Økonomi, finans

2109

nyhetsrommet.no14. desember 2020

Atlas-alliansen: Nytt Management Information System under utvikling

Atlas-alliansen har 2 avtaler med Norad (Rammeavtalen og TOFI). Med tilsagn av TOFI2 er porteføljen Atlas forvalter 200 millioner kroner pr år. Dette er en stor økning på få år for et forholdsvis lite sekretariat. Prosjektene administreres av norske organisasjoner som igjen inngår avtaler med en rekke implementerende partnere. Det innebærer at det er mange aktører i verdikjeden som skal både samle informasjon og ha informasjon.  De norske organisasjonene har i dag mye arbeid med å behandle data og informasjon fra partnere i Sør og den samme jobben gjøres flere ganger. Med innføring av et nytt system er gevinsten stor for alle ledd. Klikk her og les hva Vibeke Stang Lingås skriverom Management Information System (MIS).

Atlas-alliansen har 2 avtaler med Norad (Rammeavtalen og TOFI).

Les mer

2109

nyhetsrommet.no14. desember 2020

Atlas-alliansen: Antikorrupsjon: Fraud Triangle

Atlas-alliansen tar Norads nulltoleranse for korrupsjon på det største alvor. Derfor har vi et kontinuerlig fokus på god økonomistyring i hele verdikjeden. Vårt antikorrupsjonsarbeid er en av pilarene i god økonomistyring, forteller Ole Petersen far økonomiavdelingen.

Antikorrupsjon er et kontinuerlig arbeid. Derfor har vi hatt 1 sak om dette viktige temaet i alle nyhetsbrev denne høsten.

Les mer

2109

nyhetsrommet.no9. desember 2020

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Rask oppbemanning av Forsvaret er god samfunnsøkonomi

Grepene i den nye langtidsplanen for Forsvaret er akkurat den type medisin arbeidsmarkedet trenger. En raskere oppbemanning er mer samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Kronikken er skrevet av Petter Y. Lindgren, samfunnsøkonom, Ane Ofstad Presterud, samfunnsøkonom, og Kari Røren Strand, sjefsforsker, alle ved Forsvarets forskningsinstitutt. Kronikken ble først publisert hos Forsvars Forum den 8. desember 2020.

Kronikkforfatterene fra FFI tar til orde for gevinstene ved en raskere oppbemanning av Forsvaret. Foto: Ingeborg Gloppen Johnsen / Forsvaret.

På tirsdag vedtok Stortinget en ny langtidsplan for Forsvaret.

Les mer

2109

nyhetsrommet.no26. mars 2020

Logiq AS: Bedre likviditet med LogiqPay fakturasalg

Vi er nå inne i en utfordrende tid på alle måter, og for særlig mange små og mellomstore bedrifter er dette tiden der behovet for likviditet er skrikende.

I tillegg til utvalget av Logiqs Basic tjenester, er LogiqPay Fakturasalg en av våre Premium tjenester som knytter seg til rekken. Logiq tilbyr nå tjenester som innehar alt fra konvertering, distribusjon, finansiering og inkasso av fakturaen.

Les mer

2109

nyhetsrommet.no26. mars 2020

Statsbygg: Statsbygg fremskynder utbetalinger til leverandører

For å bidra til styrket likviditet hos entreprenører og andre leverandører har Statsbygg besluttet å fremskynde betaling av fakturaer.

Dette innebærer at fakturaer betales straks de er kontrollert og godkjent, uavhengig av avtalt kredittid.

– Vi regner med at leverandørene i gjennomsnitt vil motta betaling 15-20 dager før forfall, sier økonomidirektør Elin Karfjell i Statsbygg.

Les mer

2109

nyhetsrommet.no19. mars 2020

Kredinor: Kredinor med forebyggende tiltak mot koronaviruset

Kredinor innfører nå ytterligere tiltak knyttet til å forebygge og redusere risikoen for at ansatte, kunder eller andre smittes av koronaviruset, Covid-19. Fortsatt er ingen i Kredinor meldt smittet eller syke, men det er likevel viktig med forebyggende tiltak ut fra løpende vurderinger, informasjon fra helsemyndighetene og pålegg fra politisk hold.

Nå innføres hjemmekontor frem til 27. mars 2020

Les mer

2109

nyhetsrommet.no28. august 2019

Logiq AS: Nominert til Innovasjonspris

Nominert til Innovasjonspris

Sammen med samarbeidspartner Holte AS og kunde Gausdal Landhandleri er Logiq nominert til prisen Byggenæringens Innovasjonspris 2019.

Prisen deles ut under Bygg Reis Deg i oktober.

Strategisk fokus på innovasjon

Digital byggevarehandel er en løsning der entreprenør og byggmester kan bestille varer direkte fra eget system. Løsningen ble lansert i januar 2019 og er et resultat av godt samarbeid mellom Gausdal Landhandleri, Holte og Logiq. Det er Logiq som håndterer all informasjonsflyt mellom partene. For å ivareta informasjonsbehovet benyttes NeB Supply Material, som er det nyeste formatet med den største informasjonsbredden for bransjen.

Les mer

2109

nyhetsrommet.no30. juli 2019

Lowell Norge: Lowell Norge vant pris – kommer alle kundene til gode


caption

Lene Strengelsrud og Cathrine Wronska fra Lowell Norge mottok prisen under konferansen Xperience19 i Denver, USA.

 

Lowell Norge har vunnet en internasjonal pris for kundeopplevelser etter å ha oppnådd svært gode resultater på kort tid med vår nye, skybaserte kontaktsenterplattform. Resultatene kommer Lowells kunder til gode hver eneste dag.

I 2018 skiftet Lowell Norge til den skybaserte kontaktsenterplattformen PureCloud, levert av verdens ledende leverandør Genesys. Dette gjorde vi for å kunne tilby enda bedre service overfor alle våre kunder innenfor kreditthåndtering.

2109

nyhetsrommet.no26. februar 2019

Multiconsult ASA: Multiconsult ASA fjerde kvartal og fullt år 2018

Multiconsult leverte vekst i netto driftsinntekter i fjerde kvartal hovedsakelig fra økt debiteringsgrad og høyere timerater i Norge. Resultatet ble negativt påvirket av høyt nivå på netto prosjektnedskrivinger og lavt resultat i LINK arkitektur.

For året 2018 som helhet økte netto driftsinntekter grunnet økt kapasitet fra oppkjøp og høyere debiteringsgrad, men ble redusert av netto prosjektnedskrivinger.

Les mer