Utdanning

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no15. mars 2018

Statsbygg: Oppdrag om Campus NTNU

Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å utarbeide en rapport for oppstart av forprosjektet for en ny campus ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Totalt kan prosjektet omfatte mer enn 90 000 kvadratmeter nybygg.

– Dette er en spennende oppgave som vi gleder oss å ta fatt på, sier administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg. – Samlokaliseringen av NTNU blir det største prosjektet i undervisningssektoren i Norge, og vil ha betydning for tusenvis av studenter, forskere og undervisere. Her kan vi legge bygningsmessig til rette for utvikling av sterke fagmiljøer også i framtiden, legger han til.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no15. mars 2018

Statsbygg: Kranselag på Veterinærbygget

På torsdag feirer Statsbygg at Veterinærbygget på Campus Ås har fått tak og vegger på plass med kranselag for 500 bygningsarbeidere.

Pressen er velkommen til kranselaget.

– Tett bygg er en viktig milepæl i byggeprosjektet, og tradisjonen med at byggherren inviterer byggeplassarbeiderne til en markering av dette går langt tilbake i tid, sier byggherredirektør Erik Antonsen. – Nå som tak og vegger er på plass kan vi gå i gang med innredningsarbeidene for alvor. Vi skal innrede 2400 rom, blant annet 800 kontorplasser, syv undervisningssaler, 49 stallplasser for hest, ni operasjonssaler for dyr og hele syv etasjer med laboratorier.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no4. mars 2018

Statsbygg: Idrettshøgskolen i ny drakt

På Sognsvann har Idrettshøgskolen tatt i bruk 16 000 nyoppussede kvadratmeter, sammen med    1 500 kvadratmeter nybygg. Rehabiliteringene og byggingen har skjedd mens skolen har vært i full drift.

De nye lokalene ble offisielt åpnet 27. februar da Statsbyggs byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg overleverte lokalene til Kunnskapsdepartementet. Departementet stiller lokalene til disposisjon for Norges idrettshøgskole ved rektor Lars Tore Ronglan. Før overleveringen var det stupeoppvisning svømmehallen.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no4. mars 2018

Statsbygg: Kulde på lager

Det nye Veterinærbygget på Campus Ås skal være et passivhus. Ett av tiltakene for å få til dette er å bruke natten til å lagre energi, for så å bruke denne til å kjøle ned bygningen på dagtid.

På utsiden av Veterinærbygget er det et hull på størrelse med tre busser. Dette skal romme tre energilagertanker på til sammen 300 kubikkmeter.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no4. mars 2018

Finnmark fylkeskommune: Skolekonferanse med fokus på dybdelæring

Opplæringssjef Lisbeth Sandtrøen. Foto: Bjarne Riesto - Klikk for stort bilde

Opplæringssjef Lisbeth Sandtrøen. Foto: Bjarne Riesto

I mars er det konferanse for skoleledere i Finnmark. Hovedfokus er hvordan elever kan få en dypere forståelse av fag og motivere ledere til å videreutvikle partnerskapet i det 13-årige skoleløpet.

Med 84 skoleledere påmeldt, går det mot rekordmange deltakere. Deltakerne representerer kommuner, grunnskoler, videregående skoler og fylkeskommunen.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no26. januar 2018

Statsbygg: Ny juvel på Gjøvik

Smaragdbygget på Campus Gjøvik  står nå klart til å tas i bruk. I det har NTNU fått en ny bygning på nesten 5000 kvadratmeter over fem etasjer.

Arealene i nybygget består av kontorer til administrasjon og faglærere, undervisningsrom inkludert ett stort auditorium og kafé/lunsjbar. Det inneholder også verkstedhaller og laboratorier med større takhøyde.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no24. januar 2018

Finnmark fylkeskommune: Større opplæringstilbud innen Akvakultur

Per Bye (OPUS Alta), Inger Persen (rektor Alta vgs), Jørgen Kristoffersen (næringssjef Alta kommune), Stian Høyen (ass rektor Nordkapp vgs), Roger Pedersen (Grieg Seafood), Ole Håvard Olsen (studierektor LOSA), Johnny Andreassen (faglærer akvakultur), Hilde S. Bersvendsen (rådgiver Opplæringsavdelinga), Jan Erik Johansen (NRS Finnmark AS) og Monica Johansen (OK Barents). - Klikk for stort bilde

Per Bye (OPUS Alta), Inger Persen (rektor Alta vgs), Jørgen Kristoffersen (næringssjef Alta kommune), Stian Høyen (ass rektor Nordkapp vgs), Roger Pedersen (Grieg Seafood), Ole Håvard Olsen (studierektor LOSA), Johnny Andreassen (faglærer akvakultur), Hilde S. Bersvendsen (rådgiver Opplæringsavdelinga), Jan Erik Johansen (NRS Finnmark AS) og Monica Johansen (OK Barents).

I kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hasvik, Lebesby, Loppa, Måsøy, Tana og Alta er det nå mulig å ta fagbrev innen akvakultur. – Dette er et svært viktig tilbud, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik.

Det er Finnmark fylkeskommune som nå utvider opplæringstilbudet innen akvakultur. Tilbudet gis distribuert i samarbeid med lokalt arbeidsliv (LOSA vekslingsmodell).

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no24. januar 2018

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Slik skal forskere hjelpe Forsvaret framover

FFI har fått ny overordnet organisasjonsstruktur og har nå fire forskningsavdelinger og en stab. Illustrasjonsfoto: FFI.

– Å forsvare et land krever at du kan omstille deg. Derfor må vi også forandre oss, sier FFIs administrerende direktør John-Mikal Størdal.

​I årene som kommer skal forsvarsgrenene i Norge i mye større grad samarbeide og gjensidig forsterke hverandre. Nå har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) tatt grep for å tilpasse seg og være i forkant av den nye virkeligheten.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. januar 2018

Multiconsult ASA: Multiconsult i NRK Ut i naturen

Premierefest for Ut i Naturen-programmet «Magiske Glomma». Morten Kraabøl fra Multiconsult til venstre i bildet. | Foto Vibeke Søe Horsberg

Søndag 7. januar starter en ny Ut i naturen-serie på NRK, der Multiconsult-biolog Morten Kraabøl viser fram livet i og rundt Glomma.

«Magiske Glomma» er en serie på fem episoder produsert for Ut i naturen-redaksjonen i NRK. Første episode sendes søndag 7. januar kl 20.15, og de neste episodene følger hver søndag fram til 4. februar.

Les mer