Offentlig sektor

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no4. mars 2018

Finnmark fylkeskommune: Seminar om folkehelse

Illustrasjonsfoto. Foto: Mikkel Slaaen Kvernstuen, FFK - Klikk for stort bilde

Illustrasjonsfoto. Foto: Mikkel Slaaen Kvernstuen, FFK

KS og Finnmark fylkeskommune arrangerer folkehelseseminar med fokus på samfunnsutvikling for å skape det gode samfunn i kommunene og psykisk helse blant unge.

Det er KS og Finnmark fylkeskommune som inviterer til seminaret ved navnet «Folkehelse i et stedsutviklingsperspektiv» den 8.-9. mai 2018 på Scandic Hotell i Alta.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no4. mars 2018

Finnmark fylkeskommune: Skolekonferanse med fokus på dybdelæring

Opplæringssjef Lisbeth Sandtrøen. Foto: Bjarne Riesto - Klikk for stort bilde

Opplæringssjef Lisbeth Sandtrøen. Foto: Bjarne Riesto

I mars er det konferanse for skoleledere i Finnmark. Hovedfokus er hvordan elever kan få en dypere forståelse av fag og motivere ledere til å videreutvikle partnerskapet i det 13-årige skoleløpet.

Med 84 skoleledere påmeldt, går det mot rekordmange deltakere. Deltakerne representerer kommuner, grunnskoler, videregående skoler og fylkeskommunen.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no23. februar 2018

Bane NOR: Bane NOR digitaliserer jernbanen – storkontrakt til Thales

Bane NOR tildeler Thales kontrakt for ny programvareløsning for styring av togtrafikken. Systemet skal gi en mer pålitelig og punktlig styring av trafikken, og er et betydelig steg i en omfattende modernisering av jernbanen.

Nytt system for fjernstyring av togtrafikken er en del av de 20 mrd.kr. Bane NOR investerer i modernisering av jernbanen de kommende ti år. (Illustrasjonsfoto fra trafikkstyringssentralen i Oslo: Hilde Lillejord)
Nytt system for fjernstyring av togtrafikken er en del av de 20 mrd.kr. Bane NOR investerer i modernisering av jernbanen de kommende ti år. (Illustrasjonsfoto fra trafikkstyringssentralen i Oslo: Hilde Lillejord)

Kontrakten for utvikling av fjernstyringssystemet TMS (Traffic Management System) har en verdi på om lag 600 millioner kroner. Løsningen vil erstatte tre gamle systemer, og skal bidra til bedre avvikshåndtering og færre forsinkelser.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no23. februar 2018

Bane NOR: Likevel pendlerparkering ved stasjoner i Asker, Bærum og Oslo

Bane NOR har lyttet til kundene og innfører pendlerparkering ved fire stasjoner i Asker, to i Bærum og fire i Oslo. Nytt parkeringstilbud innføres 9. april.

– Vi har nå fått noen ukers erfaring med å tilby kun dagparkering ved Grorud, Høybråten og Kjelsås stasjoner i Oslo. Vi konstaterer at bruken av parkeringsplassene ved disse stasjonene har blitt sterkt redusert. Dette var ikke var vår intensjon. I tillegg har vi de siste dagene fått flere konstruktive tilbakemeldinger fra våre kunder som parkerer ved Billingstad, Hvalstad, Vakås, Høn, Slependen, Blommenholm og Ljan.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no23. februar 2018

Bane NOR: Konsekvenser ved eventuell streik i Bane NOR

Bane NOR har mottatt melding om plassfratredelse for til sammen 101 medarbeidere fra LO Stat og YS. Disse blir tatt ut i streik fra tirsdag morgen dersom mandagens mekling ikke fører til enighet.

En eventuell streik kan føre til perioder hvor togene må parkeres, blant annet på Gjøvikbanen. (Illustrasjonsfoto: Øystein Grue)
En eventuell streik kan føre til perioder hvor togene må parkeres, blant annet på Gjøvikbanen. (Illustrasjonsfoto: Øystein Grue)

I forhandlingene om nye tariffavtaler for Bane NOR mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden, ble det i januar oppnådd enighet med Unio og SAN.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. februar 2018

Bane NOR: Tre grunner til å spre jernbaneutbyggingene ut i tid

Bane NOR har gitt sine faglige innspill til jernbanens handlingsprogram. Handlingsprogrammet skal beskrive hvordan jernbanesatsingen i Nasjonal transportplan 2018-29 (NTP) vil foregå i praksis.

Illustrasjonsfoto fra dobbeltsporstrekningen Langset-Kleverud langs Mjøsa, som åpnet i 2015. (Foto: Øystein Grue)
Illustrasjonsfoto fra dobbeltsporstrekningen Langset-Kleverud langs Mjøsa, som åpnet i 2015. (Foto: Øystein Grue)

Det blir en massiv jernbanesatsing som vil gi flere avganger og kortere reisetid på mange viktige jernbanestrekninger. Både politikere og reisende har store forventninger til investeringene.

Det er stilt spørsmål ved at Bane NOR anbefaler å gjøre de store jernbaneutbyggingene noe mer over tid slik at noen strekninger ferdigstilles senere enn forutsatt. Det er blitt oppfattet som å skulle skape ulemper for de reisende.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. februar 2018

Bane NOR: InterCity: Planlegging og bygging fortsetter for fullt

Bane NOR har overlevert sitt faglige innspill til Jernbanedirektoratets arbeid med handlingsprogram for jernbanesektoren. Planleggingen og byggingen av InterCity-strekningene fortsetter som tidligere.

Illustrasjonsfoto fra dobbeltsporstrekningen Langset-Kleverud langs Mjøsa, som åpnet i 2015. (Foto: Øystein Grue)
Illustrasjonsfoto fra dobbeltsporstrekningen Langset-Kleverud langs Mjøsa, som åpnet i 2015. (Foto: Øystein Grue)

Jernbanedirektoratet skal ta stilling til Bane NORs innspill og lage et forslag til Handlingsprogram som legges på høring i april. Handlingsprogrammet skal konkretisere innsatsen på jernbane i Nasjonal transportplan 2018-2029.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. februar 2018

Statsbygg: Tar tak i taket

 

Statsbygg skal rehabilitere taket på det fredete Oslo fengsel avd. A, også kalt Botsfengselet. 

Etter anbudsrunde og evaluering, jobber Statsbygg for tiden med innstilling til totalentreprise. Det er planlagt å inngå kontrakt medio mars.

Avdeling A består av 13 bygg hvorav noen av dem henger sammen i fløyer. Takkonstruksjonene er i generelt dårlig stand med lekkasjer, sopp og råte flere steder. I tillegg planlegges det mulig etterisolering av loftsarealene for å få redusert varmetap gjennom taket og isdannelser. Arbeidet gjøres i tett dialog med antikvariske myndigheter.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. februar 2018

Statsbygg: Adamstuen: Fire forslag levert

Statsbygg mottok 15. februar bidragene fra de fire teamene som har arbeidet med ny bruk og byplangrep for statens eiendommer på Adamstuen i Oslo.

På området ligger NMBU Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttets gamle lokaler. Disse flytter til Campus Ås i 2020. Mulighetsstudiene er gjennomført som parallelle oppdrag, der teamene har arbeidet med ulike problemstillinger. Det er avholdt tre seminarer der blant andre Oslo kommune, bydel St. Hanshaugen, velforeninger og ulike andre aktører har deltatt.

Les mer