Bane NOR: Arbeider på Østfoldbanen og Gjøvikbanen til helga

Anleggsarbeid knyttet til Follobanen og nytt dobbeltspor gjennom Moss er hovedaktivitetene under Bane NORs jobbehelg på Østfoldbanen 10-11. februar. På Gjøvikbanen skal et nytt bomanlegg gjøres ferdig.

Ved Sandbukta nord for Moss utvides fjellskjæringen fram til påhogget for den framtidige dobbeltsportunnelen under sentrum. I helga monteres et sikkerhetsnett i samband med disse arbeidene. (Illustrasjon: Rambøll Sweco/Bane NOR)
Ved Sandbukta nord for Moss utvides fjellskjæringen fram til påhogget for den framtidige dobbeltsportunnelen under sentrum. I helga monteres et sikkerhetsnett i samband med disse arbeidene. (Illustrasjon: Rambøll Sweco/Bane NOR)

Gjøvikbanen

Gjøvikbanen stenges mellom Hakadal og Jaren fra lørdag ca. klokken 20 til søndag ca. klokken 11. Nettsiden til NSB har informasjon om trafikkavviklingen i denne perioden.

Bane NOR er i ferd med å avslutte arbeidet med et nytt vegbomanlegg på planovergangen ved Rundelen holdeplass i Lunner. Dette er et moderne, programbasert anlegg av typen BUES, som er meget driftssikkert. Hovedaktiviteten under helgens arbeidsøkt er sluttkontroll av dette nye anlegget.

Østfoldbanen

Østfoldbanen blir stengt fra ca. klokken 02 natt til lørdag fram til søndag ca. klokken 14 på strekningen fra Oslo S til Rygge, samt Østre linje fra Ski til Mysen.  Les på NSBs nettsider om hvordan trafikken avvikles mens banen er stengt.

Follobanen
Denne helga skal Follobaneprosjektet gjøre arbeid både i Oslo og på Ski. I Oslo er hovedaktiviteten boring og installering av fundamenter til master langs Østfoldbanen. Dette arbeidet vil føre til noe støy på dagtid på strekningen fra Loenga til Bekkelagstunnelen. Det vil også bli utført annet jernbaneteknisk arbeid, men dette vil ikke være merkbart for omgivelsene.

På Ski skal det gjennom hele helgen jobbes med sikring av spunt. Dette fører til perioder med boring, og på grunn av støy har de nærmeste naboene fått tilbud om alternativ overnatting. Ellers blir det også kabelarbeider og arbeid med drenering langs Langhusveien. Dreneringsarbeidene fører til at en kort strekning av Langhusveien nord for Langhus Hagesenter blir snevret inn til ett felt.

Sandbukta-Moss-Såstad
Bane NOR er i gang med forberedende arbeider for byggingen av nytt dobbeltspor gjennom Moss. I Sandbukta nord for byen, der dagens dobbeltspor slutter, utvides fjellskjæringen. I helgen skal det boltes fast et sikkerhetsnett som skal sørge for at steinmasser ikke ramler ned i sporet under de videre arbeidene.

Prosjektet vil også ha aktivitet ved midtplattformen på Moss stasjon. Her skal grunnen kartlegges for å avdekke fundamenter, rør, tekniske installasjoner og lignende. Dette er forberedelser til arbeider som skal gjøres på stasjonen under togfrie perioder til sommeren.

Flere andre steder på Østfoldbanen blir det rutinemessige arbeider og kontroller av signalanlegget mens togene står. Flere arbeidslag skal også kontrollere limskjøtene i sporet.

 

Av: Bane NOR