Samferdsel, transport

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. januar 2018

Bane NOR: – Søk ansvarsfull jobb som trafikkstyrer

Årets frister for å søke opptak som trafikkstyreraspirant i Bane NOR er 16. og 26. januar. En som slapp gjennom nåløyet i fjor er Kjetil Tømmerås, som hoppet av etter 30 år som pilot og tok fatt på den ni måneder lange utdanningen.

Fra flykaptein til trafikkstyreraspirant: Kjetil Tømmerås. (Foto: Olav Nordli)
Fra flykaptein til trafikkstyreraspirant: Kjetil Tømmerås. (Foto: Olav Nordli)

– For noen år siden skulle jeg til Grenoble i Frankrike med et charterfly fullt av skiturister. Vi holdt kanskje 300 km/t under innflyging mot flyplassen da jeg fikk øye på et TGV-tog som kjørte fra oss på bakken under. Da tenkte jeg – hva er det jeg holder på med her? Det er jo toget som er framtida!

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. januar 2018

Bane NOR: Sparer penger med grønne miljøtiltak

På årets korteste og mørkeste dag slo en gjeng lærlinger på et nytt solcelleanlegg som skal gi strøm til noen av Bane NORs eldre bygninger.

Lærling Ole Marius Knoff monterer solcellepaneler. (Foto Kjell Bakken)
Lærling Ole Marius Knoff monterer solcellepaneler. (Foto Kjell Bakken)

– Vi er flinke til å tenke miljøvennlig og grønt når vi setter opp nybygg. Dette med å ettermontere grønn teknologi på gamle bygg er nytt. Dersom dette anlegget viser seg å svare til forventningene kan det bane vei for flere etterinstallasjoner, sier Lise Kristin Sunsby, seksjonssjef for miljø, teknikk og sikkerhet i Bane NOR Eiendom.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no21. desember 2017

Multiconsult ASA: Multiconsult og Johs Holt tildelt konsept- utvikling og evaluering av ny Mjøsbru

 

Multiconsult AS og Johs Holt AS vil bidra til byggingen av ny bru over Mjøsa. | Foto: Nye veier

Multiconsult Norge AS skal i samarbeid med Johs Holt AS utrede alternative løsninger, dokumentere kostnadsbesparelse og redusere usikkerheten i kostnadsoverslaget for ny Mjøsbru for Nye Veier AS.

– Dette er det første tilbudet vi har gitt sammen etter at Multiconsult overtok eierskapet av Johs Holt. Ingen ting smaker bedre enn at vi treffer innertier ved første forsøk med full score på både kompetanse og oppgaveforståelse, sier Morten Alstad, direktør for Samferdsel og infrastruktur i Multiconsult Oslo.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no20. desember 2017

Bane NOR: Færre tamrein på Nordlandsbanen etter tiltak

I det siste er flere grep er tatt for å forebygge påkjørsler av tamrein på Nordlandsbanen. På Helgeland har reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke fått støtte av Bane NOR til helikopterdrift for å få kontroll med reinen.

Saktekjøring for å forebygge reinpåkjørsler har vært negativ for punktligheten på person- og godstrafikken på Nordlandsbanen. (Illustrasjonsfoto: Øystein Grue)
Saktekjøring for å forebygge reinpåkjørsler har vært negativ for punktligheten på person- og godstrafikken på Nordlandsbanen. (Illustrasjonsfoto: Øystein Grue)

– Det har vært nødvendig i en ekstraordinær situasjon, sier områdedirektør Thor Brækkan i Bane NOR. De siste ukene har uvanlige vær- og beiteforhold ført til stor spredning av tamreinen.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no18. desember 2017

Bane NOR: Sykkelhotell åpnet på Oslo S

Fredag 15. desember foretok byråd Lan Marie Berg den offisielle åpningen av det nye sykkelhotellet på Oslo S. Kake og pepperkaker formet som en sykkel ble servert til de frammøtte.

Byråd Lan Marie Berg og Petter er svært fornøyd med hotelltilbudet for byens sykler på Oslo S. (Foto: Monica Toften)
Byråd Lan Marie Berg og Petter er svært fornøyd med hotelltilbudet for byens sykler på Oslo S. (Foto: Monica Toften)

– Jeg er veldig glad for at vi endelig kan åpne dørene til Oslos første sykkelhotell. Dette blir et godt tilbud til pendlere og andre reisende med behov for trygg sykkelparkering på Oslo S, og vil bidra til å gjøre det enklere å kombinere sykkel og kollektiv, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no18. desember 2017

Bane NOR: Drammen-Kobbervikdalen på høring

Detaljreguleringsplanen for prosjektet Drammen-Kobbervikdalen er lagt ut til offentlig ettersyn. Det betyr at interessenter og berørte kan komme med sine innspill og merknader til planen, før den vedtas og de fysiske arbeidene kan begynne.

Illustrasjon som viser hvordan Drammen stasjon skal bli når prosjektet er ferdig.Illustrasjon som viser hvordan Drammen stasjon skal bli når prosjektet er ferdig.

– Vi har lagt ned et stort arbeid i reguleringsplanen, og vi er veldig godt fornøyd med resultatet, sier prosjektsjef i Bane NOR, Hanne Anette Stormo. – Det er viktig for oss å bygge effektivt, samtidig som vi tar så mye hensyn som mulig til omgivelsene. Det gjør vi med denne planen.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no6. desember 2017

Bane NOR: Stemningsfull markering av Santa Barbara

Den 4. desember deltok flere hundre under den katolske messen dypt nede i Follobanens tunnelanlegg på Åsland. I tunnelen ut mot Oslo sentrum ble også skytshelgenen Santa Barbara feiret.

Feiring av Santa Barbara på Åsland, i den lange tunnelen mellom Oslo og Ski. Foto: Bane NOR
Feiring av Santa Barbara på Åsland, i den lange tunnelen mellom Oslo og Ski. Foto: Bane NOR

To av Follobaneprosjektets totalentreprenører, som arbeider med den lange tunnelen mellom Oslo og Ski, markerte i dag Santa Barbaras dag. Santa Barbara er skytshelgen for alle som arbeider med sprengstoff, først og fremst i gruver og tunneler.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no4. desember 2017

Finnmark fylkeskommune: Åpnet nye fergekaier på Nyvoll og Korsfjord

Torsdag 30. november var det offisiell åpning av de nye fergekaiene på Nyvoll og Korsfjord i Alta. Foto: Ole J. Pettersen/ FFK - Klikk for stort bildeTorsdag 30. november var det offisiell åpning av de nye fergekaiene på Nyvoll og Korsfjord i Alta. Foto: Ole J. Pettersen/ FFK

Nesten to år etter at arbeidene startet, kunne hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken erklære kaiene for åpnet.

Fergesambandet Nyvoll – Korsfjord forbinder fylkesvei 883 med fylkesvei 19, og er målt i antall biler det tredje største fergesambandet i Finnmark. Avdelingsdirektør Oddbjørg Mikkelsen i Statens vegvesen fortalte at kaiene hadde stort behov for oppgradering, da man i januar 2016 signerte kontrakt med entreprenør.

Les mer