Offentlig sektor

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no15. mars 2018

Statsbygg: Oppdrag om Campus NTNU

Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å utarbeide en rapport for oppstart av forprosjektet for en ny campus ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Totalt kan prosjektet omfatte mer enn 90 000 kvadratmeter nybygg.

– Dette er en spennende oppgave som vi gleder oss å ta fatt på, sier administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg. – Samlokaliseringen av NTNU blir det største prosjektet i undervisningssektoren i Norge, og vil ha betydning for tusenvis av studenter, forskere og undervisere. Her kan vi legge bygningsmessig til rette for utvikling av sterke fagmiljøer også i framtiden, legger han til.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no15. mars 2018

Statsbygg: Kranselag på Veterinærbygget

På torsdag feirer Statsbygg at Veterinærbygget på Campus Ås har fått tak og vegger på plass med kranselag for 500 bygningsarbeidere.

Pressen er velkommen til kranselaget.

– Tett bygg er en viktig milepæl i byggeprosjektet, og tradisjonen med at byggherren inviterer byggeplassarbeiderne til en markering av dette går langt tilbake i tid, sier byggherredirektør Erik Antonsen. – Nå som tak og vegger er på plass kan vi gå i gang med innredningsarbeidene for alvor. Vi skal innrede 2400 rom, blant annet 800 kontorplasser, syv undervisningssaler, 49 stallplasser for hest, ni operasjonssaler for dyr og hele syv etasjer med laboratorier.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no15. mars 2018

Finnmark fylkeskommune: Viktig møte om kulturfeltet i nord

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik og sametingspresident Aili Keskitalo møtte kulturminister Trine Skei Grande og representanter fra Kulturrådet. Fra venstre: Sametingspresident Aili Keskitalo, kulturminister Trine Skei Grande, rådsleder Norsk kulturråd Tone Hansen, direktør Norsk kulturråd Kristin Danielsen og fylkesordfører i Finnmark Ragnhild Vassvik. Foto: Nina Merete Austad - Klikk for stort bilde

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik og sametingspresident Aili Keskitalo møtte kulturminister Trine Skei Grande og representanter fra Kulturrådet. Fra venstre: Sametingspresident Aili Keskitalo, kulturminister Trine Skei Grande, rådsleder Norsk kulturråd Tone Hansen, direktør Norsk kulturråd Kristin Danielsen og fylkesordfører i Finnmark Ragnhild Vassvik. Foto: Nina Merete Austad

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik og sametingspresident Aili Keskitalo møtte kulturminister Trine Skei Grande.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no4. mars 2018

Statsbygg: Statsbygg tar krafttak

Smarte bygg produserer energien selvStatsbygg og byggenæringen bidrar til nyskapende løsningersom vil endre energisystemet.

Siden Edison fant opp lyspæren har kraftprodusenter og nettselskaper stått for utvikling og regulering av energimarkedet. Dette kan snart se annerledes ut. Endringene kommer ikke av seg selv, og energisektoren er ikke ledende i utviklingen. De viktigste drivkreftene er klimahensyn, teknologiutvikling og byggenæringen.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no4. mars 2018

Finnmark fylkeskommune: Fra Brussel til nord

EU-politikerne får informasjon om Finnmark og Barentssamarbeidet. - Klikk for stort bilde

EU-politikerne får informasjon om Finnmark og Barentssamarbeidet.

EU-politikere fikk brynet seg på sine myter og vrangbilder av livet langt nord.

Etter en omfattende studietur i Nord-Norge fikk EU-parlamentarikere inngående informasjon om næringsliv, det nordnorske samfunnet og klimaforhold i nord.  Møtet ble avsluttet i Kirkenes 15. februar, og her fikk delegasjonen ytterligere innsikt om Finnmark og Barenssamarbeidet.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no4. mars 2018

Statsbygg: Idrettshøgskolen i ny drakt

På Sognsvann har Idrettshøgskolen tatt i bruk 16 000 nyoppussede kvadratmeter, sammen med    1 500 kvadratmeter nybygg. Rehabiliteringene og byggingen har skjedd mens skolen har vært i full drift.

De nye lokalene ble offisielt åpnet 27. februar da Statsbyggs byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg overleverte lokalene til Kunnskapsdepartementet. Departementet stiller lokalene til disposisjon for Norges idrettshøgskole ved rektor Lars Tore Ronglan. Før overleveringen var det stupeoppvisning svømmehallen.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no4. mars 2018

Bane NOR: Slik tek Bane NOR vare på Rallarvegen

Rallarvegen langs Bergensbanen er både eit kulturminne og ein av landets mest populære sykkelvegar. Ein ny forvaltningsplan skal sikre vegen for framtida.

I 2017 la firmaet Melcon AS nye kantsteinar langs vegen i Seltuftbakkane. Foto: Kjetil Thorsen
I 2017 la firmaet Melcon AS nye kantsteinar langs vegen i Seltuftbakkane. Foto: Kjetil Thorsen

Bane NOR har ansvar for å forvalte Rallarvegen, som strekkjer seg 80 kilometer frå Haugastøl over Finse til Myrdal, og langs Flåmsbana ned til Flåm. Vegen vart bygd for å frakte mat, utstyr og materialar til bygginga av Bergensbanen, som opna i 1909.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no4. mars 2018

Statsbygg: Kulde på lager

Det nye Veterinærbygget på Campus Ås skal være et passivhus. Ett av tiltakene for å få til dette er å bruke natten til å lagre energi, for så å bruke denne til å kjøle ned bygningen på dagtid.

På utsiden av Veterinærbygget er det et hull på størrelse med tre busser. Dette skal romme tre energilagertanker på til sammen 300 kubikkmeter.

Les mer