Forsvar, sikkerhet

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no4. mars 2018

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: FFI-forum: Hvor mye tåler Ola og Kari soldat?

​På FFI-forum 20. mars presenterer vi foreløpige funn fra vår forskning på ekstrembelatninger og restitusjon hos soldater.

Det er blitt flere kvinner i Forsvaret. Reagerer de annerledes enn menn på de ekstreme belastningene soldatlivet medfører?

Lite søvn, matmangel, ekstremvær, stress og langvarig fysisk aktivitet. Soldater utsettes for enorme påkjenninger under krig og militære operasjoner. Vi kaller det multifaktoriell stress. Forskning har vist at det kan føre til både tap av muskelmasse, redusert fysisk prestasjonsevne og hormonelle endringer. Men det er store individuelle forskjeller i hvordan soldater reagerer.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no29. januar 2018

FFI Forsvarets forskningsinstitutt: Norge og Tyskland samarbeider om å gjøre ubåter smartere

​Illustrasjonen viser hovedkonseptet det nå jobbes med for operasjonsrommet i de nye ubåtene Norge skal kjøpe inn. Illustrasjon: Halogen.

FFI har signert strategisk samarbeidsavtale med tyske forskningsinstitutter.

​Det er allerede bestemt at Norge og Tyskland skal anskaffe identiske ubåter av type 212CD (Common Design). I langtidsplanen for Forsvaret legges det opp til at fire nye ubåter settes i drift fram mot 2032. Tyskland skal ha to nye ubåter.
Les mer om ubåtprosjeket (FMA)
Les også regjeringens sider om ubåter

I fjor underskrev Norge og Tyskland to avtaler for å utvikle felles maritimt forsvarsmateriell. Nå tas samarbeidet et steg videre.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no24. januar 2018

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Slik skal forskere hjelpe Forsvaret framover

FFI har fått ny overordnet organisasjonsstruktur og har nå fire forskningsavdelinger og en stab. Illustrasjonsfoto: FFI.

– Å forsvare et land krever at du kan omstille deg. Derfor må vi også forandre oss, sier FFIs administrerende direktør John-Mikal Størdal.

​I årene som kommer skal forsvarsgrenene i Norge i mye større grad samarbeide og gjensidig forsterke hverandre. Nå har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) tatt grep for å tilpasse seg og være i forkant av den nye virkeligheten.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. januar 2018

FFI -Forsvarets forskningsinstitutt: Hvor går Russland?

​Russiske jagerfly følger russiske hangarskip og eskorteskip langs norskekysten. Foto: Forsvaret.

Ti år med russisk forsvarsmodernisering og militær maktbruk.

Kronikken er skrevet av sjefsforsker Kristian Åtland og ble først publisert i Forsvarets forum nr. 6 i 2017.

Ved FFI er vi i disse dager i ferd med å avslutte et treårig forskningsprosjekt med tittelen «Russlands militære maktmidler og bruken av dem». Siktemålet med dette har vært å produsere forskningsbasert kunnskap om utviklingen innen det russiske forsvaret og ikke minst hvordan Russland bruker, eller kan tenkes å ville bruke, sine militære maktmidler.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no19. desember 2017

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: #17: Derfor steker forskerne batterier

I dette forsøket overladet forskerne en Li-ioncelle til den tok fyr. Overlading innebærer å utsette cellen for en langt høyere ladespenning enn det den er designet for. Foto: FFI​

Nå om dagen går «alle» rundt med et litium-ion batteri i lomma. Forsker Helge Weydahl jobber for å gjøre dem tryggere.

​Se for deg at du sitter på et fly og du våkner av at hodetelefonene dine begynner å smelte. Eller at det begynner å ryke av laptopen på fanget ditt. Listen over registrerte uhell med litium batterier på flyplasser og andre steder er lang.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no18. desember 2017

FFI Forsvarets forskningsinstitutt: Lær mer om al-Qaida på 35 minutter

Internasjonal terror var bare et midlertidig virkemiddel for al-Qaida, ikke et mål i seg selv, mener Anne Stenersen. Se video av de andre foredragsholderne på FFI-forum lengre ned i saken.

Mange har misforstått hva slag organisasjon al-Qaida er, mener seniorforsker Anne Stenersen ved FFI.

​Tirsdag denne uken var forskere fra FFI igjen på plass i Oslo militære samfund for å dele av sin kunnskap.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no18. desember 2017

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Trekantsamarbeidet

​At Norge er med og utvikler våpensystemet JSM for F-35-flyene er et godt eksempel på samarbeidet mellom forsvar, forskningsmiljøer og industri i Norge. Foto: Forsvaret.

Hvordan har lille Norge klart å ta markedsandeler i noen av verdens mest proteksjonistiske forsvarsmarkeder?

Kronikken er skrevet av Hanne Bjørk, leder for Forsvarsindustriell utvikling ved FFI, og sto på trykk i Dagens Næringsliv tirsdag 12. desember 2017.

Norsk forsvarsindustri har utviklet produkter som er overlegne på kvalitet og ytelse  produkter som er blitt foretrukne løsninger for allierte styrker både i USA og Europa. Årsaken er et unikt og tett samarbeid mellom kunden (Forsvaret), forskningsmiljøer (FFI) og industrien. Vi kaller det trekantsamarbeidet.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no6. desember 2017

FFI Forsvarets forskningsinstitutt: Kims store gjennombrudd

​Kim Jong Un. Foto: cnn.com

Nord-Korea er farlig nær en amerikansk smertegrense – en troverdig evne til å ramme det amerikanske kontinentet.

Kronikken er skrevet av Sverre Lodgaard, seniorforsker, Norsk utenrikspolitisk institutt og Halvor Kippe, seniorforsker og kjernefysiker, Forsvarets forskningsinstitutt og ble først publisert av NRK Ytring 3. desember 2017.

Kim Jong Uns overordnede strategi går under navnet byungjin, som betyr « to spor»: Sikkerhet gjennom kjernefysisk avskrekking og økt levestandard for befolkningen. Så langt har atomprogrammet hatt prioritet, men når det er sluttført skal økonomien tilgodeses.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no4. desember 2017

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Kvinnemyter og stridsevne

Kvinner kan ha fordeler framfor menn i en stridssituasjon, skriver seniorforsker Nina Rones i denne kronikken. Foto: Forsvaret.

Å tro at veltrente menn blir byttet ut til fordel for kvinner i Forsvaret er feil. Det er «klodrian» vi bør bekymre oss for, skriver Nina Rones.

Kronikken er skrevet av FFI-forsker Nina Rones og ble først publisert av Forsvarets forum lørdag 2. desember 2017.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no1. desember 2017

Multiconsult ASA: Forsvaret rydder etter seg på Skjelanger Fort

Forsvaret rydder etter seg på Skjelanger Fort

Saneringsarbeidet av tre skytebaner og en avfallsfylling på Skjelanger fort i Meland kommune er straks ferdigstilt. Dette er i forbindelse med Forsvaret sin utrangering av fortet. Endelig avhending av eiendommen vil skje når den siste skytebanen er sanert.

Skjelanger har en historikk tilbake til 1939 og var det eneste kystartillerianlegget ved innseilingen til Bergen, som ble påbegynt før utbruddet av annen verdenskrig. Nå har Forsvaret besluttet at fortet skal gå ut av drift, fordi det ikke lenger er egnet til sitt opprinnelige formål.

Les mer