Finnmark fylkeskommune: Fra Brussel til nord

EU-politikerne får informasjon om Finnmark og Barentssamarbeidet. - Klikk for stort bilde

EU-politikerne får informasjon om Finnmark og Barentssamarbeidet.

EU-politikere fikk brynet seg på sine myter og vrangbilder av livet langt nord.

Etter en omfattende studietur i Nord-Norge fikk EU-parlamentarikere inngående informasjon om næringsliv, det nordnorske samfunnet og klimaforhold i nord.  Møtet ble avsluttet i Kirkenes 15. februar, og her fikk delegasjonen ytterligere innsikt om Finnmark og Barenssamarbeidet.

Bryter vrangforestillinger om nord

Målet med den fem dagers rundturen var å bryte vrangforestillingen om Nord-Norge som isbelagt og ubebodd Arktis. Det gav også en mulighet til beslutningstakere i EU å oppleve nordnorske yrende næringsliv, velutviklede samfunn og klimaforhold på nært hold.

Nord-Norge er også en viktig og interessant region for EU når det gjelder å sikre en bærekraftig vekst, inkludert mat- og energiforsyning til Europa.

25 år med barentssamarbeid

Etter å ha besøkt Mo i Rana, Bodø, Svolvær, Tromsø og Hammerfest ankom to EU-parlamentarikere og åtte politiske rådgivere Kirkenes – kjent som hovedstaden i Barentsregionen og porten mot øst.

Barentssamarbeidet som feirer sitt 25 års jubileum er unikt, og derfor var besøket på Barentssekretariatet og møtet med formannskap til Barents regionråd, som holdes av Finnmark, en selvfølge.

Gjestene ble informert om Finnmarks utfordringer som aldrende befolkning, lange avstander innad og til markedene og det å være et attraktivt fylke for bosetting og bedriftsetablering.

Støtteordninger gir ikke konkurransefordeler

Norge er ikke medlem i EU, men mange beslutninger påvirker Nord-Norge. Derfor var det viktig å bringe frem til gjestene budskapet om at statlige virkemidler og støtterordninger for regional utvikling ikke skaper konkurransefordeler for nordnorske regioner, men heller utjevner konkurransesituasjonen sett opp mot de lokalisert nærmere markedene.

Gode naborelasjoner

Finnmarks nærhet til Russland er en stor fordel i finnmarkingenes øyner. De gode naborelasjonene har eksistert i flere hundre år, og Finnmark har hatt formell bilateral samarbeidsavtale med Murmansk fylke i 30 år og har aktivt deltatt i det grenseoverskridende unike Barentssamarbeidet som inkluderer både nasjonalt og regionalt nivå.  I en arktisk kontekst er Barentsregionen og Barentssamarbeidet unikt, noe som også vil være viktig å formidle.