Energi

1977nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no30. juli 2018

Multiconsult ASA: Store muligheter i flytende solenergi

Norske Ocean Sun har levert solcelleanlegg til oppdrettsanlegg. De mener vannkraftverk også er et spennende marked. (Foto: Ocean Sun/Ole Kristian Olsen)

Investeringene i solkraft er i kraftig vekst, og flytende solenergi er en viktig nisje. Der har Norge særdeles gode forutsetninger.

– Teknologien fra offshore som vi har opparbeidet gjennom mange år, vil være svært viktig for å lykkes på dette markedet. Vi kan for eksempel utnytte overflaten på de mange oppdrettsanleggene langs kysten. Eller vi kan produsere solenergi på dammene til kraftverk. Der er også infrastrukturen til overføring av elektrisitet allerede på plass, sier solenergirådgiver Stanislas Merlet i Multiconsult.

Les mer

1977nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no21. juni 2018

Multiconsult ASA: Banebrytende studie innen fornybar energi

Khone Falls

Multiconsult og samarbeidspartnere skal i Laos evaluere kumulative effekter av fornybarprosjekter i områder hvor det er planlagt flere slike.

Studien vil gjennomføres på elven Sekong i Laos, og gi beslutningsmyndigheter og privat sektor bedre forståelse for den samlede effekten av vannkraft og andre fornybarprosjekter. Multiconsult skal gjennomføre studien sammen med Deltares og Lao Consulting Group, for International Finance Corporation (IFC) som er en del av Verdensbanken.

Les mer

1977nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no19. april 2018

Statsbygg: Skal finne nytt deponi for radioaktivt avfall

Statsbygg har innstilt WSP Norge AS til å utrede nytt kombinert lager og deponi for radioaktivt avfall (KLDRA).

Norges nåværende lager og deponi for radioaktivt avfall er i ferd med å fylles opp. Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har derfor bedt Statsbygg utarbeide funksjonsbeskrivelser, lokaliseringsanalyse og kostnadsoverslag for et nytt.

Les mer

1977nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no21. mars 2018

Bane NOR: Test av viftene på Nationaltheatret stasjon

Natt til fredag 23. mars kan det bli en del røyk i Dronningparken og ved tunnelåpningene på Skøyen og Oslo S.Nye vifter ble installert i februar i fjor. Her er de gamle viftene på vei ut. De nye er allerede på plass og dersom det skulle oppstå brann i et tog, sørger de kraftige viftene for at røyken suges ut.

Nye vifter ble installert i februar i fjor. Her er de gamle viftene på vei ut. De nye er allerede på plass og dersom det skulle oppstå brann i et tog, sørger de kraftige viftene for at røyken suges ut.

Da gjennomfører Bane NOR en røyktest nede på plattformene. Dette er en test uten publikum, og den vil pågå i tidsrommet 01:30 til 04:00 hvor det heller ikke går tog. Hensikten er å teste kapasiteten til de nye viftene som skal ta unna røyk i tilfelle brann.

Les mer

1977nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no21. mars 2018

Multiconsult ASA: Multiconsult på Cold Climate-konferansen

Nora Holand fra Multiconsult presenterte sin forskningsartikkel. Hun har undersøkt om ulike brukergrupper har behov for differensierte luftmengder.

I forrige uke ble den niende internasjonale Cold Climate konferansen avholdt i Kiruna. Over 200 deltagere fra blant annet Norge, Sverige, Finland, Danmark, Estland, Canada, Kina og Russland presenterte den nyeste forskningen innen bærekraftige nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Bidragene på konferansen publiseres i Springer Proceedings in Energy og er på publikasjonsnivå 1.

Les mer

1977nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no21. mars 2018

Multiconsult ASA: Energiforsyning etter kullet

Longyearbyen Foto: Peter Vermeij

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet er Multiconsult sammen med Thema Consulting Group i gang med å utrede alternative fremtidige energiløsninger for Svalbard, med hovedvekt på energiløsninger for Longyearbyen. I tillegg skal det vurderes om enkelte energiløsninger kan være relevante i de øvrige lokalsamfunnene på Svalbard.

Les mer

1977nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no21. mars 2018

Statsbygg: Fire tilbud til nytt lager og deponi for radioaktivt avfall

Statsbygg har mottatt tilbud fra fire team som ønsker å utrede nytt lager og deponi for radioaktivt avfall. 

Norges nåværende kombinerte lager og deponi for lav- og mellomaktivt radioaktivt avfall (KLDRA) ligger i Himdalen i Akershus. Dette sto klart i 1998, men er allerede 60 prosent fylt opp. Beregninger viser at det vil være fullt en gang mellom 2035 og 2040. Dersom atomreaktorene i Halden og Kjeller vedtas revet vil det fylles enda raskere fordi mye av avfallet fra rivningen vil måtte lagres i Himdalen.

Les mer

1977nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no14. februar 2018

Statsbygg: Utreder nytt anlegg for radioaktivt avfall

Statsbygg har lyst ut åpen anbudskonkurranse for et nytt kombinert lager og deponi for radioaktivt avfall.

Norges nåværende lager og deponi for lav- og mellomaktivt avfall ligger i Himdalen i Akershus. Dette sto klart i 1998, men er allerede 60 prosent fylt opp. Beregninger viser at det vil være fullt en gang mellom 2035 og 2040. Dersom atomreaktorene i Halden og Kjeller vedtas revet vil det fylles enda raskere fordi mye av avfallet fra rivningen vil måtte lagres i Himdalen.

Les mer

1977nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. februar 2018

Statsbygg: Gunstig strømavtale

Statsbyggs kunder sparte til sammen 20 millioner kroner på strøm i 2017. 

Statsbygg har, etter ønske fra flere leietakere, forhandlet frem avtale om innkjøp av elektrisk kraft. Nåværende fellesavtale er med Kinect Energy Group som rådgiver og Ishavskraft AS som kraftleverandør.

Les mer

1977nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no24. januar 2018

Logiq AS: Elkraft

Elkraft

Elleverandøren Elkraft tegner avtale med Logiq. Avtalen omhandler leveranse av e-Faktura både på det svenske og norske markedet.

Les mer om Elkraft her.