Finnmark fylkeskommune: Sterkeste resultat på fire år

Ruud, Øystein 2018 foto mbm - Klikk for stort bilde Regnskapet viser at Finnmark fylkeskommune har et netto driftsresultat på 3,9 prosent i 2017, det  sterkeste driftsresultat siden 2013.

– Jeg er veldig godt fornøyd med at fylkeskommunens resultat har blitt forbedret i 2017, uttaler fylkesrådmann Øystein Ruud. Regnskapet ble torsdag vedtatt av fylkestinget i Alta.

Må ha god styring

Samtidig har fylkeskommunen brukt 27,5 mill. kr mer enn budsjettert på tjenesteproduksjon på rammeområdene. Dette er i underkant av to prosent i merforbruk

– Selv om merforbruket kun er under to prosent vil mitt fokus framover være å sikre en god økonomistyring. Målet må være å drifte virksomheten innenfor de rammene fylkestinget har stilt til disposisjon gjennom budsjettet, sier Ruud videre.

Nesten halv milliard

Finnmark fylkeskommune investerte for ca 0,4 milliarder kroner i året som gikk. Samlet har fylkeskommunen investert for over 1 milliard kroner de siste tre årene. Fylkesrådmann Øystein Ruud kan fortelle at dette er viktige investeringer i infrastruktur som skal gi bedre tjenester til innbyggerne i Finnmark. Spesielt vil Ruud trekke frem ombygging og nybygg ved Alta videregående skole, et prosjekt med en investeringsramme på totalt 440 millioner kroner.Ktk.person: Øystein Ruud, 975 26 997Saken finner du her.