Energi

2058nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no25. mars 2020

Statsbygg: Statsbygg med landsomfattende rammeavtale

Statsbygg har inngått avtaler over hele landet med ni firmaer innen automatikk. Kontraktene har et potensiale på 485 millioner kroner over en fireårsperiode.

Statsbygg ønsker seg ett sentralt bygningsautomasjons- og energioppfølgingssystem for eiendomsporteføljen sin. Ett felles system er en viktig brikke i Statsbyggs modernisering og effektivisering av statens eiendomsdrift og et digital tvilling-konseptet.

Les mer

2058nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no19. mars 2020

Kraftriket AS: Koronaviruset påvirker også strømprisen

Mye vær har preget starten på dette året – regn, vind og høye temperaturer. Dette har gitt oss lave strømpriser sett i forhold til årstiden. Vi har faktisk ikke hatt så lave strømpriser i februar på hele 20 år.

Strømprisen for Oslo ble i februar 13 øre per kWh (uten moms, elsertifikat og påslag). Til sammenlikning var snittprisen i Oslo for februar i fjor over tre ganger så høy – 45 øre per kWh.

Les mer

2058nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no19. februar 2019

Multiconsult ASA: Enova-midler til innovativt energikonsept

Ny og innovativ bydel i Fredrikstad | Ill: Arca Nova AS

Enova har tildelt 35 millioner kroner til utvikling av et nytt energikonsept i en bydel i Fredrikstad. Multiconsult er en av aktørene i prosjektet.

I Sellebakk i Fredrikstad skal det etableres ca. 1500 nye plusshusboliger i løpet av få år, i tillegg til de eksisterende 7000 boligene.

Les mer

2058nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no13. januar 2019

Multiconsult ASA: Forventer sterk økning av elbiler i Oslo

Andel elbiler i Oslo forventes å øke mye | Foto: Cato A. Mørk

Etterspørselen etter nullutslippsbiler vil fortsette å øke kraftig og andelen slike biler kan øke fortere enn tidligere forventet. Dette bidrar positivt til klimagassutslippene, viser en fersk rapport Multiconsult har utarbeidet.

Multiconsult har utarbeidet rapporten på oppdrag av Klimaetaten i Oslo kommune for å anslå effekten av endringene i bomringen på klimagassutslipp i Oslo.
Les mer

2058nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no7. november 2018

Statsbygg: En klimavennlig byggenæring


Byggenæringen bygger og bestiller forurensende løsninger verden over. Nytenkning kan gjøre næringen til en del av løsningen på klimaproblemene.

Gjennom innkjøp, forurensende maskiner og energibruk er byggenæringen en miljøversting. FNs klimapanel sier at klimagassutslippene må være halvert innen 12 år og verden må være karbonnøytral i 2050 dersom temperaturøkningen skal holdes under 1,5 grader. Hvordan skal vi bygge i fremtiden for å nå dette?

Les mer

2058nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no7. november 2018

Statsbygg: Fornybar varme på Ås

Statsbygg har skrudd på miljøvennlig fjernvarme i Veterinærbygget som er under oppføring på Campus Ås. Dette vil kutte utslippene på byggeplassen med rundt 600 tonn CO2 i året.

– Fornybar varme fra Statkrafts fjernvarmeanlegg skal forsyne Statsbyggs største byggeprosjekt med varme både under byggefasen og når bygget står ferdig i 2020, sier Per Roar Nordby, assisterende prosjektdirektør i Statsbygg.

Fossilfrie byggeplasser er et viktig tiltak for å redusere klimagassutslippene. Vanligvis brukes diesel- og gassaggregater til tørking og oppvarming av byggeplasser, men fra og med i dag vil de første delene av det 63.000 kvadratmeter store byggeprosjektet varmes opp av fornybar fjernvarme.

Les mer

2058nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no30. juli 2018

Multiconsult ASA: Store muligheter i flytende solenergi

Norske Ocean Sun har levert solcelleanlegg til oppdrettsanlegg. De mener vannkraftverk også er et spennende marked. (Foto: Ocean Sun/Ole Kristian Olsen)

Investeringene i solkraft er i kraftig vekst, og flytende solenergi er en viktig nisje. Der har Norge særdeles gode forutsetninger.

– Teknologien fra offshore som vi har opparbeidet gjennom mange år, vil være svært viktig for å lykkes på dette markedet. Vi kan for eksempel utnytte overflaten på de mange oppdrettsanleggene langs kysten. Eller vi kan produsere solenergi på dammene til kraftverk. Der er også infrastrukturen til overføring av elektrisitet allerede på plass, sier solenergirådgiver Stanislas Merlet i Multiconsult.

Les mer

2058nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no21. juni 2018

Multiconsult ASA: Banebrytende studie innen fornybar energi

Khone Falls

Multiconsult og samarbeidspartnere skal i Laos evaluere kumulative effekter av fornybarprosjekter i områder hvor det er planlagt flere slike.

Studien vil gjennomføres på elven Sekong i Laos, og gi beslutningsmyndigheter og privat sektor bedre forståelse for den samlede effekten av vannkraft og andre fornybarprosjekter. Multiconsult skal gjennomføre studien sammen med Deltares og Lao Consulting Group, for International Finance Corporation (IFC) som er en del av Verdensbanken.

Les mer

2058nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no19. april 2018

Statsbygg: Skal finne nytt deponi for radioaktivt avfall

Statsbygg har innstilt WSP Norge AS til å utrede nytt kombinert lager og deponi for radioaktivt avfall (KLDRA).

Norges nåværende lager og deponi for radioaktivt avfall er i ferd med å fylles opp. Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har derfor bedt Statsbygg utarbeide funksjonsbeskrivelser, lokaliseringsanalyse og kostnadsoverslag for et nytt.

Les mer

2058nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no21. mars 2018

Bane NOR: Test av viftene på Nationaltheatret stasjon

Natt til fredag 23. mars kan det bli en del røyk i Dronningparken og ved tunnelåpningene på Skøyen og Oslo S.Nye vifter ble installert i februar i fjor. Her er de gamle viftene på vei ut. De nye er allerede på plass og dersom det skulle oppstå brann i et tog, sørger de kraftige viftene for at røyken suges ut.

Nye vifter ble installert i februar i fjor. Her er de gamle viftene på vei ut. De nye er allerede på plass og dersom det skulle oppstå brann i et tog, sørger de kraftige viftene for at røyken suges ut.

Da gjennomfører Bane NOR en røyktest nede på plattformene. Dette er en test uten publikum, og den vil pågå i tidsrommet 01:30 til 04:00 hvor det heller ikke går tog. Hensikten er å teste kapasiteten til de nye viftene som skal ta unna røyk i tilfelle brann.

Les mer