Finnmark fylkeskommune: Vil ha jernbane Finland – Øst-Finnmark

Den Arktiske Jernbanen - Klikk for stort bilde

– Jernbane til Kirkenes vil kunne gi raskeste reiserute for sjøbasert containertrafikk fra Kina til Nord-Europa. Øst-Finnmark er det naturlige logistikksenteret, sier hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken.

Bakgrunnen er at fylkestingets visjon om jernbane fra Kirkenes til Rovaniemi og de mulighetene den kan gi. Visjonen for det som kalles Den Arktiske Jernbanen er å realisere Kirkenes og Øst-Finnmark som et nytt logistikksenter for transport gjennom Den nordlige sjørute.

 

Hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken. Foto: Ekaterina Golitsyna - Klikk for stort bilde

Hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken. Foto: Ekaterina Golitsyna

– Vi tenker langt fram i tid, men vi må ha visjoner, sier Bakken.

Samarbeid

– Vi har i samarbeid med kommunen og næringslivet i Sør-Varanger utarbeidet en felles jernbanevisjonsrapport for å gi et globalt perspektiv på disse framtidige mulighetene, sier han.

Grunnlaget for visjonen i et 2040 perspektiv er at 10 prosent av dagens sjøbaserte containertrafikk fra Asia til Nord-Europa går til Kirkenes vel sju måneder i året, for videre omlasting på jernbane.

Bakken sier dette kan utgjøre 10 tog pr døgn fra Kirkenes, eller tilsvarende 650 trailere.

Redusert reisetid

– Vi har i jernbanevisjonen tenkt nytt, globalt og stort, fordi dagens godsgrunnlag ikke har utløsende volum for en jernbane, derfor mener vi at visjonen åpner for spennende perspektiver, sier Bakken.

Reisetida fra Shanghai til Hamburg, gjennom Den nordlige sjørute til Kirkenes og videre med jernbane, vil sammenlignet med bruk av Suezkanalen kunne redusere reisetida fra 39 til 25 dager.

Storhavn i Kirkenes

– Jeg vil presisere at visjonen legger til grunn bygging av en ny storhavn i Kirkenes, jernbane til Rovaniemi og tunell til Baltikum.

Bakken presiserer at hvis ikke tunell bygges, så legger visjonen til grunn at det er «kun» 60 prosent av godset til de nordisk landene som inngår i beregningene. Ved utbygging vil det kunne bli et stort arbeidskraftbehov i denne delen av Finnmark.

Ambisiøse politikere

Hovedutvalgslederen sier bakgrunnen for arbeidet er fylkestingets ambisjoner om å være en aktiv part i arbeidet med å realisere en jernbane mellom Rovaniemi og Kirkenes.

– Samtidig er det viktig å gi innspill til den nasjonale norsk/finske jernbaneutredninga, som samferdselsministrene står bak. Denne utredningen ferdigstilles i februar, avslutter Bakken.