Utdanning

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. januar 2018

Multiconsult ASA: Multiconsult i NRK Ut i naturen

Premierefest for Ut i Naturen-programmet «Magiske Glomma». Morten Kraabøl fra Multiconsult til venstre i bildet. | Foto Vibeke Søe Horsberg

Søndag 7. januar starter en ny Ut i naturen-serie på NRK, der Multiconsult-biolog Morten Kraabøl viser fram livet i og rundt Glomma.

«Magiske Glomma» er en serie på fem episoder produsert for Ut i naturen-redaksjonen i NRK. Første episode sendes søndag 7. januar kl 20.15, og de neste episodene følger hver søndag fram til 4. februar.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no21. desember 2017

Multiconsult ASA: Vant samspillskontrakt om Ny Alversund skole og flerbrukshall

Vinnerforslaget «Mellom buene» av Ny Alversund skole og flerbrukshall. | Illustrasjon ZOA Architectural Animation & Visualization

Multiconsult har sammen med Constructa Entreprenør, HLM arkitektur, Hus arkitekter og Smedsvig landskapsarkitekter vunnet pris- og designkonkurransen med samspill for bygging av Ny Alversund skole og flerbrukshall i Lindås kommune.

Pris- og designkonkurransen i regi av Lindås kommune omfatter en ny barneskole for 450 elever med fritidsklubb, flerbrukshall og tilhørende uteområde og infrastruktur. Det nye anlegget skal også fungere som en kulturarena og et forsamlingslokale for bygda også på kveldstid og i helger.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no19. desember 2017

Statsbygg: Nabolagsprosjekt ga arkitekturpris

Årets studentpris ved Bergen Arkitekthøgskole gikk til en student som var bekymret for nærmiljøet der han vokste opp. 

Arkitekturstudent Atdhe Belegu har vunnet Statsbyggs pris for fremragende arkitektur for 2017 ved Bergen Arkitekthøgskole. Dette fordi han gjennom en imponerende mengde arbeid har utviklet et flott prosjekt om utviklingen av området Fjell ved Drammen. Fjell er hans gamle nabolag, og prosjektet er basert på en bekymring for hva som nå er planlagt for området.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no6. desember 2017

Statsbygg: Det første på Hamar

Høgskolen i Innlandet, Campus Hamar, ble det første offentlige bygget på Hamar med solcelletak. Anlegget ble åpnet denne uken av regiondirektør Beate Bomann-Larsen i Statsbygg.

Solcelleanlegget på Campus Hamar består av 618 paneler og  dekker i overkant av 1000 kvadratmeter av takflaten. Solcellene vil produsere 134 025 kWh årlig, som tilsvarer et årlig forbruk for syv eneboliger. Solcellene gir en reduksjon i CO2 utslipp på 80 415 kg per år.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no20. november 2017

Finnmark fylkeskommune: Godkjenningssentralen blir VO Finnmark

Rådgiver ved opplæringsavdelinga Trond Fitje. Foto: Maria Borch Mietinen - Klikk for stort bilde

Rådgiver ved opplæringsavdelinga Trond Fitje. Foto: Maria Borch Mietinen

– Vi ønsker et mer betegnende navn på hva vi arbeider med, nemlig videregående opplæring for voksne over 25 år, sier rådgiver ved opplæringsavdelinga Trond Fitje.

Det er Godkjenningssentralen ved opplæringsavdelinga i Finnmark fylkeskommune som nå endrer navn. Heretter heter enheten VO Finnmark, der VO står for videregående opplæring for voksne.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no13. november 2017

Multiconsult ASA: Åpent nettverksmøte om digitalisering

Digitalisering er noe alle prater om, men ikke alle gjør noe med det. Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) inviterer til åpent nettverksmøte om digitalisering sammen med medlemsbedriftene Multiconsult og Norconsult.

På nettverksmøtet får du gode eksempler på hvordan Multiconsult og Norconsult har gjort praten om til konkrete digitale løsninger som benyttes i arbeidshverdagen. De to selskapene vil vise hvordan digitalisering gjør prosjektgjennomføring, prosesser og samhandling med kunder og partnere både enklere, bedre og mer effektiv.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no3. november 2017

Statsbygg: Åpent for kompetanse

Statsbygg har mer enn 900 svært kompetente medarbeidere innenfor en rekke ulike og uvanlige fagfelt. Nyeste nummer av Åpent rom presenterer noen av dem.

For å forvalte og drifte 2300 bygninger, følge opp rundt 120 pågående byggeprosjekter og kjøpe og selge eiendommer trengs et bredt spekter av kompetanse. Statsbygg har både brannekspert, jordskjelvekspert og akustiker, og jobber systematisk med kompetansebygging for å dekke behovet for ekspertise i egen organisasjon. I Åpent rom kan du møte noen av menneskene bak landets største offentlige eiendomsutvikler i sivil sektor.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no3. november 2017

Statsbygg: En digital revolusjon på Remmen

Statsbygg skal nå ferdigstille en ny kontorfløy for Høgskolen i Østfold, Remmen. Byggeprosjektet er gjennomført som en av de aller første papirløse byggeplassene i verden.

At prosjektet er papirløst betyr at prosjekteringen, planlegging og tegninger er digital, og det har ikke vært en papirtegning å finne på byggeplassen. Veidekke er entreprenør for bygget, og deres håndverkere har alle benyttet seg av elektroniske håndholdte enheter som smarttelefoner, nettbrett og BIM-kiosker for å se den elektroniske modellen av det de skall bygge i stede for tegninger.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no26. oktober 2017

FFI – Forsvarets forskningsinsitutt: Fra Sputnik til NorSat og veien videre

​Velkommen til FFI-forum om romutvikling. Foto: Norsk Romsenter.

På FFI-forum tar vi et blikk på norske romvirksomhet fra et FFI-perspektiv, ser på dagens situasjon og mulighetene dette gir for framtiden.

Meld deg på FFI-forum

I juli i år ble to nye norske satellitter skutt opp: NorSat-1 og NorSat-2. Med dette doblet Norge sin nasjonale «flåte» av mikrosatellitter som brukes til havovervåking, men også til klimaforskning og til å prøve ut nye metoder for dataoverføring.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no17. oktober 2017

Statsbygg: Statsbygg inngår innovasjonskontrakt

Statsbygg har inngått en treårig forsking- og innovasjonskontrakt  med Smart Innovation Norway (SIN) på vegne av NCE Smart Energy Markets om energieffektiv drift av bygg med digitale løsninger. Foruten SIN deltar NCE Smart bedriftene View Serinus, ESmart Systems og Institutt for energiteknikk i prosjektsamarbeidet med Statsbygg.

Det er tidligere utviklet et konsept for måling av energibruk og inneklima via trådløse målere og bruk av app. Det er også utviklet en prototype for et digitalt dashbord med visualisering av målt tilstand og tilbakemeldinger fra byggets brukere.

Les mer