Miljø

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no4. mars 2018

Statsbygg: Statsbygg tar krafttak

Smarte bygg produserer energien selvStatsbygg og byggenæringen bidrar til nyskapende løsningersom vil endre energisystemet.

Siden Edison fant opp lyspæren har kraftprodusenter og nettselskaper stått for utvikling og regulering av energimarkedet. Dette kan snart se annerledes ut. Endringene kommer ikke av seg selv, og energisektoren er ikke ledende i utviklingen. De viktigste drivkreftene er klimahensyn, teknologiutvikling og byggenæringen.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no4. mars 2018

Statsbygg: Kulde på lager

Det nye Veterinærbygget på Campus Ås skal være et passivhus. Ett av tiltakene for å få til dette er å bruke natten til å lagre energi, for så å bruke denne til å kjøle ned bygningen på dagtid.

På utsiden av Veterinærbygget er det et hull på størrelse med tre busser. Dette skal romme tre energilagertanker på til sammen 300 kubikkmeter.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no4. mars 2018

Byspire: Meet the team: Johan

Johan.jpg

Hva er din bakgrunn? 
Jeg har jobbet med animasjon, design, engineering og visuell kommunikasjon siden jeg var 19 år. Jeg er for det meste selvlært, men gikk et år 3D design og animasjon på Noroff. Jeg ble ansatt i Xvision før jeg var ferdig med det første året, og har jobbet der siden. Der har jeg jobbet med utallige prosjekter for ingeniører og gründere, og har igjennom årene fått detaljert innsikt i flere av Norges største og mest komplekse industrielle prosjekter.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. februar 2018

Byspire: Meet the team: Jonathan

Hva er din bakgrunn?

Jeg er sivilingeniør i grunnen, med en master i industriell økonomi. Spesialisering mot supply chain management og produksjon.
Siden 2011 har jeg jobbet som managementkonsulent i BearingPoint i Oslo og vært innen mange forskjellige områder, med alt fra business intelligence til rene strategiprosjekter. Jeg har lenge hatt et fokus rettet mot industri/produksjon og supply chain management, hvor jeg har jobbet mye mot næringsmiddelindustrien.

Jonathan.jpg

       Hva engasjerer deg?

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no14. februar 2018

Statsbygg: Utreder nytt anlegg for radioaktivt avfall

Statsbygg har lyst ut åpen anbudskonkurranse for et nytt kombinert lager og deponi for radioaktivt avfall.

Norges nåværende lager og deponi for lav- og mellomaktivt avfall ligger i Himdalen i Akershus. Dette sto klart i 1998, men er allerede 60 prosent fylt opp. Beregninger viser at det vil være fullt en gang mellom 2035 og 2040. Dersom atomreaktorene i Halden og Kjeller vedtas revet vil det fylles enda raskere fordi mye av avfallet fra rivningen vil måtte lagres i Himdalen.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no14. februar 2018

Statsbygg: Bygger logistikkbygg i Stallgården

Det skal bygges et logistikkbygg i tilknytning til Det kongelige slott. Bygget vil bli et miljøbygg. Statsbygg er byggherre og vil lede prosjektet.

Beslutningen om å reise et eget logistikkbygg er et resultat av en større sikkerhetsanalyse og en viktig del av sikkerhetsarbeidet ved Det kongelige hoff. Bygget skal bidra til sikker håndtering av post og varer, blant annet ved at alle leveranser utenfra vil gå til det frittstående logistikkbygget istedenfor til selve slottsbygningen. Det nye bygget vil også ha en viktig funksjon i avfallshåndteringen ved Slottet.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no14. februar 2018

Byspire: 10 gode grunner til at vertical farming kan redde verden

201801 Økern-30.jpg

1.     Det sparer vann: Store områder i verden sliter med vannmangel og tørke, og 70% av alt ferskvann i verden går til matproduksjon. Cape Town blir i år den første storbyen i verden som går totalt tom for vann. Med vertikal dyrking i hydroponiske anlegg kan vi spare hele 90% av vannmengden som ville blitt brukt til tradisjonell dyrking. Tenk så mye vann vi kunne spart dersom vertikal farming ble brukt overalt!

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. februar 2018

Finnmark fylkeskommune: Vil ha jernbane Finland – Øst-Finnmark

Den Arktiske Jernbanen - Klikk for stort bilde

– Jernbane til Kirkenes vil kunne gi raskeste reiserute for sjøbasert containertrafikk fra Kina til Nord-Europa. Øst-Finnmark er det naturlige logistikksenteret, sier hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken.

Bakgrunnen er at fylkestingets visjon om jernbane fra Kirkenes til Rovaniemi og de mulighetene den kan gi. Visjonen for det som kalles Den Arktiske Jernbanen er å realisere Kirkenes og Øst-Finnmark som et nytt logistikksenter for transport gjennom Den nordlige sjørute.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. februar 2018

Statsbygg: Gunstig strømavtale

Statsbyggs kunder sparte til sammen 20 millioner kroner på strøm i 2017. 

Statsbygg har, etter ønske fra flere leietakere, forhandlet frem avtale om innkjøp av elektrisk kraft. Nåværende fellesavtale er med Kinect Energy Group som rådgiver og Ishavskraft AS som kraftleverandør.

Les mer