Arbeidsliv

2129

nyhetsrommet.no15. mai 2020

Statsbygg: Statsbygg lyser ut Blått bygg-konkurranse

Byggeprosjektet i Bodø vil bli svært viktig for satsingen på hav og helse ved Nord universitet. Nå lyser Statsbygg ut anbudskonkurransen.

Blått Bygg vil sette Nord universitet i stand til å styrke den marine og helsevitenskapelige kompetansen i landsdelen. Bakgrunnen for prosjektet er at dagens lokaler hverken er store nok, eller tilpasset dagens krav til funksjonalitet og standard for å kunne drive undervisning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Les mer

2129

nyhetsrommet.no15. mai 2020

Statsbygg: Statsbygg lyser ut konkurranse om Statens hus i Vadsø

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser Statsbygg nå ut en totalentreprise som omfatter full rehabilitering og endring av planløsning i bygg B ved Statens hus i Vadsø. Bygget består av fire etasjer, samt kjeller og loft, med en grunnflate på ca. 970 kvm.

Det ble vedtatt en ny struktur for Fylkesmannsembetene fra 1. januar 2019 der Fylkesmannsembetene i Troms og Finnmark ble slått sammen til ett embete med delt lokalisering. Hovedsetet for det nye embetet ble besluttet lagt til Vadsø.

Les mer

2129

nyhetsrommet.no3. april 2020

Statsbygg: Statsbygg søker ny driftsdirektør

Statsbygg søker etter direktør som skal ha ansvaret for drift og vedlikehold av Norges mest spennende eiendomsportefølje.

Den som får stillingen vil bli ansvarlig for driften og vedlikeholdet av 2,9 millioner kvadratmeter ved 2300 bygninger fordelt på over 600 eiendommer i hele Norge, på Svalbard og i utlandet. Avdelingen har ca. 400 ansatte. Statsbygg brukte 929 millioner kroner på vedlikehold i 2019. Direktøren rapporterer til administrerende direktør og inngår i Statsbyggs toppledelse.

Les mer

2129

nyhetsrommet.no26. mars 2020

Statsbygg: Statsbygg fremskynder utbetalinger til leverandører

For å bidra til styrket likviditet hos entreprenører og andre leverandører har Statsbygg besluttet å fremskynde betaling av fakturaer.

Dette innebærer at fakturaer betales straks de er kontrollert og godkjent, uavhengig av avtalt kredittid.

– Vi regner med at leverandørene i gjennomsnitt vil motta betaling 15-20 dager før forfall, sier økonomidirektør Elin Karfjell i Statsbygg.

Les mer

2129

nyhetsrommet.no19. mars 2020

Kredinor: Kredinor med forebyggende tiltak mot koronaviruset

Kredinor innfører nå ytterligere tiltak knyttet til å forebygge og redusere risikoen for at ansatte, kunder eller andre smittes av koronaviruset, Covid-19. Fortsatt er ingen i Kredinor meldt smittet eller syke, men det er likevel viktig med forebyggende tiltak ut fra løpende vurderinger, informasjon fra helsemyndighetene og pålegg fra politisk hold.

Nå innføres hjemmekontor frem til 27. mars 2020

Les mer

2129

nyhetsrommet.no18. mars 2020

Multiconsult ASA: Tiltak i forbindelse med Coronaviruset COVID-19

Multiconsult-gruppen har iverksatt en rekke tiltak å begrense spredning av Corona-viruset, ta vare på de ansatte, samt opprettholde driften i selskapet og i våre oppdrag.

Multiconsult har fulgt situasjonen nøye over tid og har iverksatt tiltak fortløpende. Oppdragsgjennomføring og våre leveranser har så langt ikke nevneverdig blitt berørt. Vi søker god dialog med kunder og samarbeidspartnere for å være i stand til å møte kundenes behov og prioriteringer gitt den situasjonen vi står overfor.

Les mer

2129

nyhetsrommet.no18. mars 2020

Statsbygg: Statsbygg vil ikke stoppe prosjekter

Statsbygg vil planlegge nye prosjekter og ha nye konkurranser ut i markedet for å holde aktiviteten i gang i bygg- og anleggsmarkedet.

– De økonomiske konsekvensene for næringen blir kjempestore dersom vi ikke klarer å holde produksjon og aktivitet oppe nå. I Statsbygg vil vi gjøre det vi kan for å få ut nye prosjekter og kontrakter i markedet, sier Harald V. Nikolaisen i et intervju i Byggeindustrien i dag.

Les mer

2129

nyhetsrommet.no26. januar 2020

Logiq AS: Logiqs integrasjon med Vince Butler

 

Med en integrasjon med Vince Butler får man en overvåking av forretningskritiske prosesser og innhold, og varsling om feilsituasjoner i sanntid.


Med integrasjonen som nå er bygget opp mellom Logiqs distribusjon og Vince Butler, kan brukerne nå ha full oversikt og kontroll helt fra handelsdokumentets opphav til den er bekreftet levert til mottager.

Møt Vince Butler, en butler av 2020

Vince Butler er et system som er laget for å kunne overvåke kritiske prosesser og vise status på disse.
Applikasjonen kan integreres mot flere forskjellige ERP-systemer.Les mer

2129

nyhetsrommet.no13. januar 2019

Multiconsult ASA: Christian Nørgaard Madsen fratrer som konsernsjef i Multiconsult

Christian Nørgaard Maden (tv) og Lars Opsahl

Styret i Multiconsult har etter en grundig vurdering sammen med Christian Nørgaard Madsen funnet tiden riktig for å la nye krefter overta lederskapet for Multiconsult-gruppen. Madsen fratrer stillingen umiddelbart, men vil fremdeles bli tilgjengelig for konsernet i en periode. Styret har utpekt Lars Opsahl, konserndirektør Regioner Norge, som konstituert konsernsjef.

Madsen ble ansatt som konsernsjef i Multiconsult i 2012 og har satt tydelig spor etter seg.Les mer