Fiskeri, jordbruk

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. januar 2018

Finnmark fylkeskommune: Tilbud om kapasitetsøkning i oppdrettsnæringa i 2018

Akvakultur - Klikk for stort bilde

Nærings- og fiskeridepartementet har innført trafikklyssystemet, og oppdrettsnæringen får nå tilbud om å vokse. Fristen for å søke om kapasitetsøkning er 31. januar 2018.

Basert på produksjonsområdeforskriften fastsatte Nærings- og fiskeridepartementet 15.oktober 2015, de ulike fargene på produksjonsområdene. Den nye kapasitetsøkningsforskriften som ble vedtatt 22. desember 2017 bygger på dette.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no21. desember 2017

Finnmark fylkeskommune: En styrke for Finnmark som sjømatfylke

Johnny Ingebrigtsen 11.12.14 Foto KBT.jpg - Klikk for stort bilde 

Finnmark fylkeskommune og Grieg Seafood Finnmark skal samarbeide om undervisningstillatelse for akvakultur.

–Samarbeidsavtalen vil sikre at elevene får en langt bedre praktisk innlæring, erfaring under utdannelsen, sammen med en høyere teoretisk innsikt, uttaler hovedutvalgsleder for kompetanse Johnny Ingebrigtsen.

Med bakgrunn i akvakulturnæringas behov for fagfolk og kompetent arbeidskraft ønsker Finnmark fylkeskommune å styrke opplæringstilbudet og rekruttering til Vg2 Akvakultur og til sjømatnæringa generelt.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no4. desember 2017

Finnmark fylkeskommune: Norsk-finsk samarbeid om miljøforvaltningen langs Tanavassdraget

Elvebåt ved Skiippagurra i Tana. Illustrasjonsfoto. Foto: Frank Martin Ingilæ - Klikk for stort bilde

Elvebåt ved Skiippagurra i Tana. Illustrasjonsfoto. Foto: Frank Martin Ingilæ

Tana kommune, ELY- senteret i Lappland og andre involverte skal i interreg-prosjektet «Felles miljøforvaltning langs Tanavassdraget» sikre det unike miljøet i det grensekryssende vassdraget.

Det var folksomt på seminaret om vandringshilder i Rovaniemi. Foto: FFK - Klikk for stort bilde

Det var folksomt på seminaret om vandringshilder i Rovaniemi. Foto: FFK

Finnmark fylkeskommune er medfinansiør av prosjektet som vil sikre oppfølging av den regionale vannforvaltningsplanen for Norsk-finsk vannregion, samtidig som det grensekryssende samarbeidet vil styrkes gjennom felles kartlegging, planlegging og utveksling av erfaringer.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no26. oktober 2017

Finnmark fylkeskommune: Fylkespolitikere står sammen i viktige fiskeripolitiske spørsmål

Det er tverrpolitisk enighet i fiskerisaker. Her ved fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) og Jo Inge Hesjevik (H). Foto: Maria Borch Mietinen - Klikk for stort bilde

Det er tverrpolitisk enighet i fiskerisaker. Her ved fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) og Jo Inge Hesjevik (H). Foto: Maria Borch Mietinen

– Jeg tror det er unikt at Finnmark har en såpass stor tverrpolitisk enighet i fiskerisaker. Dette sier fylkesvaraordfører Ragnhild Vassvik etter at forslag om endring i regulering av kongekrabbefangsten i 2018 og kystflåtens størrelsesbegrensning har vært til behandling i fylkesutvalget i denne uken.

På fylkesutvalgets møte tirsdag 24. oktober var blant annet følgende saker til behandling;

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no29. september 2017

Finnmark fylkeskommune: Samler havbruksrådgivere fra hele landet

Havbruk Nordkapp maritine fagskole og vg skole - Klikk for stort bilde

Havbruk Nordkapp maritine fagskole og vg skole

3.-4. oktober arrangerer vi den årlige fellessamlingen for havbruksrådgivere i landets fylkeskommuner.

I år er det Finnmark og Troms som sammen er vertskap for de øvrige fylkeskommunene, og det er første gang samlingen finner sted i Finnmark, nærmere bestemt på Scandic hotell i Vadsø.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no31. august 2017

Multiconsult ASA: Vellykket deltagelse på Aqua Nor 2017

Multiconsult på stand under Aqua Nor 2017 | Foto: Multiconsult

 

Forretningsområde Industri representerte Multiconsult under verdens største messe for akvakulturnæringen.

Aqua Nor har vært et internasjonalt møtepunkt for næringen siden 80-tallet, og er i dag verdens fremste arena innenfor akvakultur-teknologi. Det er den viktigste arenaen for å møte bransjen, eksisterende og potensielle kunder, og å holde seg oppdatert på leverandører og teknologi.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no24. august 2017

Statsbygg: Urteplanter på utstilling

Blomsterkasser på byggegjerdet Foto: Statsbygg/ Ken Opprann

Prosjekt Nytt Nasjonalmuseet bruker byggegjerdet rundt museumstomta til utstilling av forskjellige typer kunst. Siste tilskudd er urteplanter som vokser ved hjelp av ny teknologi.

– Det er et såkalt hydroponisk system som er installert på byggegjerdet, der basilikum og mynte gror i næringsrikt vann. Røttene får da tilført oksygen fra en pumpe drevet fra et lite solcellepanel montert rett overfor plantene, sier iniativtaker Jonathan Viklander, som er daglig leder i BySpire.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no11. august 2017

Multiconsult ASA: Multiconsult på Aqua Nor i Trondheim

Foto: Johan Wildhagen

 

Multiconsult stiller med dyktige spesialister under årets store messe for akvakulturnæringen.

Vi gleder oss til å møte mange interessenter fra næringen under dagene i Trondheim og å fortelle om Multiconsults spesialkompetanse, sier markedssjef for forretningsområde Industri, Tom Arild Olsen.

Du finner oss på stand E-470.

Les mer