Finnmark fylkeskommune: En styrke for Finnmark som sjømatfylke

Johnny Ingebrigtsen 11.12.14 Foto KBT.jpg - Klikk for stort bilde 

Finnmark fylkeskommune og Grieg Seafood Finnmark skal samarbeide om undervisningstillatelse for akvakultur.

–Samarbeidsavtalen vil sikre at elevene får en langt bedre praktisk innlæring, erfaring under utdannelsen, sammen med en høyere teoretisk innsikt, uttaler hovedutvalgsleder for kompetanse Johnny Ingebrigtsen.

Med bakgrunn i akvakulturnæringas behov for fagfolk og kompetent arbeidskraft ønsker Finnmark fylkeskommune å styrke opplæringstilbudet og rekruttering til Vg2 Akvakultur og til sjømatnæringa generelt.

Finnmark fylkeskommune ved Nordkapp videregående skole skal følgelig søke Fiskeridirektoratet om undervisningstillatelse for akvakultur av laks, samt dispensasjon fra utleieforbudet i akvakulturloven.

Grieg Seafood Finnmark skal stå for driften

Ettersom Finnmark fylkeskommune ikke selv har anledning til å drifte undervisningstillatelsen, har det vært avgjørende å få til en samarbeidsavtale med en etablert aktør for drift av undervisningstillatelsen. Samtlige oppdrettsaktører i fylket har vært invitert til samarbeid, og det det har vært stor interesse og engasjement fra flere aktuelle aktører. Valget falt til slutt på Grieg Seafood Finnmark.

En undervisningstillatelse er tidsbegrenset og gis normalt for 10 år om gangen, avtalens varighet er følgelig basert på dette.

Styrking av undervisningstilbudet og økt handlingsrom

Utleie av undervisningstillatelsen vil foruten å styrke undervisningstilbudet og rekrutteringen til akvakulturnæringa spesielt og sjømatnæringa generelt, også øke fylkeskommunen handlingsrom i forhold til videre utvikling av Finnmark som sjømatfylke. Et Blått kompetansesenter i Nordkapp står i denne sammenhengen høyt på ønskelisten.

–Med en avtale på plass er vi endelig i posisjon til å sende søknaden. Avtalen med Grieg Seafood, bringer hele oppdrettsnæringen i et langt tettere samarbeid med Finnmark Fylkeskommune, som utdanningsinstitusjon. Dette vil gi etterlengtet og nødvendig heving av kompetanse nivået for framtidige arbeidere, både på mærekanten og generelt i næringen. Det vil ikke minst forplikte alle parter til enda mer å ta vare på naturressursene i sjøen. Både med hensyn til rømming, luseproblematikk og sykdom. Oppdrett av laks og ørret er kommer for å bli, og det er ei kompetansekrevende næring. Vi skal sammen gjøre dette best mulig, og med ringvirkninger for hele Finnmark, sier Johnny Ingebrigtsen.

Ser frem til å ta fatt på oppgaven

Grieg Seafood Finnmark ved Roger Pedersen uttaler at de setter stor pris på å ha fått muligheten til et nærmere samarbeid, og at de ser frem til å være med på utvikling av undervisningstilbudet og ikke minst bidra i utdanningen av fremtidens akvateknikere.

Fiskeridirektoratet avgjør søknaden

Søknad om undervisningstillatelse vil sendes Fiskeridirektoratet i løpet av januar måned, slik at det er ennå noen formaliteter som gjenstår.  Finnmark fylkeskommune håper på positiv behandling og at undervisningstillatelsen kan iverksettes innen skolestart høsten 2018.