Fiskeri, jordbruk

2018nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no30. juli 2018

Multiconsult ASA: Store muligheter i flytende solenergi

Norske Ocean Sun har levert solcelleanlegg til oppdrettsanlegg. De mener vannkraftverk også er et spennende marked. (Foto: Ocean Sun/Ole Kristian Olsen)

Investeringene i solkraft er i kraftig vekst, og flytende solenergi er en viktig nisje. Der har Norge særdeles gode forutsetninger.

– Teknologien fra offshore som vi har opparbeidet gjennom mange år, vil være svært viktig for å lykkes på dette markedet. Vi kan for eksempel utnytte overflaten på de mange oppdrettsanleggene langs kysten. Eller vi kan produsere solenergi på dammene til kraftverk. Der er også infrastrukturen til overføring av elektrisitet allerede på plass, sier solenergirådgiver Stanislas Merlet i Multiconsult.

Les mer

2018nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. juni 2018

Finnmark fylkeskommune: Oppretter Finnmark Havbruksfond

Latvika 130218 - Foto Johanne Salamonsen - Klikk for stort bilde – Dette er en gladsak for hele Finnmark og jeg tror det vil bidra til å legge til rette for å utvikle og styrke vår samfunnsutviklerrolle med utgangspunkt i kystens ressurser og muligheter i Finnmark.

Det sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik etter at fylkestinget i sitt møte 20. juni vedtok å opprette Finnmark Havbruksfond.

Les mer

2018nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. februar 2018

Byspire: Meet the team: Jonathan

Hva er din bakgrunn?

Jeg er sivilingeniør i grunnen, med en master i industriell økonomi. Spesialisering mot supply chain management og produksjon.
Siden 2011 har jeg jobbet som managementkonsulent i BearingPoint i Oslo og vært innen mange forskjellige områder, med alt fra business intelligence til rene strategiprosjekter. Jeg har lenge hatt et fokus rettet mot industri/produksjon og supply chain management, hvor jeg har jobbet mye mot næringsmiddelindustrien.

Jonathan.jpg

       Hva engasjerer deg?

Les mer

2018nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no14. februar 2018

Byspire: 10 gode grunner til at vertical farming kan redde verden

201801 Økern-30.jpg

1.     Det sparer vann: Store områder i verden sliter med vannmangel og tørke, og 70% av alt ferskvann i verden går til matproduksjon. Cape Town blir i år den første storbyen i verden som går totalt tom for vann. Med vertikal dyrking i hydroponiske anlegg kan vi spare hele 90% av vannmengden som ville blitt brukt til tradisjonell dyrking. Tenk så mye vann vi kunne spart dersom vertikal farming ble brukt overalt!

Les mer

2018nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. februar 2018

Finnmark fylkeskommune: Samlige oppdrettsselskap i Finnmark har søkt om vekst

Anlegg for oppdrett av laks og ørret i Sarnesfjorden - Klikk for stort bilde 

Samtlige fem oppdrettsselskap i Finnmark søkte om 2 % utvidet kapasitet på eksisterende tillatelser innen søknadsfristen 31. januar 2018.

Regjeringen utlyste på nyåret en mulighet for havbruksselskaper til å søke om kapasitetsøkning, økt maksimalt tillatt biomasse – MTB, for eksisterende tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018 og 2019.

Les mer

2018nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no30. januar 2018

Byspire: BySpire bygger Norges største vertikale farm

I et gammelt kontorslokale på Økern bygger BySpire Norges største vertikale dyrkningsanlegg med mulighet for å produsere over 5,000 planter per måned.
I et gammelt kontorslokale på Økern bygger BySpire Norges største vertikale dyrkningsanlegg med mulighet for å produsere over 5,000 planter per måned.

Nå bygger BySpire Norges første store vertikale farm for grønnsaksproduksjon i et gammelt kontorbygg sentralt på Økern i Oslo. Etter å ha vært med i Techmakers Accelerator-program i våres valgte Akershus Teknologifond å gå inn som investor i BySpire.

Les mer

2018nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no24. januar 2018

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: FFI får 7,7 millioner kroner fra EU for å forske på samfunnssikkerhet

​Verktøyet som kommer ut av EU-finansieringen skal kunne brukes av en rekke beredskapsaktører, for eksempel Oslo brann- og redningsetat (OBRE), for å detektere farlige kjemiske stoffer, sier sjefsforsker Stig Rune Sellevåg ved FFI. Bildet er fra en demonstrasjon ved Sagene brannstasjon nylig. FOTO: Lars Magne Hovtun, OBRE.

Nye forskningsprosjekter skal bruke maskinlæring og stordata for å forhindre terrorisme og kriminalitet.

​FFI sendte i fjor høst inn totalt fire søknader til EUs forskningsprogram Horisont 2020. Tre av disse er nå tildelt støtte.

Les mer