Fiskeri, jordbruk

2109

nyhetsrommet.no8. januar 2021

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: FFI skal teste hørselen hos hval

Ingen vet hva bardehval hører. Slik skal norske forskere finne svaret.

En vågehval kommer til overflaten for å puste. Så langt har ingen forskere klart å måle hva slike dyr hører. Foto: Paul Ensor, FFI.

– Dette er et høyrisikoprosjekt. For oss, ikke for hvalen, sier forsker Petter Kvadsheim ved Forsvarets forskningsinstitutt.

I mai starter et unikt prosjekt i havet utenfor Vestvågøy i Lofoten.

Les mer

2109

nyhetsrommet.no8. april 2020

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Meir støy i havet kan skade fisk og pattedyr

Småkval kan flykte i dagevis. Delfinar kan miste høyrselen. Den menneskeskapte støyen i havet aukar. Oljeleitinga i nord kan få store følger for dyrelivet under vassflata, fortel ein ny FFI- rapport.

Merking av spermkval skjer ved hjelp av lange stenger som denne. FFI/Saana Isojunno

Ei gruppe forskarar frå FFI og Havforskingsinstituttet har no publisert ein omfattande rapport om effektar av støy i havet. FFI-rapporten tek for seg både kva ein veit i dag, og kva tiltak som krevst framover.
Forskarane legg vekt på at kraftig lyd under vatn kan påføre pattedyr direkte skade.

Les mer

2109

nyhetsrommet.no28. august 2019

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Hvordan påvirkes hvalen av militær sonar?

Små sensorer med sugekopper festes til hvalene med en lang stang. De samler data i rundt 18 timer. Så løsner de og flyter opp. Radiosignaler gjør det lett å finne dem igjen. Foto: Saana Isojunno.

 

Forsvarets fregatter har sonarer som kan spore ubåter på flere mils avstand. Hvordan påvirkes hval av signaler fra sonarene? Et internasjonalt forskerteam er nå på tokt rundt Andøya for å lete etter nye svar.

​De neste ukene er forskere fra sju land på plass i Nord-Norge, om bord i «H.U. Sverdrup II». Forskningsskipet seiler sammen med fregatten «Otto Sverdrup».

Les mer

2109

nyhetsrommet.no30. juli 2018

Multiconsult ASA: Store muligheter i flytende solenergi

Norske Ocean Sun har levert solcelleanlegg til oppdrettsanlegg. De mener vannkraftverk også er et spennende marked. (Foto: Ocean Sun/Ole Kristian Olsen)

Investeringene i solkraft er i kraftig vekst, og flytende solenergi er en viktig nisje. Der har Norge særdeles gode forutsetninger.

– Teknologien fra offshore som vi har opparbeidet gjennom mange år, vil være svært viktig for å lykkes på dette markedet. Vi kan for eksempel utnytte overflaten på de mange oppdrettsanleggene langs kysten. Eller vi kan produsere solenergi på dammene til kraftverk. Der er også infrastrukturen til overføring av elektrisitet allerede på plass, sier solenergirådgiver Stanislas Merlet i Multiconsult.

Les mer

2109

nyhetsrommet.no22. juni 2018

Finnmark fylkeskommune: Oppretter Finnmark Havbruksfond

Latvika 130218 - Foto Johanne Salamonsen - Klikk for stort bilde – Dette er en gladsak for hele Finnmark og jeg tror det vil bidra til å legge til rette for å utvikle og styrke vår samfunnsutviklerrolle med utgangspunkt i kystens ressurser og muligheter i Finnmark.

Det sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik etter at fylkestinget i sitt møte 20. juni vedtok å opprette Finnmark Havbruksfond.

Les mer

2109

nyhetsrommet.no22. februar 2018

Byspire: Meet the team: Jonathan

Hva er din bakgrunn?

Jeg er sivilingeniør i grunnen, med en master i industriell økonomi. Spesialisering mot supply chain management og produksjon.
Siden 2011 har jeg jobbet som managementkonsulent i BearingPoint i Oslo og vært innen mange forskjellige områder, med alt fra business intelligence til rene strategiprosjekter. Jeg har lenge hatt et fokus rettet mot industri/produksjon og supply chain management, hvor jeg har jobbet mye mot næringsmiddelindustrien.

Jonathan.jpg

       Hva engasjerer deg?

Les mer

2109

nyhetsrommet.no14. februar 2018

Byspire: 10 gode grunner til at vertical farming kan redde verden

201801 Økern-30.jpg

1.     Det sparer vann: Store områder i verden sliter med vannmangel og tørke, og 70% av alt ferskvann i verden går til matproduksjon. Cape Town blir i år den første storbyen i verden som går totalt tom for vann. Med vertikal dyrking i hydroponiske anlegg kan vi spare hele 90% av vannmengden som ville blitt brukt til tradisjonell dyrking. Tenk så mye vann vi kunne spart dersom vertikal farming ble brukt overalt!

Les mer

2109

nyhetsrommet.no8. februar 2018

Finnmark fylkeskommune: Samlige oppdrettsselskap i Finnmark har søkt om vekst

Anlegg for oppdrett av laks og ørret i Sarnesfjorden - Klikk for stort bilde 

Samtlige fem oppdrettsselskap i Finnmark søkte om 2 % utvidet kapasitet på eksisterende tillatelser innen søknadsfristen 31. januar 2018.

Regjeringen utlyste på nyåret en mulighet for havbruksselskaper til å søke om kapasitetsøkning, økt maksimalt tillatt biomasse – MTB, for eksisterende tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018 og 2019.

Les mer