Energi

2036nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no21. mars 2018

Statsbygg: Fire tilbud til nytt lager og deponi for radioaktivt avfall

Statsbygg har mottatt tilbud fra fire team som ønsker å utrede nytt lager og deponi for radioaktivt avfall. 

Norges nåværende kombinerte lager og deponi for lav- og mellomaktivt radioaktivt avfall (KLDRA) ligger i Himdalen i Akershus. Dette sto klart i 1998, men er allerede 60 prosent fylt opp. Beregninger viser at det vil være fullt en gang mellom 2035 og 2040. Dersom atomreaktorene i Halden og Kjeller vedtas revet vil det fylles enda raskere fordi mye av avfallet fra rivningen vil måtte lagres i Himdalen.

Les mer

2036nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no14. februar 2018

Statsbygg: Utreder nytt anlegg for radioaktivt avfall

Statsbygg har lyst ut åpen anbudskonkurranse for et nytt kombinert lager og deponi for radioaktivt avfall.

Norges nåværende lager og deponi for lav- og mellomaktivt avfall ligger i Himdalen i Akershus. Dette sto klart i 1998, men er allerede 60 prosent fylt opp. Beregninger viser at det vil være fullt en gang mellom 2035 og 2040. Dersom atomreaktorene i Halden og Kjeller vedtas revet vil det fylles enda raskere fordi mye av avfallet fra rivningen vil måtte lagres i Himdalen.

Les mer

2036nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. februar 2018

Statsbygg: Gunstig strømavtale

Statsbyggs kunder sparte til sammen 20 millioner kroner på strøm i 2017. 

Statsbygg har, etter ønske fra flere leietakere, forhandlet frem avtale om innkjøp av elektrisk kraft. Nåværende fellesavtale er med Kinect Energy Group som rådgiver og Ishavskraft AS som kraftleverandør.

Les mer

2036nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no24. januar 2018

Logiq AS: Elkraft

Elkraft

Elleverandøren Elkraft tegner avtale med Logiq. Avtalen omhandler leveranse av e-Faktura både på det svenske og norske markedet.

Les mer om Elkraft her.

2036nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no20. desember 2017

Statsbygg: Prisdryss på tampen av året

Tre viktige priser er delt ut internt i Statsbygg: Innovasjonsprisprisen, Energi- og miljøprisen og Den gylne hjelm.

Utviklingen av modell 2015 for bygging av modulfengsler fikk Innovasjonsprisen for 2017. I sin begrunnelse for tildelingen, la administrerende direktør Harald V. Nikolaisen vekt på at prisvinnerne har utviklet et standardkonsept for fengselsbygg som har gjort det enklere og raskere å prosjektere fengsler, og at avklaringer med bruker og oppdragsgiver kan skje mye mer effektivt. Modell 2015 ble utviklet av Statsbygg i samarbeid med Kriminalomsorgen.

Les mer

2036nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no21. november 2017

Logiq AS: Akershus Energi

Akershus Energi

Akershus Energi har produsert vannkraft siden 1922 og fjernvarme siden 2005. 

Konsernet er i sin helhet eid av Akershus fylkeskommune, og skal være en regional utviklingsaktør på energi og miljø.

Les mer

2036nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no17. november 2017

Multiconsult ASA: Studie og prosjektering på Northern Lights, Norges første karbonlagringsanlegg

F.v: Christian Nørgaard Madsen (Multiconsult), Janett Skjelvik (Statoil) og Rolf Jacobsen (Statoil)

Statoil har tildelt Multiconsult kontrakten “Northern Lights – Site preparation and Marine structures”. Kontraktens verdi er ca. 24 millioner kroner for Multiconsult og arbeidet påbegynnes umiddelbart.

Multiconsult skal prosjektere havneanlegget for skipsanløp, kaianleggene og tomteopparbeidelsen med all infrastruktur for landterminalen. Prosjektering av administrasjonsbygget er en opsjon i kontrakten. Arbeidet inkluderer konsept, FEED, detaljprosjektering og oppfølgingsfaser.

Les mer

2036nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no10. oktober 2017

Multiconsult ASA: Stanislas Merlet finalist i Årets Unge Rådgiver 2017

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) kårer årlig den prestisjetunge prisen «Årets Unge Rådgiver». Det ble i år mottatt rekordmange nominasjoner og det var et høyt nivå på de nominerte. Stanislas Merlet er én av tre finalister, etter å ha blitt nominert i kategorien «Fageksperten».

 

Stanislas Merlet er rådgiver innen solenergi ved avdeling Fornybar Energi i Oslo. Til tross for at han kun er 31 år gammel har Stanislas vist en egen evne til å vokse med de prosjektene han påtar seg. Han har vist en særlig evne til å gjennomføre prosjektene med høy kvalitet og på tid.

Les mer

2036nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no3. oktober 2017

Multiconsult ASA: Multiconsult etablerer seg i Kenya

Multiconsult øker sin satsing i det øst-afrikanske markedet ved å etablere et nytt kontor i Nairobi.  Dette kontoret i bydelen Killimani vil gjøre det mulig for selskapet å styrke sin markedsposisjon i Øst-Afrika innen fornybar energi, vann og miljø.

– Vi åpner dette kontoret på et viktig tidspunkt, siden det ligger et enormt potensiale for investering i regionen. Det nye kontoret er også en grunnpilar i Multiconsults internasjonale satsning på fornybar energi og vil bidra til at vi oppnår målsetningene våre, sier direktør for Fornybar Energi i Multiconsult, Helge E. Jenssen.

Tom Ødegaard, Sarah Atieno, William Ogutu og Mikael Poulsen.

 

Multiconsult har ansatt Mikael Poulsen som ny leder for Multiconsult Kenya.

Les mer