Finnmark fylkeskommune: Tilbud om kapasitetsøkning i oppdrettsnæringa i 2018

Akvakultur - Klikk for stort bilde

Nærings- og fiskeridepartementet har innført trafikklyssystemet, og oppdrettsnæringen får nå tilbud om å vokse. Fristen for å søke om kapasitetsøkning er 31. januar 2018.

Basert på produksjonsområdeforskriften fastsatte Nærings- og fiskeridepartementet 15.oktober 2015, de ulike fargene på produksjonsområdene. Den nye kapasitetsøkningsforskriften som ble vedtatt 22. desember 2017 bygger på dette.

Det er fastslått at tillatelser som er hjemmehørende i de «grønne» produksjonsområdene skal tilbys vekst på 2 prosent. Dette gjelder for produksjonsområdene 1 og 7-13.

Kartutsnitt: Produksjonsområdene for akvakultur 1 - Klikk for stort bilde

 

 

Det er videre i forskriften et unntakskapittel som tilbyr vekst på inntil 6 prosent uavhengig av farge på produksjonsområdet. Det vil altså gjelde samtlige produksjonsområder (røde, gule og grønne), men forutsatt at visse miljøkriterier er oppfylt. Kriteriene går frem av § 12 i forskriften.

Dersom kriteriene for unntak er innfridd, vil det foretas en utregning etter § 17, hvor det etter en samlet vurdering gis et tilbud om vekst på inntil 6 % kapasitetsøkning.

Frist for innsending av søknad er 31. januar 2018. Det er tillatt å sende søknaden med rekommandert brev, per faks eller på elektronisk søknadsskjema.

Mer informasjon og søknadsskjema er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettside.

Dersom søknaden skal leveres med oppmøte hos fylkeskommunen, må det skje personlig eller via sendemann innen 31. januar 2018 innen klokken 15:00, jf. § 8.

Vedlegg