Eiendom

2082nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no15. juli 2020

Statsbygg: Attraktiv kontrakt for NTNU signert

Gløshaugen, NTNU Foto: NTNU

Statsbygg har inngått kontrakt med Rambøll og C.F. Møller Architects for programmering og prosjekteringstjenester til NTNU campussamling i Trondheim.

Denne entreprisen har en anslått verdi på 700 millioner kroner inklusiv alle opsjoner, forutsatt at prosjektet får bevilgning. Arbeidet planlegges gjennomført i perioden 2020-2024. Kontrakten gjelder blant annet prosjekteringsgruppeledelse, arkitekttjenster, rådgivere for programmering, brukerinvolvering, rådgivende ingeniører innen bygg, elektro, vann, ventilasjon og miljø.

Les mer

2082nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no5. juni 2020

Logiq AS: Intensivkurs for smartere løsninger

ByggSammen er et modulbasert kursprogram for bedrifter i bygge- og anleggsbransjen.
Fokus i intensivprogrammet er å løse praktiske problemstillinger som hindrer digitalisering i enkeltbedrifter og i bransjen. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom bl.a. Innovasjon Norge, Smart Innovation Norway og BIM Verdi.Les mer

2082nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no5. juni 2020

Statsbygg: Restaureringsarbeid holder Gamlehaugen stengt

Gamlehaugen holdes vanligvis åpen for publikum fra juni tom. august, men i år holdes det stengt på grunn av restaureringer både ute og inne

Gamlehaugen blir restaurert slik at boligen igjen vil framstå som på Christian Michelsen tid. Entreen, spisestuen, musikkværelset og damesalongen på Gamlehaugen er under arbeid. I tillegg restaureres mur og vinduer på alle fasader. Les mer

2082nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no15. mai 2020

Statsbygg: Statsbygg lyser ut Blått bygg-konkurranse

Byggeprosjektet i Bodø vil bli svært viktig for satsingen på hav og helse ved Nord universitet. Nå lyser Statsbygg ut anbudskonkurransen.

Blått Bygg vil sette Nord universitet i stand til å styrke den marine og helsevitenskapelige kompetansen i landsdelen. Bakgrunnen for prosjektet er at dagens lokaler hverken er store nok, eller tilpasset dagens krav til funksjonalitet og standard for å kunne drive undervisning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Les mer

2082nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no15. mai 2020

Statsbygg: Statsbygg lyser ut konkurranse om Statens hus i Vadsø

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser Statsbygg nå ut en totalentreprise som omfatter full rehabilitering og endring av planløsning i bygg B ved Statens hus i Vadsø. Bygget består av fire etasjer, samt kjeller og loft, med en grunnflate på ca. 970 kvm.

Det ble vedtatt en ny struktur for Fylkesmannsembetene fra 1. januar 2019 der Fylkesmannsembetene i Troms og Finnmark ble slått sammen til ett embete med delt lokalisering. Hovedsetet for det nye embetet ble besluttet lagt til Vadsø.

Les mer

2082nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. april 2020

Statsbygg: Statsbygg pusser opp på Bygdøy

Statsbygg har tidligere istandsatt flere eiendommer på Bygdøy, blant dem Kongsgården og Bygdøy sjøbad. Etter påske starter oppussingen av hovedhuset på gårdstunet Hengsenga.

Hovedbygningen på Hengsenga ble oppført av bokhandler Dybwad i 1848. Den har tidligere hatt to eiere: Lord Bamford og kong Oscar II, som ga enga til staten. Bygningen har gjennomgått mange endringer opp igjennom årene. Nå skal den tilbakeføres til slik den var i 1883 med to større familieleiligheter.

Les mer

2082nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no6. april 2020

Statsbygg: NTNU: Ny konkurranse lyses ut

Statsbygg lyser nå ut en åpen anbudskonkurranse for å hente inn kompetanse på prosjektering og programmering for NTNU Campussamling. Arbeidet skal gjennomføres i perioden 2020 til 2023. Fristen for å delta i konkurransen er 11. mai 2020.

Statsbygg søker rådgivere innen ingeniør- og arkitekttjenester. I første omgang vil det være behov for prosjekteringsgruppeleder, arkitekt for prosjektering, rådgiver for brukerinvolvering, rådgiver for programmering, rådgivere på geoteknikk og bygg. Konkurransen omfatter også landskapsarkitekt og BIM-/GIS-koordinator.

Les mer

2082nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no3. april 2020

Statsbygg: Statsbygg søker ny driftsdirektør

Statsbygg søker etter direktør som skal ha ansvaret for drift og vedlikehold av Norges mest spennende eiendomsportefølje.

Den som får stillingen vil bli ansvarlig for driften og vedlikeholdet av 2,9 millioner kvadratmeter ved 2300 bygninger fordelt på over 600 eiendommer i hele Norge, på Svalbard og i utlandet. Avdelingen har ca. 400 ansatte. Statsbygg brukte 929 millioner kroner på vedlikehold i 2019. Direktøren rapporterer til administrerende direktør og inngår i Statsbyggs toppledelse.

Les mer

2082nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no31. mars 2020

Statsbygg: HENT skal bygge for statsminister og UD

Statsbygg har inngått avtale med HENT om å bygge den nye D-blokken i Regjeringskvartalet.

D-blokken blir den største bygningen i det nye regjeringskvartalet med et areal på hele 29 000 kvadratmeter og vil i fremtiden vil huse både Statsministerens kontor og Utenriksdepartementet.

Les mer

2082nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no26. mars 2020

Statsbygg: Statsbygg fremskynder utbetalinger til leverandører

For å bidra til styrket likviditet hos entreprenører og andre leverandører har Statsbygg besluttet å fremskynde betaling av fakturaer.

Dette innebærer at fakturaer betales straks de er kontrollert og godkjent, uavhengig av avtalt kredittid.

– Vi regner med at leverandørene i gjennomsnitt vil motta betaling 15-20 dager før forfall, sier økonomidirektør Elin Karfjell i Statsbygg.

Les mer