellom 20-30 mill. NOK, og at de største havbrukskommunene i Finnmark kan bli tildelt mellom 20-50 mill. NOK hver.

Les saksfremlegg og vedtak her