Finnmark fylkeskommune: Støtter fotballkretsens bolystprosjekt

Geir Ove Bakken - Klikk for stort bilde

Finnmark fylkeskommune støtter Finnmark fotballkrets prosjekt «Jakten på bolyst» med en million kroner. Det skal bidra til å bygge attraktive kommuner i Finnmark.

Fylkesutvalget har innvilget Finnmark fotballkrets kr. 350 000 pr år i perioden 2018-2020 (totalt kr. 1 050 000) til prosjektet «Jakten på Bolyst». Prosjektet omhandler bolystuker som gjennomføres på fem steder per år, i totalt 15 finnmarkskommuner fram til 2020.

Berømmer initiativet

Hovedutvalgsleder for kultur og samferdsel, Geir Ove Bakken, berømmer Finnmark fotballkrets initiativ.

-Finnmark fotballkrets er en drivende organisasjon som kjenner fylket godt. Arbeidet for å øke attraktiviteten i kommuner er mangfoldig, og bolystukas aktiviteter gjenspeiler dette mangfoldet i form av ulike tiltak knyttet til stimulering av økt bolyst, sier Bakken.

Det er et mål for Finnmark å gjøre kommunene mer utviklingsrettede og næringsvennlige. Et tiltak for å nå dette målet er å kartlegge og utvikle potensialet som ligger i samspillet mellom kommunen og dens iboende ressurser, derav mennesker, naturressurser, frivillig aktivitet, kulturliv og næringsliv. Finnmark Fotballkrets prosjekt vil være et viktig instrument for å nå målsettingen, samtidig som det vil bidra til å nå kriteriet om økt frivillig innsats i lokalsamfunn.   

Pressekonferanse

Geir Ove Bakken vil selv være til stede under Finnmark fotballkrets sin presentasjon av prosjektet. Onsdag 31.januar kl.13.00 offentliggjøres prosjektet på en pressekonferanse som avholdes i Finnmarkshallen i Alta.

 Alle interesserte er invitert til å være tilstede under pressekonferansen. Det vil bli servering av kake og kaffe.