Industri, produksjon

2041nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no28. august 2019

Statsbygg: Først i verden med el-gravemaskin

Statsbygg er verdensledende på bruk av klimavennlige anleggsmaskiner. Livsvitenskapsbygget på Blindern er det første byggeprosjektet i verden som bruker en elektrisk gravemaskin. 

Livsvitenskapsbygget vil bli Norges største universitetsbygg når det står ferdig i 2024. På byggetomta graver nå en 25 tonns Caterpillar 323. Åtte slike elektriske gravemaskiner er produsert og solgt i Norge, men Livsvitenskapsbygget er det første byggeprosjektet som tar det i bruk.

Les mer

2041nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no13. januar 2019

LOOP: Slik vil næringslivet løse plastproblemet


40 ledere fra næringslivet og plastindustien jobber for gode plastløsninger.

I desember var 40 ledere i dagligvarebransjen og plastindustrien samlet for å diskutere utfordringer og muligheter knyttet til fremtidens sirkulære plastemballasje.

Plast i naturen utgjør en trussel mot helsen til både dyr og mennesker. I tillegg sløser verden med verdifulle plastmaterialer.

Les mer

2041nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no7. november 2018

Multiconsult ASA: Håhammeren ble folkets favoritt

Stavanger kommunes byggeskikkpris for 2018 ble sist fredag tildelt boligprosjektet Holmegenes, men det var Håhammeren turvei og bro som var folkets favoritt.

Byggeskikkprisen er en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som gjennom arkitektur, utførelse og materialbruk bidrar til å heve og utvikle allmenn byggeskikk i byen.

I tillegg til juryens seks stemmer, har Stavangers befolkning i år hatt mulighet til å påvirke resultatet gjennom å stemme via sosiale medier og på kommunens nettsider. Folkefavoritten ble Håhammeren turvei og bro, og dette prosjektet fikk dermed folkets stemme inn i juryen.

Les mer

2041nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no9. april 2018

LOOP: Felles løft for oppussingsavfall

HØY AKTIVITET: Kampanjedeltakerne har gjennomført felles stunts og blant annet rullet ut konsepter om gjenbruk av byggavfall og hvordan kildesortere under oppussing på egne hjemmesider og i sosiale medier.

Nordmenns iver etter å rive ned og pusse opp skaper enorme mengder avfall. Men nå har kommuner og IKS over hele landet tatt grep.

Våren 2017 tok LOOP initiativ til en felles nasjonal kampanje, Norske Byggeklosser, som skulle stimulere til bedre sortering og mer ombruk av restematerialer. Interessen var stor, og hele 48 kommuner og IKS ble med på kampanjen.

Les mer

2041nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. februar 2018

Multiconsult ASA: Forlenget rammeavtale med Bremnes Seashore

Trovåg settefiskanlegg | Ill.: Multiconsult

Multiconsult på Stord forlenget en viktig rammeavtale med Bremnes Seashore, i tråd med Multiconsults industrisatsning.

Bremnes Seashore er firmaet bak den velkjente salmalaksen SALMA, og er en av Norges ledende leverandører av oppdrettslaks. Avtalen befester Multiconsults posisjon som ledende innenfor prosjektering av landbaserte oppdrettsanlegg.

Les mer

2041nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no14. februar 2018

Statsbygg: Utreder nytt anlegg for radioaktivt avfall

Statsbygg har lyst ut åpen anbudskonkurranse for et nytt kombinert lager og deponi for radioaktivt avfall.

Norges nåværende lager og deponi for lav- og mellomaktivt avfall ligger i Himdalen i Akershus. Dette sto klart i 1998, men er allerede 60 prosent fylt opp. Beregninger viser at det vil være fullt en gang mellom 2035 og 2040. Dersom atomreaktorene i Halden og Kjeller vedtas revet vil det fylles enda raskere fordi mye av avfallet fra rivningen vil måtte lagres i Himdalen.

Les mer

2041nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no14. februar 2018

Byspire: 10 gode grunner til at vertical farming kan redde verden

201801 Økern-30.jpg

1.     Det sparer vann: Store områder i verden sliter med vannmangel og tørke, og 70% av alt ferskvann i verden går til matproduksjon. Cape Town blir i år den første storbyen i verden som går totalt tom for vann. Med vertikal dyrking i hydroponiske anlegg kan vi spare hele 90% av vannmengden som ville blitt brukt til tradisjonell dyrking. Tenk så mye vann vi kunne spart dersom vertikal farming ble brukt overalt!

Les mer

2041nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no26. januar 2018

Multiconsult ASA: Skal lede videre utbygging av Den Magiske Fabrikken

 

Inngangsparti | Illustrasjon: Multiconsult

Multiconsult skal lede den videre utbyggingen av Den Magiske Fabrikken utenfor Tønsberg. Fabrikken er først, størst og best på biogass i Norge.

Den Magiske Fabrikken er et nasjonalt pilotanlegg, og det største av omlag 40 biogassanlegg i Norge. Anlegget behandler matavfall fra en rekke kommuner langs indre Oslofjord, i tillegg til husdyrgjødsel fra ca. 60 bønder i Vestfold. Her lages det i dag biogass til transport tilsvarende ca. 70 GWh/år, og biogjødsel som går tilbake til bøndene som erstatning for bruk av kunstgjødsel i landbruket.

Les mer

2041nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no21. desember 2017

Finnmark fylkeskommune: En styrke for Finnmark som sjømatfylke

Johnny Ingebrigtsen 11.12.14 Foto KBT.jpg - Klikk for stort bilde 

Finnmark fylkeskommune og Grieg Seafood Finnmark skal samarbeide om undervisningstillatelse for akvakultur.

–Samarbeidsavtalen vil sikre at elevene får en langt bedre praktisk innlæring, erfaring under utdannelsen, sammen med en høyere teoretisk innsikt, uttaler hovedutvalgsleder for kompetanse Johnny Ingebrigtsen.

Med bakgrunn i akvakulturnæringas behov for fagfolk og kompetent arbeidskraft ønsker Finnmark fylkeskommune å styrke opplæringstilbudet og rekruttering til Vg2 Akvakultur og til sjømatnæringa generelt.

Les mer

2041nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no18. desember 2017

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Trekantsamarbeidet

​At Norge er med og utvikler våpensystemet JSM for F-35-flyene er et godt eksempel på samarbeidet mellom forsvar, forskningsmiljøer og industri i Norge. Foto: Forsvaret.

Hvordan har lille Norge klart å ta markedsandeler i noen av verdens mest proteksjonistiske forsvarsmarkeder?

Kronikken er skrevet av Hanne Bjørk, leder for Forsvarsindustriell utvikling ved FFI, og sto på trykk i Dagens Næringsliv tirsdag 12. desember 2017.

Norsk forsvarsindustri har utviklet produkter som er overlegne på kvalitet og ytelse  produkter som er blitt foretrukne løsninger for allierte styrker både i USA og Europa. Årsaken er et unikt og tett samarbeid mellom kunden (Forsvaret), forskningsmiljøer (FFI) og industrien. Vi kaller det trekantsamarbeidet.

Les mer