Bane NOR: Likevel pendlerparkering ved stasjoner i Asker, Bærum og Oslo

Bane NOR har lyttet til kundene og innfører pendlerparkering ved fire stasjoner i Asker, to i Bærum og fire i Oslo. Nytt parkeringstilbud innføres 9. april.

– Vi har nå fått noen ukers erfaring med å tilby kun dagparkering ved Grorud, Høybråten og Kjelsås stasjoner i Oslo. Vi konstaterer at bruken av parkeringsplassene ved disse stasjonene har blitt sterkt redusert. Dette var ikke var vår intensjon. I tillegg har vi de siste dagene fått flere konstruktive tilbakemeldinger fra våre kunder som parkerer ved Billingstad, Hvalstad, Vakås, Høn, Slependen, Blommenholm og Ljan.

Budskapet har vært at pendlerne må prioriteres. Nå kommer vi derfor kundene i møte og innfører pendlerparkering ved alle disse ti stasjonene, sier direktør for stasjoner Knut Ø. Ruud Johansen i Bane NOR Eiendom.

Dato for innføring av det nye, endrede parkeringstilbudet blir 9. april. Frem til da vil dagens parkeringsordning ved de ti parkeringsplassene være gjeldende.

Pendlerparkering

Pendlerparkering er et rimelig parkeringstilbud forbeholdt togreisende med gyldig periodebillett (ukes-, måneds- eller årskort).

– Ved å innføre pendlerparkering, sørger vi for at de fleste parkeringsplassene ved stasjonen blir reservert for togpendlere innenfor vanlig pendlertid. Parkeringsplassene som avsettes til pendlerparkering, vil i tiden mellom kl. 05 og kl. 17 på hverdager, ikke lenger kunne opptas av andre. På kveldstid og i helgene kan plassene benyttes av alle, gratis, sier Ruud Johansen.

I Asker, Bærum og Oslo gjelder bypris, og pendlerparkering koster kr. 250,- per 30-dagersperiode og kr 85,- per uke. Pendlerparkering betales med appen «Bane NOR Parkering». Les mer om parkeringsordningen her.

Dagparkering

En mindre andel av parkeringsplassene ved de ti stasjonene blir avsatt til dagparkering. Dagparkering er et tilbud til reisende som har enkeltbillett og som til tider trenger parkering. Dagparkering kjøpes i betalingsautomat. Prisen er kr. 40,- per dag i Asker og Bærum og kr. 60,- per dag i Oslo. Parkeringstilbudet er prislagt hele døgnet.

Det er profesjonelle parkeringsselskaper som skal drifte parkeringstilbudet ved de ti stasjonene. De vil kontrollere at brukerne av pendlerparkeringen har gyldig periodebillett og at parkering skjer i tråd med gjeldende regelverk.

Ny parkeringsstrategi

Innføringen av prislagt pendler- og dagparkering er et av flere virkemidler i Bane NORs nye, overordnede parkeringsstrategi.

– Med den nye parkeringsstrategien har vi til hensikt å kunne gi de togreisende et bedre parkeringstilbud ved stasjonene og samtidig bidra til samfunnets mål om nullvekst i biltrafikk i og rundt byene, sier Ruud Johansen.

For ytterligere å stimulere til mindre bilbruk til togstasjonene, vil Bane NOR også flere steder oppgradere parkeringsfasilitetene for sykler. I tillegg er planen på sikt å få på plass nye, teknologiske løsninger som muliggjøre en mer fleksibel bruk av parkeringsplassene ved stasjonene.

Parkeringsstrategien er tilgjengelig på Bane NORs nettside

Bane NORs parkeringstilbud

Bane NOR har ca. 19.000 parkeringsplasser fordelt på 259 stasjoner rundt om i landet.  Parkeringsplassene er en viktig del av Bane NORs tilbud ved stasjonene. Parkering tilbys i tre kategorier:

  • Pendlerparkering er forbeholdt togreisende med gyldig periodebillett. Betaling skjer via appen «Bane NOR Parkering».
  • Dagparkering er et tilbud til reisende med enkeltbillett som trenger parkering mer sporadisk. Betaling skjer ved hjelp av betalingsautomat.
  • Gratisparkering. Ved mange stasjoner tilbys i dag de reisende å parkere gratis. Bane NOR har ingen kontroll med om brukerne av gratisparkeringen er reisende.

Et godt parkeringstilbud ved stasjonene er en viktig forutsetning for å få flest mulig til å velge tog framfor egen bil. Jo flere som tar toget, jo færre biler blir det på veiene. Dette er bra for miljøet og bidrar til bedre framkommelighet i trafikken for dem som må kjøre bil.