Eiendom

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. januar 2018

Statsbygg: Rammeavtaler om bemanningstjenester

Statsbygg har inngått parallelle rammeavtaler om bemanningstjenester med selskapene Bjørg Fjell AS, Manpower AS og Personalhuset Staffing Group AS. 

Rammeavtalene gjelder for områdene Oslo med omegn, Porsgrunn og Trondheim. Avtalene skal dekke Statsbyggs behov for vikarer og midlertidig bemanning innen merkantile fag som lønn, økonomi/controller, regnskap, prosjektstøtte, dokumentforvaltning, sentralbord og resepsjon.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. januar 2018

Bane NOR: – Søk ansvarsfull jobb som trafikkstyrer

Årets frister for å søke opptak som trafikkstyreraspirant i Bane NOR er 16. og 26. januar. En som slapp gjennom nåløyet i fjor er Kjetil Tømmerås, som hoppet av etter 30 år som pilot og tok fatt på den ni måneder lange utdanningen.

Fra flykaptein til trafikkstyreraspirant: Kjetil Tømmerås. (Foto: Olav Nordli)
Fra flykaptein til trafikkstyreraspirant: Kjetil Tømmerås. (Foto: Olav Nordli)

– For noen år siden skulle jeg til Grenoble i Frankrike med et charterfly fullt av skiturister. Vi holdt kanskje 300 km/t under innflyging mot flyplassen da jeg fikk øye på et TGV-tog som kjørte fra oss på bakken under. Da tenkte jeg – hva er det jeg holder på med her? Det er jo toget som er framtida!

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. januar 2018

Bane NOR: Sparer penger med grønne miljøtiltak

På årets korteste og mørkeste dag slo en gjeng lærlinger på et nytt solcelleanlegg som skal gi strøm til noen av Bane NORs eldre bygninger.

Lærling Ole Marius Knoff monterer solcellepaneler. (Foto Kjell Bakken)
Lærling Ole Marius Knoff monterer solcellepaneler. (Foto Kjell Bakken)

– Vi er flinke til å tenke miljøvennlig og grønt når vi setter opp nybygg. Dette med å ettermontere grønn teknologi på gamle bygg er nytt. Dersom dette anlegget viser seg å svare til forventningene kan det bane vei for flere etterinstallasjoner, sier Lise Kristin Sunsby, seksjonssjef for miljø, teknikk og sikkerhet i Bane NOR Eiendom.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no21. desember 2017

Multiconsult ASA: Vant samspillskontrakt om Ny Alversund skole og flerbrukshall

Vinnerforslaget «Mellom buene» av Ny Alversund skole og flerbrukshall. | Illustrasjon ZOA Architectural Animation & Visualization

Multiconsult har sammen med Constructa Entreprenør, HLM arkitektur, Hus arkitekter og Smedsvig landskapsarkitekter vunnet pris- og designkonkurransen med samspill for bygging av Ny Alversund skole og flerbrukshall i Lindås kommune.

Pris- og designkonkurransen i regi av Lindås kommune omfatter en ny barneskole for 450 elever med fritidsklubb, flerbrukshall og tilhørende uteområde og infrastruktur. Det nye anlegget skal også fungere som en kulturarena og et forsamlingslokale for bygda også på kveldstid og i helger.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no21. desember 2017

Multiconsult ASA: Multiconsult og Johs Holt tildelt konsept- utvikling og evaluering av ny Mjøsbru

 

Multiconsult AS og Johs Holt AS vil bidra til byggingen av ny bru over Mjøsa. | Foto: Nye veier

Multiconsult Norge AS skal i samarbeid med Johs Holt AS utrede alternative løsninger, dokumentere kostnadsbesparelse og redusere usikkerheten i kostnadsoverslaget for ny Mjøsbru for Nye Veier AS.

– Dette er det første tilbudet vi har gitt sammen etter at Multiconsult overtok eierskapet av Johs Holt. Ingen ting smaker bedre enn at vi treffer innertier ved første forsøk med full score på både kompetanse og oppgaveforståelse, sier Morten Alstad, direktør for Samferdsel og infrastruktur i Multiconsult Oslo.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no20. desember 2017

Bane NOR: Færre tamrein på Nordlandsbanen etter tiltak

I det siste er flere grep er tatt for å forebygge påkjørsler av tamrein på Nordlandsbanen. På Helgeland har reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke fått støtte av Bane NOR til helikopterdrift for å få kontroll med reinen.

Saktekjøring for å forebygge reinpåkjørsler har vært negativ for punktligheten på person- og godstrafikken på Nordlandsbanen. (Illustrasjonsfoto: Øystein Grue)
Saktekjøring for å forebygge reinpåkjørsler har vært negativ for punktligheten på person- og godstrafikken på Nordlandsbanen. (Illustrasjonsfoto: Øystein Grue)

– Det har vært nødvendig i en ekstraordinær situasjon, sier områdedirektør Thor Brækkan i Bane NOR. De siste ukene har uvanlige vær- og beiteforhold ført til stor spredning av tamreinen.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no20. desember 2017

Statsbygg: Forslag til minnested i regjeringkvartalet

Statsbygg har overlevert sin anbefaling av forslag for det midlertidige minnestedet i regjeringskvartalet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det midlertidige minnestedet skal plasseres på Johan Nygaardsvolds plass, sentralt i regjeringskvartalet. Statsbygg anbefaler at minnestedet legges til Lindealléen, mot Akersgaten. Minnestedet skal være på plass 22. juli 2018.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no20. desember 2017

Statsbygg: Prisdryss på tampen av året

Tre viktige priser er delt ut internt i Statsbygg: Innovasjonsprisprisen, Energi- og miljøprisen og Den gylne hjelm.

Utviklingen av modell 2015 for bygging av modulfengsler fikk Innovasjonsprisen for 2017. I sin begrunnelse for tildelingen, la administrerende direktør Harald V. Nikolaisen vekt på at prisvinnerne har utviklet et standardkonsept for fengselsbygg som har gjort det enklere og raskere å prosjektere fengsler, og at avklaringer med bruker og oppdragsgiver kan skje mye mer effektivt. Modell 2015 ble utviklet av Statsbygg i samarbeid med Kriminalomsorgen.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no19. desember 2017

Statsbygg: Nabolagsprosjekt ga arkitekturpris

Årets studentpris ved Bergen Arkitekthøgskole gikk til en student som var bekymret for nærmiljøet der han vokste opp. 

Arkitekturstudent Atdhe Belegu har vunnet Statsbyggs pris for fremragende arkitektur for 2017 ved Bergen Arkitekthøgskole. Dette fordi han gjennom en imponerende mengde arbeid har utviklet et flott prosjekt om utviklingen av området Fjell ved Drammen. Fjell er hans gamle nabolag, og prosjektet er basert på en bekymring for hva som nå er planlagt for området.

Les mer