Miljø

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. januar 2018

Bane NOR: Sparer penger med grønne miljøtiltak

På årets korteste og mørkeste dag slo en gjeng lærlinger på et nytt solcelleanlegg som skal gi strøm til noen av Bane NORs eldre bygninger.

Lærling Ole Marius Knoff monterer solcellepaneler. (Foto Kjell Bakken)
Lærling Ole Marius Knoff monterer solcellepaneler. (Foto Kjell Bakken)

– Vi er flinke til å tenke miljøvennlig og grønt når vi setter opp nybygg. Dette med å ettermontere grønn teknologi på gamle bygg er nytt. Dersom dette anlegget viser seg å svare til forventningene kan det bane vei for flere etterinstallasjoner, sier Lise Kristin Sunsby, seksjonssjef for miljø, teknikk og sikkerhet i Bane NOR Eiendom.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no20. desember 2017

Bane NOR: Færre tamrein på Nordlandsbanen etter tiltak

I det siste er flere grep er tatt for å forebygge påkjørsler av tamrein på Nordlandsbanen. På Helgeland har reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke fått støtte av Bane NOR til helikopterdrift for å få kontroll med reinen.

Saktekjøring for å forebygge reinpåkjørsler har vært negativ for punktligheten på person- og godstrafikken på Nordlandsbanen. (Illustrasjonsfoto: Øystein Grue)
Saktekjøring for å forebygge reinpåkjørsler har vært negativ for punktligheten på person- og godstrafikken på Nordlandsbanen. (Illustrasjonsfoto: Øystein Grue)

– Det har vært nødvendig i en ekstraordinær situasjon, sier områdedirektør Thor Brækkan i Bane NOR. De siste ukene har uvanlige vær- og beiteforhold ført til stor spredning av tamreinen.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no20. desember 2017

Statsbygg: Prisdryss på tampen av året

Tre viktige priser er delt ut internt i Statsbygg: Innovasjonsprisprisen, Energi- og miljøprisen og Den gylne hjelm.

Utviklingen av modell 2015 for bygging av modulfengsler fikk Innovasjonsprisen for 2017. I sin begrunnelse for tildelingen, la administrerende direktør Harald V. Nikolaisen vekt på at prisvinnerne har utviklet et standardkonsept for fengselsbygg som har gjort det enklere og raskere å prosjektere fengsler, og at avklaringer med bruker og oppdragsgiver kan skje mye mer effektivt. Modell 2015 ble utviklet av Statsbygg i samarbeid med Kriminalomsorgen.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no19. desember 2017

Multiconsult ASA: Årets julegave går til The Dale Oen Experience

Multiconsult gir hver jul bort en større sum til et veldedig formål. I år falt valget på The Dale Oen Experience, en organisasjon som jobber med å gi barn og ungdom mestringsfølelse, samt motivere til å ta et miljøansvar.

The Dale Oen experience – Miljøcamp og inspirasjon til barn og unge

The Dale Oen Experience en ideell organisasjon opprettet av Robin Dale Oen til minne om broren og idrettslegenden Alexander Dale Oen. Organisasjonen jobber mot barn og unge, og har følgende kjernevirksomhet:

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no18. desember 2017

Multiconsult ASA: Besøk av Liberias president

12. desember gjestet Liberias president, Ellen Johnson Sirleaf Mount Coffee HPP.

Under prosjektets kvartalsmøte kom presidenten på visitt for å vise sin begeistring for kraftverket, og for den jobben som er lagt ned av ingeniører, givere og andre bidragsytere.

På vegne av det Liberiske folk vil jeg takke dere for gjenoppbyggingen av vannkraftverket og restarten av energisektoren i Liberia, lød det i hennes tale til forsamlingen.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no4. desember 2017

Finnmark fylkeskommune: Norsk-finsk samarbeid om miljøforvaltningen langs Tanavassdraget

Elvebåt ved Skiippagurra i Tana. Illustrasjonsfoto. Foto: Frank Martin Ingilæ - Klikk for stort bilde

Elvebåt ved Skiippagurra i Tana. Illustrasjonsfoto. Foto: Frank Martin Ingilæ

Tana kommune, ELY- senteret i Lappland og andre involverte skal i interreg-prosjektet «Felles miljøforvaltning langs Tanavassdraget» sikre det unike miljøet i det grensekryssende vassdraget.

Det var folksomt på seminaret om vandringshilder i Rovaniemi. Foto: FFK - Klikk for stort bilde

Det var folksomt på seminaret om vandringshilder i Rovaniemi. Foto: FFK

Finnmark fylkeskommune er medfinansiør av prosjektet som vil sikre oppfølging av den regionale vannforvaltningsplanen for Norsk-finsk vannregion, samtidig som det grensekryssende samarbeidet vil styrkes gjennom felles kartlegging, planlegging og utveksling av erfaringer.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no29. november 2017

Bane NOR: Starter byggingen av reingjerde i 2018

Bane NOR starter byggingen av et 25 kilometer langt reingjerde på den ulykkesbelastede strekningen på Nordlandsbanen neste år. Samtidig forlenges reingjerdet på strekningen opp til Sefrivatn. Det er innført saktekjøring frem til tamreinen er flyttet fra området.

Illustrasjonsfoto: Reingjerde på Saltfjellet. (Foto: Øystein Grue)

I forrige uke var det åtte påkjørsler av tamrein på strekningen mellom Kvalfors og Mosjøen. 110 reinsdyr døde. Onsdag ble 17 dyr påkjørt i et område litt lengre sør på Nordlandsbanen. Dyrepåkjørslene har fått stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no29. november 2017

Multiconsult ASA: Multiconsult skal utrede Metrobuss Tromsø

Erfaringen med Bussveien i Stavangerregionen var utslagsgivende i konkurransen om å få planlegge nytt kollektivsystem i Tromsø.

Tromsø kvalifiserer som eneste nordnorske by til å inngå såkalte byvekstavtale med staten. Disse har som mål å redusere biltrafikken, øke kollektivbruken, samt å få flere til å gå og sykle. Fra høsten 2017 til sommeren 2018 skal det gjøres utredninger og vurderinger av et nytt kollektivsystem i Tromsø.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no28. november 2017

Bane NOR: Undersøker dyrepåkjørslene

Bane NOR ser alvorlig på de siste dagenes dyrepåkjørsler på Nordlandsbanen. – Det er tragisk. Vi har et samarbeid med reineierne og har laget systemer og rutiner for å forebygge reinpåkjørsler. Nå undersøker vi hvorfor dette ikke har fungert godt nok, sier områdedirektør Thor Brækkan i Bane NOR.

Foto: Øystein Grue

Foto: Øystein Grue

På Nordlandsbanen mellom Kvalfors og Mosjøen har det vært åtte påkjørsler av reinsdyr på få dager. Til sammen har 110 reinsdyr blitt påkjørt mellom onsdag 22. og lørdag 25. november.

– Vi undersøker nå nøye omstendighetene ved varslingskjeden fra reineier til Bane NOR og videre til lokfører, sier områdedirektør Thor Brækkan.

Les mer