Statsbygg: Ny løsning for klimagassregnskap.no

 

Funksjonaliteten videreføres i ny og forbedret, kommersiell løsning.

Statsbygg har inngått en avtale med finske Bionova om å levere ny løsning for klimagassberegninger i Statsbyggs prosjekter. Den nye løsningen vil erstatte klimagassregnskap.no og bygge på Bionovas programvare One Click LCA. Bionova har spesialisert seg på livsløpsberegninger rettet mot byggebransjen og leverer sine IT-løsninger til kunder over hele verden. Bionova har med seg de norske underleverandørene Civitas og Context.

Den nye løsningen viderefører dagens funksjonalitet, men vil også gi betydelige forbedringer. Løsningen er kompatibel med norske standarder og BREEAM-NOR, og tilbys mot lisens til alle som måtte ønske det.

Klimagassregnskap.no ble utviklet av Civitas, Numerika og Context på oppdrag av Statsbygg. Verktøyet har gitt ny innsikt og kunnskap om kilder til klimagassutslipp i bygge- og utviklingsprosjekter, og var lenge det eneste i sitt slag for kartlegging og beregning av utslippseffekter. Det gamle verktøyet på klimagassregnskap.no vil fungere som i dag fram til 31.desember 2017.

 

Ta verktøyet i bruk…

… eller les mer på klimagassregnskap.no

Kontakt

Siri Martiradonna
Siri Martiradonna
Seniorrådgiver
Mob. 90658426
Send e-post
Marianne Sømme
Marianne Sømme
Kommunikasjonsrådgiver
Mob. 97662775
Send e-post