Forsvar, sikkerhet

2097

nyhetsrommet.no25. november 2020

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Er hydrogendroner fremtiden?

Doktorgradsstipendiat Jørgen Apeland har forsket på hvordan bruk av hydrogenbrenselceller kan øke rekkevidden til dagens droner.

Jørgen Apeland med sitt doktorgradsprosjekt. Foto: FFI

 

Droner har de siste tiårene blitt et velkjent begrep i forsvars- og sikkerhetspolitikken, så vel som i det sivile liv. Men som med all ny teknologi er det stadig rom for forbedringer. Særlig er rekkevidde en svært relevant faktor for bruk av ubemannede systemer.

Les mer

2097

nyhetsrommet.no11. november 2020

FFI – Forsvarets forskningsinsitutt: Kan Forsvarets logistikk-kolonner bli ubemannet?

Militære kolonner er et yndet mål for fienden og dermed et farlig sted å jobbe. FFI og YETI MOVE samarbeider nå for å finne ut om de kan bli ubemannet.

Kan en traktor være en ubemannet enhet i en logistikk-kolonne for Forsvaret? FFI og YETI MOVE har startet et samarbeid for å teste nettopp dette. Her gjøres de første testene for montering av kamerasensorer på traktoren.

 

Uten mat og drikke, duger som kjent helten ikke. Logistikk er derfor en svært sentral del av enhver militær operasjon eller øvelse. Soldater i felt trenger for eksempel både mat, vann, drivstoff, ammunisjon, utstyr, transport, vedlikehold av våpen, kjøretøy og materiell.

Les mer

2097

nyhetsrommet.no9. november 2020

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: FFI og Universitetet i Oslo inngår samarbeidsavtale

– Denne avtalen skal bidra til å styrke teknologiske fagmiljøer som er viktige for Forsvaret og norsk samfunnssikkerhet, sier FFI-direktør John-Mikal Størdal.

FFI har laget ett av instrumentene på Nasas nye Mars-kjøretøy. Når kjøretøyet lander i februar 2021 skal en forskergruppe ved Universitetet i Oslo styre instrumentet og forske videre på dataene som kommer inn. ILLUSTRASJON: Nasa/JPL

Universitetet i Oslo (UiO) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har i mange år hatt et utstrakt samarbeid om forsking og utdanning innen realfag og teknologi. Nå inngår det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN/UiO) og FFI et mer strategisk partnerskap.

Les mer

2097

nyhetsrommet.no30. oktober 2020

NVIO: Vinnere av Veteranprisen 2020

Vinnere av Veteranprisen 2020

 

-De har årelang kompetanse på veteraner og de har stilt opp i flere år, i ekstra-ordinære situasjoner og til alle døgnets tider, så dette var gledelig og vi gratulerer kompetansemiljøet på NAV Elverum med Veteranprisen 2020, sier NVIOs generalsekretær Thor Lysenstøen.

Les mer

2097

nyhetsrommet.no30. oktober 2020

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Slik kan Forsvaret bruke sensorer smartere

Hvordan skal soldater få best mulig oversikt over hva som skjer rundt dem? For å finne svaret har forskerne latt seg inspirere av dataspill.

LandX20 er et teknologieksperiment for å vise hvordan vi kan lage et enkelt situasjonsbilde med informasjon fra mange ulike sensorer i en militær operasjon på land. Under en demonstrasjonen på Rena 17. september viste forskerne hvordan droner og ubemannede kjøretøyer kan brukes som fremskutte sensorer for et stridskjøretøy.

 

I et to-etasjers brakkebygg ved Rena sitter Aleksander Simonsen og ser ut over det enorme skytefeltet og de skogkledte åsene utenfor. På en skjerm foran ham er det et 3D-kart av landskapet, men på skjermen ser det ut som om den trauste skogen og myrene er smeltet sammen med et fargersprakende dataspill.

Les mer

2097

nyhetsrommet.no15. juli 2020

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Norges første satellitt feirer 10 år i bane

AISSat-1 er navnet på den første norske mikrosatellitten. Den har nå overvåket skipstrafikk et helt tiår.

Illustrasjonsvideo: AISSat-1 går i bane rundt Jorden og overvåker skipstrafikk.

12. juli i 2010 fikk Norge sin første nasjonale satellitt. At den fortsatt patruljerer verdenshavene fra over 600 kilometers høyde, hele 10 år senere, var det få som trodde var mulig.

– Det var som å skru på lyset!

Les mer

2097

nyhetsrommet.no15. juli 2020

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: En balanseøvelse mellom ønskede effekter

Forsvarsmarkedet og forsvarsindustrien er i rivende utvikling, og regjeringen vil nå vurdere behovet for en oppdatert forsvarsindustriell strategi. I en ny FFI-rapport trekker vi fram fire hovedretninger en eventuell ny strategi bør finne en balanse mellom.

Oppskyting av missil. Foto

Norsk sjømålsmissil, også kalt Naval Strike Missile (NSM) er utviklet i Norge gjennom et trekansamarbeid mellom Forsvaret, forsvarsindustrien og FFI.

En nasjonal forsvarsindustri er viktig for norsk sikkerhet. FFI har derfor fått i oppdrag fra Forsvarsdepartementet å drøfte utfordringene til utøvelsen av Norges forsvarsindustrielle strategi sett i lys av både nasjonale og internasjonale utviklingstrekk.

Les mer

2097

nyhetsrommet.no15. juli 2020

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: #25: Slik skal Nasa frakte steiner fra Mars til Jorden

Forskere mener det kan ha vært liv på Mars for 4 milliarder år siden. Nå skal de lete etter bevis i skikkelig gamle steiner. Hør podkast om sommerens store Nasa-ekspedisjon til Mars.

Da Nasa skulle sende sine første sonder til Mars på 1970-tallet visste vi ikke så mye om den røde planeten. Ett av forslagene til vitenskapelige instrumenter den gang var faktisk en robotarm med en matskål og et kamera i bakgrunnen som skulle filme skapningene som kom bort for å spise.

Les mer

2097

nyhetsrommet.no15. juli 2020

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Hvor ambisiøse skal Heimevernet være?

En ny rapport skisserer fire mulige ambisjonsnivåer for framtidens Heimevern. Diskusjonen om HV bør handle om mer enn størrelse, mener forskerne bak rapporten.

To HV-soldater i bybilde
Hva slags oppgaver skal Heimevernet få, og hva slags ressurser trenger de for å løse oppdraget? Foto: Forsvaret / Jesper Vigander Edwin

Andre offentlige delrapport fra FFI-prosjektet Heimevernet mot 2030 er nå klar. Prosjektet ble startet opp i 2018 og har en varighet på tre år, og vil legge fram sin sluttrapport i 2021.

Les mer

2097

nyhetsrommet.no15. juli 2020

FFI -Forsvarets forskningsinstitutt: Påtroppende forsvarssjef besøkte FFI

Det er kun noen få uker til Norge får ny forsvarssjef. Generalmajor Eirik Kristoffersen ligger ikke på latsiden før alvoret bryter løs. Tirsdag 30. juni besøkte han FFI.

Generalmajor Eirik Kristoffersen og FFIs administrerende direktør John-Mikal Størdal.

Eirik Kristoffersen, som tiltrer 17. august, kjenner FFI bedre enn de fleste. Som tidligere spesialsoldat, sjef for Forsvarets Spesialkommando (FSK), sjef Heimevernet (HV) og Hærsjef har han samarbeidet med FFI gjennom mange år. Nå skal han lære instituttet å kjenne som forsvarssjef.

Les mer