Forsvar, sikkerhet

2081nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no15. juli 2020

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Norges første satellitt feirer 10 år i bane

AISSat-1 er navnet på den første norske mikrosatellitten. Den har nå overvåket skipstrafikk et helt tiår.

Illustrasjonsvideo: AISSat-1 går i bane rundt Jorden og overvåker skipstrafikk.

12. juli i 2010 fikk Norge sin første nasjonale satellitt. At den fortsatt patruljerer verdenshavene fra over 600 kilometers høyde, hele 10 år senere, var det få som trodde var mulig.

– Det var som å skru på lyset!

Les mer

2081nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no15. juli 2020

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: En balanseøvelse mellom ønskede effekter

Forsvarsmarkedet og forsvarsindustrien er i rivende utvikling, og regjeringen vil nå vurdere behovet for en oppdatert forsvarsindustriell strategi. I en ny FFI-rapport trekker vi fram fire hovedretninger en eventuell ny strategi bør finne en balanse mellom.

Oppskyting av missil. Foto

Norsk sjømålsmissil, også kalt Naval Strike Missile (NSM) er utviklet i Norge gjennom et trekansamarbeid mellom Forsvaret, forsvarsindustrien og FFI.

En nasjonal forsvarsindustri er viktig for norsk sikkerhet. FFI har derfor fått i oppdrag fra Forsvarsdepartementet å drøfte utfordringene til utøvelsen av Norges forsvarsindustrielle strategi sett i lys av både nasjonale og internasjonale utviklingstrekk.

Les mer

2081nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no15. juli 2020

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: #25: Slik skal Nasa frakte steiner fra Mars til Jorden

Forskere mener det kan ha vært liv på Mars for 4 milliarder år siden. Nå skal de lete etter bevis i skikkelig gamle steiner. Hør podkast om sommerens store Nasa-ekspedisjon til Mars.

Da Nasa skulle sende sine første sonder til Mars på 1970-tallet visste vi ikke så mye om den røde planeten. Ett av forslagene til vitenskapelige instrumenter den gang var faktisk en robotarm med en matskål og et kamera i bakgrunnen som skulle filme skapningene som kom bort for å spise.

Les mer

2081nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no15. juli 2020

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Hvor ambisiøse skal Heimevernet være?

En ny rapport skisserer fire mulige ambisjonsnivåer for framtidens Heimevern. Diskusjonen om HV bør handle om mer enn størrelse, mener forskerne bak rapporten.

To HV-soldater i bybilde
Hva slags oppgaver skal Heimevernet få, og hva slags ressurser trenger de for å løse oppdraget? Foto: Forsvaret / Jesper Vigander Edwin

Andre offentlige delrapport fra FFI-prosjektet Heimevernet mot 2030 er nå klar. Prosjektet ble startet opp i 2018 og har en varighet på tre år, og vil legge fram sin sluttrapport i 2021.

Les mer

2081nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no15. juli 2020

FFI -Forsvarets forskningsinstitutt: Påtroppende forsvarssjef besøkte FFI

Det er kun noen få uker til Norge får ny forsvarssjef. Generalmajor Eirik Kristoffersen ligger ikke på latsiden før alvoret bryter løs. Tirsdag 30. juni besøkte han FFI.

Generalmajor Eirik Kristoffersen og FFIs administrerende direktør John-Mikal Størdal.

Eirik Kristoffersen, som tiltrer 17. august, kjenner FFI bedre enn de fleste. Som tidligere spesialsoldat, sjef for Forsvarets Spesialkommando (FSK), sjef Heimevernet (HV) og Hærsjef har han samarbeidet med FFI gjennom mange år. Nå skal han lære instituttet å kjenne som forsvarssjef.

Les mer

2081nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no5. juni 2020

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: FFI skal forske på koronaspredning

De neste seks månedene skal forskere kartlegge hvor mye SARS-CoV-2-virus som finnes i luften og på overflater på sykehus, t-banestasjoner og en flyplass i Norge.

Illustrasjon av et SARS-CoV-2 virus som binder seg til ACE2 reseptorer på en celle i menneskekroppen. Dette er første stadium i en Covid-19 infeksjon. Illistrasjon: Shutterstock / Kateryna Kon

– Kollektivtransport, flyplasser og sykehus er svært viktige når det gjelder smittespredning, sier seniorforsker Jostein Gohli.
Derfor rykker Gohli og forskerteamet nå i mai ut med vattpinner og forskjellige lufthøstere for å ta prøver av overflater og luft der mange folk ferdes. Prøvene skal samles inn en gang i uken. Målet er å finne ut hvor stor risiko det er for å bli eksponert for og smittet av viruset på slike steder. Les mer

2081nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no15. mai 2020

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: – Forsvaret trenger en tydelig retning

FFI var en av de sentrale deltakerne da Stortinget denne uka inviterte til høring om den nye langtidsplanen for Forsvaret.

FFI har fra før bidratt til grunnlagsarbeidet med langtidsplanen. Tirsdag 12. mai inviterte Utenriks- og forsvarskomiteen til høring om planen. FFIs administrerende direktør John-Mikal Størdal og forskningsdirektør Espen Skjelland deltok fra på FFIs styrerom på grunn av koronatiltakene.

Les mer

2081nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no15. mai 2020

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Hvorfor slutter spesialistene i Forsvaret?

Spesialistene har kunnskap og kompetanse som Forsvaret trenger. En ny FFI-rapport søker å forklare hvorfor de likevel slutter.

Cybertekniker-elever under termineringskurs på Jørstadmoen.

En spesialist i Forsvaret kan være så mangt. Fra hundefører til skarpskytter. Felles for spesialistene er at de besitter unik kunnskap innen sitt fagfelt og at de spiller en sentral rolle i Forsvarets operative evne.

Les mer

2081nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. april 2020

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Meir støy i havet kan skade fisk og pattedyr

Småkval kan flykte i dagevis. Delfinar kan miste høyrselen. Den menneskeskapte støyen i havet aukar. Oljeleitinga i nord kan få store følger for dyrelivet under vassflata, fortel ein ny FFI- rapport.

Merking av spermkval skjer ved hjelp av lange stenger som denne. FFI/Saana Isojunno

Ei gruppe forskarar frå FFI og Havforskingsinstituttet har no publisert ein omfattande rapport om effektar av støy i havet. FFI-rapporten tek for seg både kva ein veit i dag, og kva tiltak som krevst framover.
Forskarane legg vekt på at kraftig lyd under vatn kan påføre pattedyr direkte skade.

Les mer

2081nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no7. april 2020

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: FFI kvalitetssikrer smittevernutstyr

Helsevesenet har skaffet nye leverandører av smittevernutstyr. Nå hjelper FFI til med å teste kvaliteten på blant annet munnbind og åndedrettsvern.

For å teste smittevernutstyr bruker FFI flere av sine laboratorier og testfasiliteter. (FFI gjør oppmerksom på at denne videoen ikke viser reelle tester)
Sykehusinnkjøp HF og FFI samarbeider om å kvalitetssikre smittevernutstyr. En ny avtale ble inngått i forrige uke og testingen er allerede i gang.

Les mer