Samferdsel, transport

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no4. mars 2018

Bane NOR: Slik tek Bane NOR vare på Rallarvegen

Rallarvegen langs Bergensbanen er både eit kulturminne og ein av landets mest populære sykkelvegar. Ein ny forvaltningsplan skal sikre vegen for framtida.

I 2017 la firmaet Melcon AS nye kantsteinar langs vegen i Seltuftbakkane. Foto: Kjetil Thorsen
I 2017 la firmaet Melcon AS nye kantsteinar langs vegen i Seltuftbakkane. Foto: Kjetil Thorsen

Bane NOR har ansvar for å forvalte Rallarvegen, som strekkjer seg 80 kilometer frå Haugastøl over Finse til Myrdal, og langs Flåmsbana ned til Flåm. Vegen vart bygd for å frakte mat, utstyr og materialar til bygginga av Bergensbanen, som opna i 1909.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no23. februar 2018

Bane NOR: Bane NOR digitaliserer jernbanen – storkontrakt til Thales

Bane NOR tildeler Thales kontrakt for ny programvareløsning for styring av togtrafikken. Systemet skal gi en mer pålitelig og punktlig styring av trafikken, og er et betydelig steg i en omfattende modernisering av jernbanen.

Nytt system for fjernstyring av togtrafikken er en del av de 20 mrd.kr. Bane NOR investerer i modernisering av jernbanen de kommende ti år. (Illustrasjonsfoto fra trafikkstyringssentralen i Oslo: Hilde Lillejord)
Nytt system for fjernstyring av togtrafikken er en del av de 20 mrd.kr. Bane NOR investerer i modernisering av jernbanen de kommende ti år. (Illustrasjonsfoto fra trafikkstyringssentralen i Oslo: Hilde Lillejord)

Kontrakten for utvikling av fjernstyringssystemet TMS (Traffic Management System) har en verdi på om lag 600 millioner kroner. Løsningen vil erstatte tre gamle systemer, og skal bidra til bedre avvikshåndtering og færre forsinkelser.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no23. februar 2018

Bane NOR: Likevel pendlerparkering ved stasjoner i Asker, Bærum og Oslo

Bane NOR har lyttet til kundene og innfører pendlerparkering ved fire stasjoner i Asker, to i Bærum og fire i Oslo. Nytt parkeringstilbud innføres 9. april.

– Vi har nå fått noen ukers erfaring med å tilby kun dagparkering ved Grorud, Høybråten og Kjelsås stasjoner i Oslo. Vi konstaterer at bruken av parkeringsplassene ved disse stasjonene har blitt sterkt redusert. Dette var ikke var vår intensjon. I tillegg har vi de siste dagene fått flere konstruktive tilbakemeldinger fra våre kunder som parkerer ved Billingstad, Hvalstad, Vakås, Høn, Slependen, Blommenholm og Ljan.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no23. februar 2018

Bane NOR: Konsekvenser ved eventuell streik i Bane NOR

Bane NOR har mottatt melding om plassfratredelse for til sammen 101 medarbeidere fra LO Stat og YS. Disse blir tatt ut i streik fra tirsdag morgen dersom mandagens mekling ikke fører til enighet.

En eventuell streik kan føre til perioder hvor togene må parkeres, blant annet på Gjøvikbanen. (Illustrasjonsfoto: Øystein Grue)
En eventuell streik kan føre til perioder hvor togene må parkeres, blant annet på Gjøvikbanen. (Illustrasjonsfoto: Øystein Grue)

I forhandlingene om nye tariffavtaler for Bane NOR mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden, ble det i januar oppnådd enighet med Unio og SAN.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. februar 2018

Bane NOR: Tre grunner til å spre jernbaneutbyggingene ut i tid

Bane NOR har gitt sine faglige innspill til jernbanens handlingsprogram. Handlingsprogrammet skal beskrive hvordan jernbanesatsingen i Nasjonal transportplan 2018-29 (NTP) vil foregå i praksis.

Illustrasjonsfoto fra dobbeltsporstrekningen Langset-Kleverud langs Mjøsa, som åpnet i 2015. (Foto: Øystein Grue)
Illustrasjonsfoto fra dobbeltsporstrekningen Langset-Kleverud langs Mjøsa, som åpnet i 2015. (Foto: Øystein Grue)

Det blir en massiv jernbanesatsing som vil gi flere avganger og kortere reisetid på mange viktige jernbanestrekninger. Både politikere og reisende har store forventninger til investeringene.

Det er stilt spørsmål ved at Bane NOR anbefaler å gjøre de store jernbaneutbyggingene noe mer over tid slik at noen strekninger ferdigstilles senere enn forutsatt. Det er blitt oppfattet som å skulle skape ulemper for de reisende.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. februar 2018

Bane NOR: InterCity: Planlegging og bygging fortsetter for fullt

Bane NOR har overlevert sitt faglige innspill til Jernbanedirektoratets arbeid med handlingsprogram for jernbanesektoren. Planleggingen og byggingen av InterCity-strekningene fortsetter som tidligere.

Illustrasjonsfoto fra dobbeltsporstrekningen Langset-Kleverud langs Mjøsa, som åpnet i 2015. (Foto: Øystein Grue)
Illustrasjonsfoto fra dobbeltsporstrekningen Langset-Kleverud langs Mjøsa, som åpnet i 2015. (Foto: Øystein Grue)

Jernbanedirektoratet skal ta stilling til Bane NORs innspill og lage et forslag til Handlingsprogram som legges på høring i april. Handlingsprogrammet skal konkretisere innsatsen på jernbane i Nasjonal transportplan 2018-2029.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. februar 2018

Multiconsult ASA: Forlenget rammeavtale med Bremnes Seashore

Trovåg settefiskanlegg | Ill.: Multiconsult

Multiconsult på Stord forlenget en viktig rammeavtale med Bremnes Seashore, i tråd med Multiconsults industrisatsning.

Bremnes Seashore er firmaet bak den velkjente salmalaksen SALMA, og er en av Norges ledende leverandører av oppdrettslaks. Avtalen befester Multiconsults posisjon som ledende innenfor prosjektering av landbaserte oppdrettsanlegg.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no14. februar 2018

Bane NOR: Telia og Bane NOR testet hastighet i mobilnett og satte verdensrekord

Telia og Bane NOR satt sist uke rekord i nedlastingshastighet i tunnel. Med 560 megabit per sekund kan togpassasjerene i fremtiden nyte godt av fantastisk mobilhastighet på reisen, også på strekninger der svært mange ferdes.

Illustrasjonsfoto: Øystein Grue
Illustrasjonsfoto: Øystein Grue

Mobilnettet i de gamle jernbanetunnelene klarer ikke å dekke passasjerenes behov for mobildata. På togstrekninger med svært mange passasjerer er det vanskelig å få god dekning. Derfor har Samferdselsdepartementet bevilget penger til å utbedre kapasiteten og øke overføringshastigheten for mobil telefoni i tunneler på disse strekningene.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no14. februar 2018

Finnmark fylkeskommune: 36 mill. kr til fylkesvegen i Pasvik

36,5 millioner kroner skal brukes på å utbedre fylkesvegen i Pasvik - Klikk for stort bilde

Handlingsprogram for fylkesveger i Finnmark ble i dag vedtatt. Fylkesveg 885 I Pasvik sikres ei ramme for de neste to årene på 36,5 mill kr og fylkesveg 888 Ifjord – Lebesby skal utredes for utbedringer.

Det er derfor viktig å starte planlegginga tidlig blant annet på fylkesveg 888, som er ei viktig transportåre, i tillegg til de andre veiene som er prioritert i det nye handlingsprogrammet, sier hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken.

Les mer