Statsbygg: Nå kan alle varsle Statsbygg

Med en ny advokat på laget legger Statsbygg nå til rette for at også eksterne kan varsle om mulige kritikkverdige forhold i organisasjonen.

-Statsbygg oppfordrer nå aktivt alle som arbeider for oss til å varsle om kritikkverdige forhold på våre byggeprosjekter, i forvaltningen av våre eiendommer eller virksomhet for øvrig, sier økonomidirektør Marianne N. Fålun i Statsbygg. – Vi ser positivt på varsling fordi det gir mulighet til å rette opp i forhold som bryter med lover, regler og etiske retningslinjer.

Samtidig styrker Statsbygg sin varslingskomité med advokat Jan Fougner i advokatfirmaet Wiersholm, for å sikre at involverte ivaretas på en forsvarlig måte. Fougner har bred erfaring med arbeidsrett og varslingssaker.

I bygge- og eiendomsbransjen er det høy risiko for arbeidslivskriminalitet. Svart arbeid og sosial dumping florerer. I en rapport fra i fjor anslår «Samfunnsøkonomisk analyse» at skatte- og avgiftsunndragelser som følge av arbeidskriminalitet utgjorde 12 milliarder kroner i 2015. Kriminelle aktører forsøker å framstå som lovlydige, men finner nye metoder for å unndra seg arbeidsgiveransvaret. For Statsbyggs er det en forutsetning at ansatte og samarbeidspartnere følger lover og regler. Hvis så ikke skjer er det viktig at involverte trygt kan varsle om dette.

– Vi ber alle involverte i et byggeprosjekt, et vedlikeholdsprosjekt eller drift- og forvaltning av våre eiendommer i inn- eller utland om å varsle om brudd på lover og forskrifter, straffbare forhold som korrupsjon eller brudd på arbeidsmiljøloven, trakassering og diskriminering, svikt i sikkerhetsrutiner eller fare for liv og helse, sier Fålun.

Kontrolltiltak ikke nok

Statsbygg setter inn stadig nye kontrolltiltak og krever stadig mer dokumentasjon fra sine leverandører, men kriminelle elementer i bygg- og eiendomsnæringen finner nye måter å lure seg unna på. Statsbygg kan ikke selv drive etterforskning av kriminalitet, men samarbeider oftere tett med Skatteetaten og andre myndigheter for å avsløre useriøse aktører. Mistenkelige forhold blir anmeldt. Avsløringer fra andre og fra Statsbygg selv, har vist at kriminelle firmaer har klart å lure til seg jobber i våre prosjekter, selv i Eidsvollsbygningen. Eksemplene viser at Statsbygg og andre seriøse aktører er avhengig av eksterne varslere for å avsløre ulovlige forhold.

Ny varslingskanal

Statsbygg har nå etablert en ny elektronisk varslingskanal som er tilgjengelig via Statsbyggs interne portal og nettstedet statsbygg.no. Det oppfordres til å varsle med fullt navn, men det er tilrettelagt for anonym varsling. Løsningen gjør det mulig for Statsbygg å kommunisere med en anonym varsler. Statsbygg forplikter seg til å beskytte alles rett til å varsle, og til å påse at varsleren ikke utsettes for bebreidelser, gjengjeldelse, sanksjoner eller andre negative reaksjoner.

Det er viktig å understreke at varsling skal skje på en forsvarlig måte. Det innebærer blant annet at det skal være saklig grunnlag for kritikk og at varselet leveres i god tro. Varsling om kritikkverdige forhold kan være en belastning både for den som varsler, den eller de det varsles om, for virksomheten, kolleger og arbeidsmiljøet.

Fakta

Varslingssaker behandles i Statsbyggs varslingskomité som består av:

• Richard Nylén, avdelingsdirektør intern revisjon og sikkerhet (leder)
• Marianne Nordby Fålun, direktør økonomi og virksomhetsstyring
• Advokat Jan Fougner i advokatfirmaet Wiersholm
• Jan Ombudstvedt, HR-sjef

Kontakt

Marianne Fålun
Foto: Trond Isaksen/ Statsbygg
Marianne Nordby Fålun
Direktør økonomi og virksomhetsstyring
Mob. 95964627

Send e-post

Hege Njaa Aschim
Foto: Mette Randem/ Statsbygg
Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 91370172

Send e-post