Økonomi, finans

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no17. november 2017

Finnmark fylkeskommune: Satser på næringsklynger i Finnmark

FIKK KVALITETSSERTIFIKAT I BRONSE: Næringsklynger fra Finnmark og Troms deltok i høst på samlinga Klyngeforum Arktisk. Fra venstre nederst: Eivind Petershagen, Gerd Meier zu Köcker, Kjartan Mikalsen og Tor-Arne Bellika. Øverst fra venstre: Børre Berglund, Ernst Kloosterman, Linda Lien. Foto: Innovation Performance - Klikk for stort bilde

FIKK KVALITETSSERTIFIKAT I BRONSE: Næringsklynger fra Finnmark og Troms deltok i høst på samlinga Klyngeforum Arktisk. Fra venstre nederst: Eivind Petershagen, Gerd Meier zu Köcker, Kjartan Mikalsen og Tor-Arne Bellika. Øverst fra venstre: Børre Berglund, Ernst Kloosterman, Linda Lien. Foto: Innovation Performance

Finnmark og Troms satser på næringsklynger gjennom finansiering av Klyngeforum Arktisk. Seks klynger møttes i Tromsø i høst for første samling.

Finnmark fylkeskommune har sammen med Troms fylkeskommune bevilget midler til finansiering av Klyngeforum Arktisk, en arena for næringsklynger i Finnmark og Troms. Her kan de møtes, dele erfaringer og få kompetansepåfyll.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no17. november 2017

Bane NOR: – Gjorde mer enn opprinnelig planlagt for jernbanen i Oslo

Riksrevisjonen skriver 15. november at 340 millioner kroner ble bevilget til fornyelse av jernbanen i Oslo-området i 2016, og at 70 millioner av disse ikke ble brukt. Det er skapt et inntrykk av at det ble gjort mindre for å ta ned vedlikeholdsetterslepet enn opprinnelig tenkt i Oslo.

– Det er merkelig å få kritikk for dette, sier konserndirektør Vibeke Aarnes i Bane NOR. – Det er en god ting å spare penger slik at vi kan gjøre mer enn planlagt. Da gir vi kundene mer for pengene. Vi ønsker å korrigere det bildet som er skapt i mediene i denne saken.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. november 2017

Voksne for barn: Må også sikre kronisk syke

Må også sikre kronisk syke

Illustrasjonsbilde: Colourbox

Pleiepengeordningen ble endret fra 1. oktober 2017. Dagens ordning ivaretar ikke barn som er kronisk syke, eller har utsikt for å bli bedre etter at pleiepengeperioden er gått ut.

Dobbelt så mange vil få pleiepenger med den nye ordningen, men for en kortere periode. Kronisk syke barn, eller barn som har lengre pleiebehov men utsikter til bedring, rammes av dette. Også disse familiene må få støtte dersom barnets helsesituasjon krever det. Voksne for Barn støtter i sin helhet representantforslag fra SVs Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om å sikre økonomisk trygghet for foreldre til alvorlig syke barn gjennom pleiepengeordningen.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no12. oktober 2017

Finnmark fylkeskommune: Finnmark taper 17 millioner i regionale utviklingsmidler

Fungerende fylkesordfører Ragnhild Vassvik er skuffet over mindre RUP-midler - Klikk for stort bildeFungerende fylkesordfører Ragnhild Vassvik er skuffet over mindre RUP-midler

-Jeg er skuffet, 17 millioner kroner er betydelig for Finnmark. Det sier fungerende fylkesordfører Ragnhild Vassvik etter at det i statsbudsjettet kuttes i regionale utviklingsmidler.

Finnmark fylkeskommune får en reduksjon i bevilgninga til regionale utviklingsmidler (RUP) er på kr. 17 millioner, sammenlignet med 2017.  Det viser regjeringas forslag til statsbudsjett 2018.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no12. oktober 2017

Bane NOR: Økt satsning og større forutsigbarhet

Regjeringen foreslår å bruke totalt 23,1 milliarder kroner til jernbaneformål i 2018. – Den økte satsningen og større forutsigbarhet i budsjettene er et stort steg i riktig retning, sier konsernsjef Gorm Frimannslund.

Konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund. Foto: Bane NOR/Thor Erik Skarpen
Konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund. Foto: Bane NOR/Thor Erik Skarpen

Regjeringen øker den økonomiske rammen for jernbanesatsingen med 1,2 milliarder kroner, eller 5,7 prosent, fra saldert budsjett for 2017.

-Totalt sett er vi godt fornøyd. Den økte satsningen på jernbanen og større forutsigbarhet er et stort steg i riktig retning. Vi får nå muligheten til å inngå flerårige avtaler om drift og vedlikehold.  Det vil gi betydelige effektiviseringsgevinster og gir større forutsigbarhet for både Bane NOR og leverandørene, sier konsernsjef Gorm Frimannslund.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no12. oktober 2017

Statsbygg: Statsbudsjettet 2018: Rekordhøye investeringer i statlige bygg

 

I 2018 foreslår regjeringen investeringer til bygg i prosjekterings- og byggefase på hele 6,8 milliarder kroner. Det er rekordhøyt, og 500 millioner mer enn saldert budsjett i 2017 på 6,3 milliarder  kroner.

Statsbygg er byggherre for en  rekke prosjekter det foreslås midler til i statsbudsjettet for 2018. Harald Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg, er svært fornøyd med det foreslåtte investeringsnivået.- Vi ser fram til å fortsette arbeidet med nye og viktige prosjekter for staten, sier han.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no11. oktober 2017

Logiq AS: Kruse Smith som ny kunde

Kruse Smith som ny kunde

Kruse Smith er et solid, innovativt og framtidsrettet entreprenør- og boligkonsern med nasjonalt nedslagsfelt.

Deres forretningsområder er bygg, byggfornyelse, anlegg samt bolig- og eiendomsutvikling.

Logiq tilbyr tjenester for håndtering av inngående faktura.

Les mer