Finnmark fylkeskommune: Økonomiplanprosessen startet

Fylkesrådmann Øystein Ruud - Klikk for stort bilde Fylkestinget skal på sitt møte i Alta vurdere hva fylkeskommunen skal satse på i kommende fireårsperiode. Dette er starten på årets økonomiplanprosess.

Fylkesrådmann Øystein Ruud sier i en uttalelse –vi har kartlagt flere spennende satsninger som bidrar til en ønsket utvikling av samfunnet i Finnmark. Blant disse kan jeg nevne;

·        videreføring av Karriere Finnmark

·        innføring av intelligente transportsystem

·        75-årsmarkering av frigjøringen

Det er også kartlagt mulige investeringer, blant annet en egen «fisk til marked»-pakke på en halv milliard innen samferdselssektoren som vil føre eksportmarkedene nærmere våre marine næringer.

Ruud kan videre fortelle at –vi har en stram økonomi i Finnmark fylkeskommune fremover og det er viktig med prioriteringer av våre satsninger. Vi vil jobbe videre i økonomiplanprosessen med å finne finansiering av de tiltak som fylkestinget ønsker.

Bruttobudsjettet til fylkeskommunen er på ca. 2 milliarder kroner og i tillegg er det kartlagt et investeringspotensial på ca 1,75 milliarder kroner de neste fire år.