Forsvar, sikkerhet

2074nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no5. juni 2020

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: FFI skal forske på koronaspredning

De neste seks månedene skal forskere kartlegge hvor mye SARS-CoV-2-virus som finnes i luften og på overflater på sykehus, t-banestasjoner og en flyplass i Norge.

Illustrasjon av et SARS-CoV-2 virus som binder seg til ACE2 reseptorer på en celle i menneskekroppen. Dette er første stadium i en Covid-19 infeksjon. Illistrasjon: Shutterstock / Kateryna Kon

– Kollektivtransport, flyplasser og sykehus er svært viktige når det gjelder smittespredning, sier seniorforsker Jostein Gohli.
Derfor rykker Gohli og forskerteamet nå i mai ut med vattpinner og forskjellige lufthøstere for å ta prøver av overflater og luft der mange folk ferdes. Prøvene skal samles inn en gang i uken. Målet er å finne ut hvor stor risiko det er for å bli eksponert for og smittet av viruset på slike steder. Les mer

2074nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no15. mai 2020

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: – Forsvaret trenger en tydelig retning

FFI var en av de sentrale deltakerne da Stortinget denne uka inviterte til høring om den nye langtidsplanen for Forsvaret.

FFI har fra før bidratt til grunnlagsarbeidet med langtidsplanen. Tirsdag 12. mai inviterte Utenriks- og forsvarskomiteen til høring om planen. FFIs administrerende direktør John-Mikal Størdal og forskningsdirektør Espen Skjelland deltok fra på FFIs styrerom på grunn av koronatiltakene.

Les mer

2074nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no15. mai 2020

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Hvorfor slutter spesialistene i Forsvaret?

Spesialistene har kunnskap og kompetanse som Forsvaret trenger. En ny FFI-rapport søker å forklare hvorfor de likevel slutter.

Cybertekniker-elever under termineringskurs på Jørstadmoen.

En spesialist i Forsvaret kan være så mangt. Fra hundefører til skarpskytter. Felles for spesialistene er at de besitter unik kunnskap innen sitt fagfelt og at de spiller en sentral rolle i Forsvarets operative evne.

Les mer

2074nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. april 2020

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Meir støy i havet kan skade fisk og pattedyr

Småkval kan flykte i dagevis. Delfinar kan miste høyrselen. Den menneskeskapte støyen i havet aukar. Oljeleitinga i nord kan få store følger for dyrelivet under vassflata, fortel ein ny FFI- rapport.

Merking av spermkval skjer ved hjelp av lange stenger som denne. FFI/Saana Isojunno

Ei gruppe forskarar frå FFI og Havforskingsinstituttet har no publisert ein omfattande rapport om effektar av støy i havet. FFI-rapporten tek for seg både kva ein veit i dag, og kva tiltak som krevst framover.
Forskarane legg vekt på at kraftig lyd under vatn kan påføre pattedyr direkte skade.

Les mer

2074nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no7. april 2020

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: FFI kvalitetssikrer smittevernutstyr

Helsevesenet har skaffet nye leverandører av smittevernutstyr. Nå hjelper FFI til med å teste kvaliteten på blant annet munnbind og åndedrettsvern.

For å teste smittevernutstyr bruker FFI flere av sine laboratorier og testfasiliteter. (FFI gjør oppmerksom på at denne videoen ikke viser reelle tester)
Sykehusinnkjøp HF og FFI samarbeider om å kvalitetssikre smittevernutstyr. En ny avtale ble inngått i forrige uke og testingen er allerede i gang.

Les mer

2074nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no2. april 2020

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: FFI svarer på kritikken mot nødrespiratoren

– Nødrespiratoren er en beredskapsløsning som skal redde liv hvis kapasiteten på ordinære respiratorer ved norske sykehus blir sprengt, understreker forskningsdirektør Hanne Bjørk ved FFI

Her er nødrespiratoren under testing. Foto: Lærdal Medical

Tirsdag ble det kjent at regjeringen bestiller 1000 nødrespiratorer utviklet av Lærdal Medical og Servi AS i samarbeid med FFI. Etter et utspill fra Norsk Sykepleierforbund mandag kveld har flere stilt spørsmål ved nødrespiratoren, og om den egentlig kan brukes på covid-19-pasienter.

– Nødrespirator er som begrepet tilsier en beredskapsløsning. Den er designet for å kunne avlaste og dekke opp en mulig mangel på fullskala respiratorer, forklarer forskningsdirektør Hanne Bjørk ved FFI.

Les mer

2074nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no1. april 2020

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Lagde nød-respirator på rekordtid

De siste tre ukene har FFI ledet en innovasjonsdugnad som vil styrke kapasiteten ved norske sykehus. I dag kunngjorde statsminister Erna Solberg (H) på regjeringens pressekonferanse at initiativet har lykkes.


Her er nød-respiratoren under testing. Foto: Lærdal Medical

Nød-respiratoren skal produseres i Kristiansand av den norske teknologibedriften Servi i samarbeid med Lærdal Medical. Den originale ideen kom fra sivilingeniør og teknologigründer Eivind Gransæther fra Edge Health Technologies.

Les mer

2074nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no25. mars 2020

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Hva gjør FFI i den pågående smittesituasjonen?

FFI ønsker å bidra til å begrense spredningen av viruset, og samtidig ha trygg drift av virksomheten vår. Vi prøver å minske smittefaren ved at de fleste av medarbeiderne våre nå jobber hjemmefra.

Helsen og sikkerheten til medarbeiderne våre har høyeste prioritet. Vi vurderer faren for smittespredning løpende og gjør risikovurderinger i forkant av alle aktiviteter.

Det er innført flere konkrete tiltak. Blant annet reduserer vi all reise- og møtevirksomhet mest mulig.

FFI følger retningslinjene fra Regjeringen: https://helsenorge.no/koronavirus

2074nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no17. mars 2020

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Disse trendene påvirker samfunnssikkerheten vår

– Utviklingen frem mot 2030 kommer til å preges av digital transformasjon, klimatiltak og fremtidig konfliktutvikling, mener sjefsforsker Stig Rune Sellevåg ved FFI.

Fotomontasje: Shutterstock/FFI.
Sellevåg er hovedforfatter bak rapporten «Samfunnssikkerhet mot 2030 – utviklingstrekk». Her tar 13 FFI-forskere for seg følgende store spørsmål: hvordan kommer verden og Norge til å utvikle seg fram mot 2030, og hvordan kan utviklingen påvirke vår samfunnssikkerhet?

Les mer

2074nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no28. august 2019

FFI – Forsvarets forskningssenter: Vurderer sivilt-militært dronesamarbeid

​Hvordan kan militær forskning og utvikling øke samfunnssikkerheten? Det var temaet da tre statsråder besøkte FFI tirsdag denne uken. Fra venstre administrerende direktør ved FFI John-Mikal Størdal, samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde, FFIs styreleder Malin Stensønes, digitaliseringsminister Nikolai E. Astrup og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Foto: FFI.

 

Se for deg at mobilnettet detter ut midt i en krise. Mens operatørene jobber for å rette feilene, sendes det opp droner med «basestasjoner» som skal erstatte mobilnettet.

​Dette kan bli virkelighet om noen år. FFI er allerede i gang med å teste ut tekniske løsninger for en dronesverm Forsvaret kan bruke til overvåking og kommunikasjon.

Les mer