Politikk

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. januar 2018

Finnmark fylkeskommune: Tilbud om kapasitetsøkning i oppdrettsnæringa i 2018

Akvakultur - Klikk for stort bilde

Nærings- og fiskeridepartementet har innført trafikklyssystemet, og oppdrettsnæringen får nå tilbud om å vokse. Fristen for å søke om kapasitetsøkning er 31. januar 2018.

Basert på produksjonsområdeforskriften fastsatte Nærings- og fiskeridepartementet 15.oktober 2015, de ulike fargene på produksjonsområdene. Den nye kapasitetsøkningsforskriften som ble vedtatt 22. desember 2017 bygger på dette.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. januar 2018

FFI -Forsvarets forskningsinstitutt: Hvor går Russland?

​Russiske jagerfly følger russiske hangarskip og eskorteskip langs norskekysten. Foto: Forsvaret.

Ti år med russisk forsvarsmodernisering og militær maktbruk.

Kronikken er skrevet av sjefsforsker Kristian Åtland og ble først publisert i Forsvarets forum nr. 6 i 2017.

Ved FFI er vi i disse dager i ferd med å avslutte et treårig forskningsprosjekt med tittelen «Russlands militære maktmidler og bruken av dem». Siktemålet med dette har vært å produsere forskningsbasert kunnskap om utviklingen innen det russiske forsvaret og ikke minst hvordan Russland bruker, eller kan tenkes å ville bruke, sine militære maktmidler.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no21. desember 2017

Finnmark fylkeskommune: En styrke for Finnmark som sjømatfylke

Johnny Ingebrigtsen 11.12.14 Foto KBT.jpg - Klikk for stort bilde 

Finnmark fylkeskommune og Grieg Seafood Finnmark skal samarbeide om undervisningstillatelse for akvakultur.

–Samarbeidsavtalen vil sikre at elevene får en langt bedre praktisk innlæring, erfaring under utdannelsen, sammen med en høyere teoretisk innsikt, uttaler hovedutvalgsleder for kompetanse Johnny Ingebrigtsen.

Med bakgrunn i akvakulturnæringas behov for fagfolk og kompetent arbeidskraft ønsker Finnmark fylkeskommune å styrke opplæringstilbudet og rekruttering til Vg2 Akvakultur og til sjømatnæringa generelt.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no20. desember 2017

Statsbygg: Forslag til minnested i regjeringkvartalet

Statsbygg har overlevert sin anbefaling av forslag for det midlertidige minnestedet i regjeringskvartalet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det midlertidige minnestedet skal plasseres på Johan Nygaardsvolds plass, sentralt i regjeringskvartalet. Statsbygg anbefaler at minnestedet legges til Lindealléen, mot Akersgaten. Minnestedet skal være på plass 22. juli 2018.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no19. desember 2017

Finnmark fylkeskommune: Søkbare midler til nasjonale minoriteter

Tilskuddsordninger til nasjonale minoriteter og til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur er nå søkbare. Illustrasjonsbilde fra Tuomainengården i Vadsø. Foto: Nina Merete Austad - Klikk for stort bilde

Kvener/norskfinner og andre nasjonale minoriteter kan nå søke tilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fylkeskommunene får årlig i oppdrag å informere om Kommunal- og moderniseringsdepartementets søkbare midler til nasjonale minoriteter.

Tilskuddsordningen for nasjonale minoriteter skal bidra til å støtte virksomhet som bidrar til aktiv samfunnsdeltakelse, sikrer like muligheter og motvirker diskriminering. Nasjonale minoriteter i Norge er gruppene jøder, skogfinner, romanifolk/tatere, kvener/norskfinner og rom (sigøynere).

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no18. desember 2017

Finnmark fylkeskommune: Vil fortsette forhandlinger om sammenslåing med Troms

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik under torsdagens fykesting - Klikk for stort bildeFylkesordfører Ragnhild Vassvik under torsdagens fykesting

Forhandlingsutvalget fra Finnmark får støtte fra fylkestinget, og kan ta initiativ til å gjenoppta forhandlingene om sammenslåing.  

– Etter diskusjonen på fylkestinget i dag, er vi trygge på at vi kan strekke ut ei hand til Troms. Men det fordrer at vi får signaler som tilsier at Troms kan flytte på sine krav, slik Finnmark har vært villige til i de første forhandlingsrundene, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no18. desember 2017

Finnmark fylkeskommune: Rapport viser situasjonen for idrettsanlegg

Finnmarkshallen i Alta, foto: Emil Agersborg Bjørnå - Klikk for stort bildeFinnmarkshallen i Alta, foto: Emil Agersborg Bjørnå

Idrettsanleggene i Finnmark er generelt gode, men noen idretter har store utfordringer. Det viser en kartlegging av anleggssituasjonen i Finnmark.

Fylkeskommunen og Finnmark idrettskrets har gjennomført en kartlegging av situasjonen for idrettsanlegg i fylket. Alle kommuner er besøkt, og spørreundersøkelser ble sendt ut til kommuner og idrettslag. Resultatene fra kartleggingen presenteres i rapporten.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no18. desember 2017

FFI Forsvarets forskningsinstitutt: Lær mer om al-Qaida på 35 minutter

Internasjonal terror var bare et midlertidig virkemiddel for al-Qaida, ikke et mål i seg selv, mener Anne Stenersen. Se video av de andre foredragsholderne på FFI-forum lengre ned i saken.

Mange har misforstått hva slag organisasjon al-Qaida er, mener seniorforsker Anne Stenersen ved FFI.

​Tirsdag denne uken var forskere fra FFI igjen på plass i Oslo militære samfund for å dele av sin kunnskap.

Les mer