Forsvar, sikkerhet

2116

nyhetsrommet.no24. februar 2021

Made in England: Historien bak FFI

På 1930-tallet var det ingen organisert forskning i Forsvaret overhodet. Hvor og hvordan oppstod da tanken bak FFI?

Alt startet i England. Tanken om et norsk militærteknologisk forskningsinstitutt ble luftet allerede i 1941. Krigen var i gang. Tyskerne seiret på alle fronter.

Les mer

2116

nyhetsrommet.no22. februar 2021

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret

Forskning på temaet er sentralt for å få bukt med utfordringene. I en ny FFI-rapport presenteres resultatene av en omfattende undersøkelse.

I rapporten «Mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret» presenteres resultatene fra en omfattende undersøkelse blant Forsvarets ansatte. Foto: Martin Giskegjerde / Forsvaret

Personellet er Forsvarets viktigste ressurs. Et godt og inkluderende arbeidsmiljø for både ansatte og menige er derfor viktig for Forsvaret, som har nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering.

Les mer

2116

nyhetsrommet.no16. februar 2021

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: FFI fyller 75 år, hva nå?

Avtroppende FFI-direktør John-Mikal Størdal tror FFI vil være viktig for norsk forsvarsevne, sikkerhet og teknologiutvikling også de kommende 75 årene.

Denne episoden av Ugradert er spesiell av to årsaker. For det første markerer den starten på FFIs jubileumsår – vi fyller nemlig 75 år i år!

For det andre er podkasten noe av det siste administrerende direktør John-Mikal Størdal gjør før han flytter til Paris.

Les mer

2116

nyhetsrommet.no15. februar 2021

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Torsdag lander norsk teknologi på Mars

En georadar fra Forsvarets forskningsinstitutt er om bord på Nasa-kjøretøyet som skal lete etter tidligere liv på Mars.

Torsdag dundrer Mars2020 sonden inn i marsatmosfæren etter å ha vært på reisefot gjennom rommet i mer enn seks måneder. Ca. kl 21.55 vet vi om landingen gikk bra og kjøretøyet står trygt på bakken. Illustrasjon: NASA/JPL-Caltech.

– Dette er en historisk uke i norsk teknologi- og romfartshistorie, sier FFI-direktør John-Mikal Størdal.

Torsdag 18. februar kl. 21.45 lander Nasas nyeste Mars-ekspedisjon.

Les mer

2116

nyhetsrommet.no15. februar 2021

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Ledelse er å forstå

Astrofysiker Marte S. Kalveland kom til FFI rett fra universitetet. Her fikk hun så mange spennende muligheter, at hun ble værende.

39 år gamle astrofysiker Marte S. Kalveland har jobbet på FFI siden 2007. I dag er hun forskningsleder ved avdeling for Forsvarssystemer. Foto: FFI

Det er ikke akkurat i forsvarsforskningen at kvinneandelen tradisjonelt sett har vært høyest. Dette har heldigvis snudd litt de siste årene, og 21 prosent av de vitenskapelig ansatte ved FFI er nå kvinner. Marte er én av dem og her forteller hun om hvorfor jobben ved FFI er så spennende.

Les mer

2116

nyhetsrommet.no2. februar 2021

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: FFI tester radar til Norges nye redningshelikopter

Noen ganger må et redningshelikopter fly lavt selv om det er tett tåke. Da er radaren et av de viktigste instrumentene.

Norges nye redningshelikopter er foreløpig godkjent for å fly ned til 200 fots høyde i dårlig sikt. Målet er å få godkjent en minimum operasjonshøyde på 125 fot i lav sikt. (Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret.)

Innen 2023 skal Norge ta i bruk 16 nye redningshelikoptre av typen Leonardo AW101-612 (SAR Queen). Disse skal erstatte Sea King, som har reddet liv i snart 50 år.

Les mer

2116

nyhetsrommet.no28. januar 2021

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Grafer kan øke gjenbrukbarheten av stordata

For å legge til rette for gode militære avgjørelser er det fordelaktig å kunne gjenbruke informasjon som allerede er samlet inn eller forberedt for andre formål.

Gjenbruk av stordata er fordelaktig for analytikere. Foto: Sindre Sørhus/Forsvaret

Se for deg følgende. Et analyseteam skal støtte en pågående militær operasjon i en bestemt region. Deres oppgave er blant annet å følge med på begivenheter i regionen som kan ha betydning for operasjonen.

Les mer

2116

nyhetsrommet.no8. januar 2021

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: FFI skal teste hørselen hos hval

Ingen vet hva bardehval hører. Slik skal norske forskere finne svaret.

En vågehval kommer til overflaten for å puste. Så langt har ingen forskere klart å måle hva slike dyr hører. Foto: Paul Ensor, FFI.

– Dette er et høyrisikoprosjekt. For oss, ikke for hvalen, sier forsker Petter Kvadsheim ved Forsvarets forskningsinstitutt.

I mai starter et unikt prosjekt i havet utenfor Vestvågøy i Lofoten.

Les mer

2116

nyhetsrommet.no5. januar 2021

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Hvordan påvirker automatisering Forsvarets ansatte?

– Fremover vil det bli en kamp om kompetansen – en kamp om talentene, sier seniorforsker Maria Fleischer Fauske.

Hvilke konsekvenser vil økt automatisering ha for arbeidsoppgaver og etterspurt kompetanse i Forsvaret? Foto: Forsvarets mediesenter

Tiden vi lever i omtales ofte som den «Den fjerde industrielle revolusjon». Den kjennetegnes av en svært rask utvikling innen digitalisering, kunstig intelligens, robotikk og tilgrensende teknologiske systemer som kombinert fører til en automatisering av menneskelige arbeidsoppgaver.

Les mer