Organisasjoner

2097

nyhetsrommet.no12. november 2020

Atlas-alliansen: Rettigheter under press

En fersk globalrapport fra et konsortium på 7 ledende rettighetsorganisasjoner slår alarm. Funksjonshemmedes rettigheter er under sterkt press. Rapporten Disability rights during the pandemic A global report on findings of the COVID-19 Disability Rights Monitor vil derfor henlede oppmerksomheten vår mot det den kaller «den katastrofale innvirkningen av covid-19-pandemien på mennesker med nedsatt funksjonsevne over hele verden». 

Les mer

2097

nyhetsrommet.no30. oktober 2020

Det Kongelige Selskap for Norges Vel: Skaper matsikkerhet og arbeidsplasser

Noen av de 50 nye fiskeoppdretterne på Madagaskar

Noen av de 50 nye fiskeoppdretterne på Madagaskar

Sammen med den Tyske utviklingsorganisasjonen GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) er Norges Vel i gang med å etablere et nytt kooperativ som allerede har 50 fiskeoppdrettere på øst-kysten av Madagaskar.

Madagaskar er et av verdens fattigste land med stort behov for bedre ernæring, inntekter og flere arbeidsplasser. Målet med dette prosjektet er at flere innbyggere skal få tilgang til proteinrik mat, og at det skapes flere faste arbeidsplasser med tilstrekkelig inntekt for lokale kvinner og menn.

Les mer

2097

nyhetsrommet.no30. oktober 2020

HLF: Hvert Øre Teller-kampanjen

I den nasjonale kampanjen Hvert Øre Teller setter HLF fokus på aktuelle tema knyttet til hørsel. I år ønsker vi å forebygge hørselsskader blant barn og unge.

 

Unge ører er ekstra sårbare for støy og høy lyd. Derfor er det viktig å bevisstgjøre foreldre, barn og unge, slik at vi kan forebygge fremtidige hørselsproblemer.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) frykter at halvparten av unge i den vestlige verden skal få hørselskader på grunn av måten vi omgås lyd på, særlig med musikk rett i øret.

Les mer

2097

nyhetsrommet.no30. oktober 2020

NVIO: Vinnere av Veteranprisen 2020

Vinnere av Veteranprisen 2020

 

-De har årelang kompetanse på veteraner og de har stilt opp i flere år, i ekstra-ordinære situasjoner og til alle døgnets tider, så dette var gledelig og vi gratulerer kompetansemiljøet på NAV Elverum med Veteranprisen 2020, sier NVIOs generalsekretær Thor Lysenstøen.

Les mer

2097

nyhetsrommet.no30. oktober 2020

Glass og Fasadeforeningen: Nytt kull med læringer inviteres til GF læringskole

Benjamin Hjortland anbefaler Glassfaget og GF Lærlingskole til alle som ønsker seg en yrkesrettet utdanning.

 

Første kull på Glass og Fasadeforeningens Lærlingskole skal snart opp til eksamen. Samtidig forberedes det til oppstart for nye lærlinger i 2021. – Jeg anbefaler GF Lærlingskole fordi skolen tilbyr en god kombinasjon av praktisk og teoretisk undervisning, sier lærling Benjamin Hjortland.

I januar samler Glass og Fasadeforeningen nye elever på GF lærlingskole på Sem ved Tønsberg. Den nye «GF Lærlingskole i glassfaget» ble etablert og fikk ny form i desember 2019. Innhold og timeplan for utdanningen er basert på et godt samspill mellom undervisning på skole og ute på arbeidsplassene.

Les mer

2097

nyhetsrommet.no19. mars 2020

MOT: Hvordan kan vi ha MOT til å leve når vi sitter i karantene?

Ung MOT-leder Ronja Varpestuen om hvordan vi i denne tiden kan prøve å styrke vårt MOT til å leve.

Hvordan kan vi ha MOT til å leve når vi sitter i karantene? MOT til å leve når vi er redde, og MOT til å leve når vi får begrensninger? Den siste tiden har mange kjent på følelsene frykt, usikkerhet og et savn etter sosiale sammenkomster med andre.

Les mer

2097

nyhetsrommet.no30. juli 2019

NAF: Lav politiker-tillit i ny NAF-undersøkelse

Politikerne forstår ikke utfordringene på min hverdagsreise, svarer over halvparten en i ny NAF-undersøkelse. -Det er folk utenfor byene og de med de aller laveste inntektene som i minst grad føler seg forstått, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Dette kommer frem i NAFs Trafikantbarometer, en fersk undersøkelse fra NAF hvor 4000 personer har svart på spørsmål om sine hverdagsreiser.

Les mer

2097

nyhetsrommet.no30. juli 2019

MOT: Vil du bli en MOT-partner?

MOT skriver partneravtaler med ungdomsskoler, videregående skoler og kommuner, hvor målet er å utvikle robuste ungdommer, som inkluderer alle. MOTs viktigste innsatsområde er MOTs program «Robust ungdom» i ungdomsskole og i videregående skole, hvor en har 12 MOT-økter i løpet av skoleløpet.

Les mer