Politikk

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no15. mars 2018

Finnmark fylkeskommune: Viktig møte om kulturfeltet i nord

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik og sametingspresident Aili Keskitalo møtte kulturminister Trine Skei Grande og representanter fra Kulturrådet. Fra venstre: Sametingspresident Aili Keskitalo, kulturminister Trine Skei Grande, rådsleder Norsk kulturråd Tone Hansen, direktør Norsk kulturråd Kristin Danielsen og fylkesordfører i Finnmark Ragnhild Vassvik. Foto: Nina Merete Austad - Klikk for stort bilde

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik og sametingspresident Aili Keskitalo møtte kulturminister Trine Skei Grande og representanter fra Kulturrådet. Fra venstre: Sametingspresident Aili Keskitalo, kulturminister Trine Skei Grande, rådsleder Norsk kulturråd Tone Hansen, direktør Norsk kulturråd Kristin Danielsen og fylkesordfører i Finnmark Ragnhild Vassvik. Foto: Nina Merete Austad

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik og sametingspresident Aili Keskitalo møtte kulturminister Trine Skei Grande.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no4. mars 2018

Finnmark fylkeskommune: Fra Brussel til nord

EU-politikerne får informasjon om Finnmark og Barentssamarbeidet. - Klikk for stort bilde

EU-politikerne får informasjon om Finnmark og Barentssamarbeidet.

EU-politikere fikk brynet seg på sine myter og vrangbilder av livet langt nord.

Etter en omfattende studietur i Nord-Norge fikk EU-parlamentarikere inngående informasjon om næringsliv, det nordnorske samfunnet og klimaforhold i nord.  Møtet ble avsluttet i Kirkenes 15. februar, og her fikk delegasjonen ytterligere innsikt om Finnmark og Barenssamarbeidet.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. februar 2018

Statsbygg: Tar tak i taket

 

Statsbygg skal rehabilitere taket på det fredete Oslo fengsel avd. A, også kalt Botsfengselet. 

Etter anbudsrunde og evaluering, jobber Statsbygg for tiden med innstilling til totalentreprise. Det er planlagt å inngå kontrakt medio mars.

Avdeling A består av 13 bygg hvorav noen av dem henger sammen i fløyer. Takkonstruksjonene er i generelt dårlig stand med lekkasjer, sopp og råte flere steder. I tillegg planlegges det mulig etterisolering av loftsarealene for å få redusert varmetap gjennom taket og isdannelser. Arbeidet gjøres i tett dialog med antikvariske myndigheter.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. februar 2018

Statsbygg: Adamstuen: Fire forslag levert

Statsbygg mottok 15. februar bidragene fra de fire teamene som har arbeidet med ny bruk og byplangrep for statens eiendommer på Adamstuen i Oslo.

På området ligger NMBU Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttets gamle lokaler. Disse flytter til Campus Ås i 2020. Mulighetsstudiene er gjennomført som parallelle oppdrag, der teamene har arbeidet med ulike problemstillinger. Det er avholdt tre seminarer der blant andre Oslo kommune, bydel St. Hanshaugen, velforeninger og ulike andre aktører har deltatt.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. februar 2018

Logiq AS: Logiq tar personvern og GDPR på alvor

Logiq tar personvern og GDPR på alvor

Logiq arbeider med å implementere de nye reglene for personvern, det såkalte GDPR direktivet (General Data Protection Regulation).

Sentrale personer i Logiq har gjennomgått GDPR opplæring og drøftet forslaget til lov sammen med våre advokater. Logiq gjennomfører også intern opplæring om GDPR lovgivningen.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no14. februar 2018

Statsbygg: Nytt regjeringskvartal er også byreparasjon

Det nye regjeringskvartal skal ikke bare by på et effektivt departementsfelleskap med distinkte bygninger og en flott regjeringspark. Det vil også være en gedigen byreparasjon.

– Rundt regjeringskvartalet er det i dag noen av Oslos aller dårligste byrom. Y-blokken er blant annet en bidragsyter til dette der den sperrer og ødelegger sikt- og ganglinjer. Med de grepene som vi har tatt i reguleringsplanen og vi tilrettelegger for i skisseprosjektet, vil dette bli betydelig forbedret, sier prosjektdirektør Knut Jørgensen.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no14. februar 2018

Statsbygg: Utreder nytt anlegg for radioaktivt avfall

Statsbygg har lyst ut åpen anbudskonkurranse for et nytt kombinert lager og deponi for radioaktivt avfall.

Norges nåværende lager og deponi for lav- og mellomaktivt avfall ligger i Himdalen i Akershus. Dette sto klart i 1998, men er allerede 60 prosent fylt opp. Beregninger viser at det vil være fullt en gang mellom 2035 og 2040. Dersom atomreaktorene i Halden og Kjeller vedtas revet vil det fylles enda raskere fordi mye av avfallet fra rivningen vil måtte lagres i Himdalen.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no14. februar 2018

Bane NOR: De reisende blir vinnerne med Ringeriksbanen og ny E16

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 har oversendt forslag til reguleringsplan til Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD). Planen viser i detalj forslag til trasé for ny E16 og Ringeriksbanen.

– Vi har levert et godt og gjennomarbeidet forslag til reguleringsplan. Dette er en viktig milepæl, og nå ser vi fram til departementets behandling og vurdering av planen, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen.

Les mer