Forsvar, sikkerhet

1938nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. juni 2018

FFI -Forsvarets forskningsinstitutt: Har forsket på hybridkrig mot Norge

​Hybrid krigføring kan blant annet skje gjennom påvirkningsoperasjoner, cyberangrep, terror, sabotasje og indirekte krigføring, og vil i hovedsak være rettet mot det sivile samfunnet. Illustrasjon: Forsvarets mediesenter, Sollid.

Framtidens konflikter krever at vi tenker nytt om sider ved nasjonal beredskap, mener sjefsforsker Sverre Diesen ved FFI.

​Hybridkrig er blitt et slags moteord innen forsvarsdebatten.

Les mer

1938nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no21. juni 2018

FFI – Forsvarets forskningsinsitutt: Derfor er dumpet ammunisjon en miljøbombe

Ammunisjon som blir liggende på havbunnen ruster – og kan over tid utgjøre en miljøtrussel og en samfunnsrisiko. Foto: FFI.

Etter de to verdenskrigene ble enorme mengder ammunisjon dumpet i havet. Nå er det bare et tidsspørsmål før mye av ammunisjonen er så korrodert at den eksploderer eller slipper ut giftstoffer.

​FFIs ekspertise kan bidra til en løsning.

Mange hundre tusen tonn ammunisjon ble dumpet i norske farvann etter andre verdenskrig. Det ligger også store mengder sjøminer og flybomber igjen fra krigshandlingene under de to verdenskrigene.

Les mer

1938nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no30. april 2018

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Årsrapport 2017

​Kampflyanskaffelsen går nå over i en test- og evalueringsperiode før operativ evne kan etableres. FFI har i 2017 støttet det innledende test- og evalueringsarbeidet. F-35 over Rondane. Foto: Forsvaret

FFI i 2017

I 2017 har vi hatt høy aktivitet og levert gode resultater, med noen færre ansatte enn året før. Vi har vedtatt en ny forskningsplan og lansert vår nye overordnede strategi.

Les mer

1938nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no30. april 2018

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Hvor ble det av de norske fredsbevarende styrkene?

​UNIFIL i Libanon er Norges klart største bidrag til FNs fredsbevarende styrker. Mer enn 21.000 nordmenn tjenestegjorde her mellom 1978 og 1998. Foto: Forsvaret.

Siden 2000 har Norge prioritert ned FNs fredsbevarende styrker til fordel for Nato-ledede operasjoner. Det kan endre seg når Norge nå skal forsøke å få plass i FNs sikkerhetsråd, mener FFI-forsker Gustavsen.

Sammen med Andreas Forø Tollefsen fra Prio har Elin Marthinussen Gustavsen laget et notat der FNs fredsbevarende styrker og Norges rolle i disse styrkene analyseres:
Last ned FFI-fakta: Norway and UN Peacekeeping Trends

Les mer

1938nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no19. april 2018

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: – Ledere bør bli bedre på datasikkerhet

​Ronny Windvik er forskningsleder innen datasikkerhet ved FFI. Foto: FFI

Hvis bedrifter og organisasjoner skal klare å beskytte seg, må styremedlemmer og ledere bli flinkere på IKT og datasikkerhet, mener FFI-forsker Ronny Windvik.

​Windvik er forskningsleder innen datasikkerhet ved FFI. I fjor bestemte han og kollega Håkon Bergsjø fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) seg for å gi ut en bok om datasikkerhet spesielt rettet mot styremedlemmer og ledere.

Les mer

1938nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no19. april 2018

FFI – Forsvarets forskningsinsitutt: Forskning for et sikrere samfunn

​FFI og har nylig inngått en samarbeidsavtale med Justis- og beredskapsdepartementet og en hospiteringsavtale med Politidirektoratet. Formaliserte samarbeid gjør det enklere å jobbe enda tettere sammen for å skape et sikrere samfunn. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

FFI har inngått en femårig samarbeidsavtale med Justis- og beredskapsdepartementet. Slik skal departementet få bedre tilgang på forskningsbasert kunnskap.

FFI og Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har lenge hatt et godt samarbeid. Tidligere i april formaliserte vi samarbeidet med en femårig avtale om støtte til forskning og utvikling (FoU). Dette er i tråd med JDs FoU-strategier.

Les mer

1938nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no9. april 2018

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Hva hvis Forsvaret får mer penger?

​Vesentlig økte forsvarsbudsjetter kan omsettes i vesentlig større sikkerhet. Dessuten er de positive effektene skalerbare – økte budsjetter gir økt sikkerhet selv uten å nå helt opp til toprosentmålet. Foto: Forsvaret.

Det mest opplagte alternativet, å fordele budsjettøkningen jevnt ut over dagens forsvar, er ikke det beste.

Kronikken er skrevet av forskningsdirektør Espen Skjelland og ble først publisert i Dagens Næringsliv 21. mars 2018.

Les mer

1938nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no4. mars 2018

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: FFI-forum: Hvor mye tåler Ola og Kari soldat?

​På FFI-forum 20. mars presenterer vi foreløpige funn fra vår forskning på ekstrembelatninger og restitusjon hos soldater.

Det er blitt flere kvinner i Forsvaret. Reagerer de annerledes enn menn på de ekstreme belastningene soldatlivet medfører?

Lite søvn, matmangel, ekstremvær, stress og langvarig fysisk aktivitet. Soldater utsettes for enorme påkjenninger under krig og militære operasjoner. Vi kaller det multifaktoriell stress. Forskning har vist at det kan føre til både tap av muskelmasse, redusert fysisk prestasjonsevne og hormonelle endringer. Men det er store individuelle forskjeller i hvordan soldater reagerer.

Les mer

1938nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no29. januar 2018

FFI Forsvarets forskningsinstitutt: Norge og Tyskland samarbeider om å gjøre ubåter smartere

​Illustrasjonen viser hovedkonseptet det nå jobbes med for operasjonsrommet i de nye ubåtene Norge skal kjøpe inn. Illustrasjon: Halogen.

FFI har signert strategisk samarbeidsavtale med tyske forskningsinstitutter.

​Det er allerede bestemt at Norge og Tyskland skal anskaffe identiske ubåter av type 212CD (Common Design). I langtidsplanen for Forsvaret legges det opp til at fire nye ubåter settes i drift fram mot 2032. Tyskland skal ha to nye ubåter.
Les mer om ubåtprosjeket (FMA)
Les også regjeringens sider om ubåter

I fjor underskrev Norge og Tyskland to avtaler for å utvikle felles maritimt forsvarsmateriell. Nå tas samarbeidet et steg videre.

Les mer

1938nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no24. januar 2018

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Slik skal forskere hjelpe Forsvaret framover

FFI har fått ny overordnet organisasjonsstruktur og har nå fire forskningsavdelinger og en stab. Illustrasjonsfoto: FFI.

– Å forsvare et land krever at du kan omstille deg. Derfor må vi også forandre oss, sier FFIs administrerende direktør John-Mikal Størdal.

​I årene som kommer skal forsvarsgrenene i Norge i mye større grad samarbeide og gjensidig forsterke hverandre. Nå har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) tatt grep for å tilpasse seg og være i forkant av den nye virkeligheten.

Les mer