Statsbygg: Gunstig strømavtale

Statsbyggs kunder sparte til sammen 20 millioner kroner på strøm i 2017. 

Statsbygg har, etter ønske fra flere leietakere, forhandlet frem avtale om innkjøp av elektrisk kraft. Nåværende fellesavtale er med Kinect Energy Group som rådgiver og Ishavskraft AS som kraftleverandør.

Gratis tjeneste

Strømavtalen har i 2017 gitt en besparelse på 5,89 øre/kWh eks. mva. i forhold til spotmarkedet, som regnes som det mest gunstige alternativet når det kommer til pris. Totalt har Statsbygg spart staten for nær 20 millioner kroner i fjor.

Statsbygg tar ikke noe påslag ved å forvalte avtalen, som blant annet innebærer å gjennomføre anbudskonkurranser, ha møter med leverandører, være oppdatert på kraftmarkedet og å melde anlegg inn og ut av avtalen.

Stadig flere slutter seg til avtalen

Stadig flere av våre leietakere har etter eget ønske knyttet seg til avtalen for kjøp av strøm. Per i dag gjelder avtalen et årlig forbruk på om lag 270 GWh som utgjør 75 % av elforbruket hos leietakerne. Avtalen har en årlig verdi på 100 millioner kroner.

All kraft som kjøpes inn gjennom avtalen er med opprinnelsesgaranti, altså dokumentert 100 % fornybar energi.

Kontakt

Terje Flygind
Terje Flygind
Sjefingeniør
Mob. 41435434

Send e-post

Mirjana Rødningen
Mirjana M. Rødningen
Kommunikasjonsrådgiver
Mob. 48066674

Send e-post