Miljø

1938nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no21. juni 2018

FFI – Forsvarets forskningsinsitutt: Derfor er dumpet ammunisjon en miljøbombe

Ammunisjon som blir liggende på havbunnen ruster – og kan over tid utgjøre en miljøtrussel og en samfunnsrisiko. Foto: FFI.

Etter de to verdenskrigene ble enorme mengder ammunisjon dumpet i havet. Nå er det bare et tidsspørsmål før mye av ammunisjonen er så korrodert at den eksploderer eller slipper ut giftstoffer.

​FFIs ekspertise kan bidra til en løsning.

Mange hundre tusen tonn ammunisjon ble dumpet i norske farvann etter andre verdenskrig. Det ligger også store mengder sjøminer og flybomber igjen fra krigshandlingene under de to verdenskrigene.

Les mer

1938nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no21. juni 2018

Multiconsult ASA: Banebrytende studie innen fornybar energi

Khone Falls

Multiconsult og samarbeidspartnere skal i Laos evaluere kumulative effekter av fornybarprosjekter i områder hvor det er planlagt flere slike.

Studien vil gjennomføres på elven Sekong i Laos, og gi beslutningsmyndigheter og privat sektor bedre forståelse for den samlede effekten av vannkraft og andre fornybarprosjekter. Multiconsult skal gjennomføre studien sammen med Deltares og Lao Consulting Group, for International Finance Corporation (IFC) som er en del av Verdensbanken.

Les mer

1938nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no30. april 2018

LOOP: Innspillsmøte om engangsartikler i plast

Hildegunn Bull Iversen, daglig leder i LOOP, har gitt sine innspill til Klima- og miljødepartementet om bruk av engangsemballasje. Foto: Terje Borud

LOOP var med da Klima- og miljødepartementet inviterte til innspillsmøte om engangsemballasje av plast. 

I Norge og ellers i Europa finnes en rekke engangsartikler av plast på strender og langs kysten, for eksempel ballonger, plastbestikk, takeaway-emballasje, q-tips osv. Dette ønsker statsråd Ola Elvestuen og ta tak i.

Les mer

1938nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no30. april 2018

Statsbygg: Klart budskap på etikk-konferanse

Etisk handel er et tema både innenlands og utenlands for Statsbygg, som her ved byggingen av den nye ambassaden i New Delhi.

Bærekraftig forretningsvirksomhet lønner seg. Det vil Statsbyggs administrerende direktør Harald Nikolaisen understreke når han i dag deltar på Etisk handel konferansen 2018.

For snart tre år siden meldte Statsbygg seg inn i Initiativ for etisk handel (IEH). Statsbygg er fortsatt omtrent de eneste fra bygg- og anleggsbransjen som er medlem.

Les mer

1938nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. april 2018

LOOP: Ny prosjektleder for LOOP Miljøskole

Fredrikke Friis Bertheussen i LOOP tar over som prosjektleder for LOOP Miljøskole.

Fredrikke har en cand. mag. grad fra UIO, og designutdannelse fra Næringsakademiet i Oslo. Fredrikke har erfaring fra dokumentarfilmproduksjon, og 7 års redaksjonell erfaring som redigerer og journalist i Egmont Publishings magasiner og forbrukerportal klikk.no.

Les mer

1938nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no19. april 2018

Statsbygg: Skal finne nytt deponi for radioaktivt avfall

Statsbygg har innstilt WSP Norge AS til å utrede nytt kombinert lager og deponi for radioaktivt avfall (KLDRA).

Norges nåværende lager og deponi for radioaktivt avfall er i ferd med å fylles opp. Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har derfor bedt Statsbygg utarbeide funksjonsbeskrivelser, lokaliseringsanalyse og kostnadsoverslag for et nytt.

Les mer

1938nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no19. april 2018

LOOP: Holdningskampanje av og for ungdom

ENGASJERTE ELEVER: Etter plukkanalysen laget elever ved Sande videregående skole en holdningskampanje som de testet ut på sine medelever. FOTO: Marit Mikkelsen

Det meste av avfallet ved Sande Videregående blir ikke sortert. Det ville elever og lærere gjøre noe med.

Sande Videregående skole tok kontakt med LOOP Miljøskole for de ønsket å forbedre kildesorteringen på skolen. Det resulterte i et spennende prosjekt som både engasjerte elever og lærere. Tre naturfagsklasser på skolen fikk i oppgave å lage en holdningskampanje som de skulle kjøre på egen skole.

Les mer

1938nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no19. april 2018

Byspire: Event med Oslos tech-gründere og Malaysiske investorer

Torsdag arrangerte Folk Oslo et event for norske tech-gründere og internasjonale investorer. Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) ledet av Yasmin Mahmood var sammen med noen av Malaysias fremste tech-investorer tilstede da blant annet BySpire fikk pitche. Temaet for kvelden var bærekraftig byutvikling, og hvordan man kan bruke urbane utfordringer til å vokse gjennom innovasjon.

FolkOslo (1).jpg

MDEC jobber for at Malaysia er en aktiv del av den globale digitale revolusjonen, og møtte noen av Oslos innovatører innenfor teknologi. Gründerne var BySpire, Nyby, Xplorico, Playpulse, Ducky, TikkTalk, EntrepreneurShip og Remarkable.

Les mer

1938nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no15. april 2018

LOOP: Gjør det enkelt for strandryddere å levere avfall

RYDDEKART: På Hold Norge rent sin ryddeportal kan ryddere blant annet finne ut hvor de kan levere inn avfallet de har ryddet. Informasjonen hentes fra sortere.no. Avfallsselskaper oppfordres til å bli med på dugnaden og registrere sine mottak hvor ryddere kan levere inn avfall kostnadsfritt på sortere.no.

Nå blir det lettere for strandryddere å levere fra seg avfallet de har samlet inn. Både ryddeportalen og sortere.no viser hvor man kan levere avfall fra strandrydding.

Under årets strandryddedag 5. mail vil det trolig bli samlet inn mer marint avfall enn noen gang tidligere. Med nasjonal TV-dekning av aksjonen fra NRK i alle kanaler forventes det at rundt 100 000 ryddere vil samle inn over 2000 tonn marint avfall. På Hold Norge Rent sin ryddeportal kan ryddere gjøre alt fra å opprette ryddeaksjoner til å finne oversikt over hvor de kan levere inn marint avfall gratis. Å levere marint avfall bør være kostnadsfritt for ryddere.

Les mer

1938nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no9. april 2018

LOOP: Felles løft for oppussingsavfall

HØY AKTIVITET: Kampanjedeltakerne har gjennomført felles stunts og blant annet rullet ut konsepter om gjenbruk av byggavfall og hvordan kildesortere under oppussing på egne hjemmesider og i sosiale medier.

Nordmenns iver etter å rive ned og pusse opp skaper enorme mengder avfall. Men nå har kommuner og IKS over hele landet tatt grep.

Våren 2017 tok LOOP initiativ til en felles nasjonal kampanje, Norske Byggeklosser, som skulle stimulere til bedre sortering og mer ombruk av restematerialer. Interessen var stor, og hele 48 kommuner og IKS ble med på kampanjen.

Les mer