Bane NOR: – Søk ansvarsfull jobb som trafikkstyrer

Årets frister for å søke opptak som trafikkstyreraspirant i Bane NOR er 16. og 26. januar. En som slapp gjennom nåløyet i fjor er Kjetil Tømmerås, som hoppet av etter 30 år som pilot og tok fatt på den ni måneder lange utdanningen.

Fra flykaptein til trafikkstyreraspirant: Kjetil Tømmerås. (Foto: Olav Nordli)
Fra flykaptein til trafikkstyreraspirant: Kjetil Tømmerås. (Foto: Olav Nordli)

– For noen år siden skulle jeg til Grenoble i Frankrike med et charterfly fullt av skiturister. Vi holdt kanskje 300 km/t under innflyging mot flyplassen da jeg fikk øye på et TGV-tog som kjørte fra oss på bakken under. Da tenkte jeg – hva er det jeg holder på med her? Det er jo toget som er framtida!

Den engasjerte 54-åringen forteller at dette ble spiren som fikk en latent toginteresse fra oppveksten ved Nordlandsbanen i Snåsa til å vokse seg sterkere i godt voksen alder.

– Etter hvert fant jeg ut at tida var inne for å gjøre noe nytt. Luftfarten har endret seg mye, med mange lange arbeidsdager og mye tøff jobbing. Dessuten ser jeg mulighetene som jernbanen har for effektiv transport, blant annet mellom byene på Østlandet, og dette er også en drivkraft for meg. På mange måter tok jeg et verdivalg, sier Tømmerås.

Krevende og ansvarsfull jobb
En trafikkstyrer planlegger, overvåker og sikrer togtrafikken inne på en stasjon og fram til neste stasjon på en strekning uten fjernstyring. Det er en ansvarsfull jobb som krever at man er selvstendig, nøyaktig og kan arbeide under hektiske forhold.

– Jeg er nå halvferdig med den ni måneder lange utdanningen, som varer fra september til april/mai. Bane NOR betaler lønn under utdanningen, noe som var viktig for meg som skulle bytte yrke, sier Kjetil Tømmerås.

– Utdanningen består av like mengder teori og praksis. Vi har vekselvis to uker med teoretisk undervisning på Norsk jernbaneskole i Oslo og to uker med praksis på en stasjon, om mulig i nærheten av bosted. Selv har jeg for tiden praksis ved Roa stasjon på Gjøvikbanen, og jeg er veldig fornøyd med dette.

– I mitt kull er det stor spredning i bakgrunn, erfaring og alder. Vi har folk på 19-20 år og meg som eldstemann på 54, og det er et veldig godt miljø, legger han til.

For å bli opptatt som trafikkstyreraspirant må man oppfylle helsekravene i Togframføringsforskriften og bestå flere arbeidspsykologiske tester. Man må også gjennom en intervjurunde. Du finner flere opplysninger her. Alle som består eksamen etter endt opplæring blir ansatt i fast stilling som trafikkstyrer i Bane NOR.

Springbrett videre
Fram mot 2030 skal det nye databaserte signalsystemet ERTMS gradvis innføres på hele det norske jernbanenettet. Dette innebærer at behovet for trafikkstyrere gradvis vil avta i årene som kommer, men Kjetil Tømmerås mener dette ikke bør skremme noen fra å søke:

– Jeg er åpen for andre muligheter i Bane NOR og ser trafikkstyrerutdanningen som et godt grunnlag. Med erfaring som trafikkstyrer kan du blant annet søke opplæring som togleder. Toglederne overvåker og leder togtrafikken i et større geografisk område fra en døgnbemannet trafikkstyringssentral, sier han.

– Vi ser etter kandidater som er fleksible og villige til omstilling, og som er interessert i å lære noe nytt. Med kompetanse og erfaring som trafikkstyrer kan det også åpne seg ulike andre muligheter innenfor jernbanesektoren, supplerer Tone Sletten, senior HR-rådgiver i Kunde og trafikkdivisjonen i Bane NOR.

– Trafikkstyrer er et spennende yrke, og jeg vil anbefale alle interesserte å søke, uansett bakgrunn og alder. Men det er viktig å være klar over at opplæringsperioden krever motivasjon og innsats, sier Kjetil Tømmerås.

Ved årets opptak kan aktuelle stasjoner i opplæringsperioden blant annet være Drammen, Sandefjord, Larvik, Nordagutu, Hønefoss, Grefsen, Roa, Jaren, Elverum, Kongsvinger, Ål, Voss, Trondheim, Støren, Røros, Dombås, Bodø, Fauske, Rognan, Dunderland, Mo i Rana og Mosjøen.

Fristen for å søke plasser på Østlandet, i Vestfold og Oslo er 16. januar. For resten av landet er fristen 26. januar. De siste årene har det vært nærmere tusen søkere til aspirantplassene.

Min arbeidshverdag

Dorthe Ninett Gledje Strømstad, trafikkstyrer i Kongsvinger:


– Ingen vakt er lik, og mye kan skje på kort tid. På en typisk arbeidsdag styrer jeg togtrafikken på Kongsvinger stasjon. Her har vi mange tømmertog som skal penses over på andre spor. Dette kan være utfordrende siden togtrafikken ellers også går. Det er ikke bare å flytte et tog på 580 meter, hvis man først har plassert det feil.

– Jeg jobber også på stasjoner der flere arbeidsoppgaver må gjøres manuelt. Da styrer man togtrafikken slik de gjorde før i tiden, med togmeldinger og håndstilte veksler. Jeg synes dette er veldig artig.
Grith Jensen, trafikkstyrer på Alnabru godsterminal:

– Her er det et mylder av spor, og det skjer noe hele tiden. Det er mange togbevegelser og arbeider som pågår, og ingen dager er like. Her får man virkelig prøvd seg.

– Jobben innebærer ansvar for mennesker og store materielle verdier, men det trives jeg godt med. Den praktiske og teoretiske opplæringen har gitt meg et grunnlag som gjør at jeg føler meg trygg. Et annet pluss er mange erfarne kolleger som gjerne deler av kunnskapen sin.

Grith Jensen gir signal 12A «kjøretillatelse» som trafikkstyreraspirant på Grefsen stasjon i 2016. Nå jobber hun på Alnabru godsterminal.  (Foto: Privat/Instagram)
Grith Jensen gir signal 12A «kjøretillatelse» som trafikkstyreraspirant på Grefsen stasjon i 2016. Nå jobber hun på Alnabru godsterminal. (Foto: Privat/Instagram)