Politikk

1993nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no30. april 2018

Finnmark fylkeskommune: 30 millioner til folkehelsetiltak

Finnmark får midler som skal rettes spesielt mot blant annet barn og unges psykiske helse. Illustrasjonsfoto. Foto: Rino Engdal - Klikk for stort bilde

Finnmark får midler som skal rettes spesielt mot blant annet barn og unges psykiske helse. Illustrasjonsfoto. Foto: Rino Engdal

Finnmark får 30 millioner kroner til folkehelsetiltak i de neste seks årene. Tiltakene skal rettes spesielt mot barn og unges psykiske helse, rusforebygging og utjevning av sosial ulikhet i helse.

Tilskuddet skal forvaltes av fylkeskommunen, men midlene skal kanaliseres videre til folkehelsetiltak i kommunene. Kommunene skal utvikle og iverksette tiltak rettet spesielt mot barn og unges psykiske helse, rusforebygging og utjevning av sosial ulikhet i helse.

Les mer

1993nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no30. april 2018

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Årsrapport 2017

​Kampflyanskaffelsen går nå over i en test- og evalueringsperiode før operativ evne kan etableres. FFI har i 2017 støttet det innledende test- og evalueringsarbeidet. F-35 over Rondane. Foto: Forsvaret

FFI i 2017

I 2017 har vi hatt høy aktivitet og levert gode resultater, med noen færre ansatte enn året før. Vi har vedtatt en ny forskningsplan og lansert vår nye overordnede strategi.

Les mer

1993nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no30. april 2018

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Hvor ble det av de norske fredsbevarende styrkene?

​UNIFIL i Libanon er Norges klart største bidrag til FNs fredsbevarende styrker. Mer enn 21.000 nordmenn tjenestegjorde her mellom 1978 og 1998. Foto: Forsvaret.

Siden 2000 har Norge prioritert ned FNs fredsbevarende styrker til fordel for Nato-ledede operasjoner. Det kan endre seg når Norge nå skal forsøke å få plass i FNs sikkerhetsråd, mener FFI-forsker Gustavsen.

Sammen med Andreas Forø Tollefsen fra Prio har Elin Marthinussen Gustavsen laget et notat der FNs fredsbevarende styrker og Norges rolle i disse styrkene analyseres:
Last ned FFI-fakta: Norway and UN Peacekeeping Trends

Les mer

1993nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no30. april 2018

LOOP: Innspillsmøte om engangsartikler i plast

Hildegunn Bull Iversen, daglig leder i LOOP, har gitt sine innspill til Klima- og miljødepartementet om bruk av engangsemballasje. Foto: Terje Borud

LOOP var med da Klima- og miljødepartementet inviterte til innspillsmøte om engangsemballasje av plast. 

I Norge og ellers i Europa finnes en rekke engangsartikler av plast på strender og langs kysten, for eksempel ballonger, plastbestikk, takeaway-emballasje, q-tips osv. Dette ønsker statsråd Ola Elvestuen og ta tak i.

Les mer

1993nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no19. april 2018

Bane NOR: Reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 på høring

På vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Bane NOR og Statens vegvesen lagt ut forslaget til statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet – Hønefoss til offentlig ettersyn (høring). Høringsperioden avsluttes 24. juni 2018.

Planen legger til rette for utbygging av 40 km nytt dobbeltspor mellom Jong i Bærum kommune og Hønefoss stasjon i Ringerike kommune, samt 16 km ny firefelts motorveg fra Høgkastet i Hole kommune til Ve i Ringerike kommune.

Planforslaget omfatter i tillegg også nødvendig omlegging av offentlige og private veger, gang- og sykkelveger, midlertidige anleggsområder, samt områder for lagring av overskuddsmasser. Det planlegges også støytiltak og vilttiltak med faunapassasjer under nytt dobbeltspor og motorveg.

Les mer

1993nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no19. april 2018

Finnmark fylkeskommune: UKM fylkesfestivalen i Alta

Fatamorgana, dansegruppe fra Vardø. Foto: Anne Turid Garshol - Klikk for stort bilde

Fatamorgana, dansegruppe fra Vardø. Foto: Anne Turid Garshol

UKM fylkesfestival gikk av stabelen i Alta 5. – 8. april. Det ble en begivenhetsrik helg med flinke artister og kunstnere, og veldig godt frammøte.

De som skal representere Finnmark i Trondheim er:

  • Film: Dan-Håvard Andersen, Lars Petter Andreassen, Sander Framnes og Sondre Mikkola fra Vadsø, og Thea Marja Eira fra Kautokeino
  • Les mer
1993nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no19. april 2018

FFI – Forsvarets forskningsinsitutt: Forskning for et sikrere samfunn

​FFI og har nylig inngått en samarbeidsavtale med Justis- og beredskapsdepartementet og en hospiteringsavtale med Politidirektoratet. Formaliserte samarbeid gjør det enklere å jobbe enda tettere sammen for å skape et sikrere samfunn. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

FFI har inngått en femårig samarbeidsavtale med Justis- og beredskapsdepartementet. Slik skal departementet få bedre tilgang på forskningsbasert kunnskap.

FFI og Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har lenge hatt et godt samarbeid. Tidligere i april formaliserte vi samarbeidet med en femårig avtale om støtte til forskning og utvikling (FoU). Dette er i tråd med JDs FoU-strategier.

Les mer

1993nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no9. april 2018

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Hva hvis Forsvaret får mer penger?

​Vesentlig økte forsvarsbudsjetter kan omsettes i vesentlig større sikkerhet. Dessuten er de positive effektene skalerbare – økte budsjetter gir økt sikkerhet selv uten å nå helt opp til toprosentmålet. Foto: Forsvaret.

Det mest opplagte alternativet, å fordele budsjettøkningen jevnt ut over dagens forsvar, er ikke det beste.

Kronikken er skrevet av forskningsdirektør Espen Skjelland og ble først publisert i Dagens Næringsliv 21. mars 2018.

Les mer