Helse, legemidler

2081nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no30. april 2018

Finnmark fylkeskommune: 30 millioner til folkehelsetiltak

Finnmark får midler som skal rettes spesielt mot blant annet barn og unges psykiske helse. Illustrasjonsfoto. Foto: Rino Engdal - Klikk for stort bilde

Finnmark får midler som skal rettes spesielt mot blant annet barn og unges psykiske helse. Illustrasjonsfoto. Foto: Rino Engdal

Finnmark får 30 millioner kroner til folkehelsetiltak i de neste seks årene. Tiltakene skal rettes spesielt mot barn og unges psykiske helse, rusforebygging og utjevning av sosial ulikhet i helse.

Tilskuddet skal forvaltes av fylkeskommunen, men midlene skal kanaliseres videre til folkehelsetiltak i kommunene. Kommunene skal utvikle og iverksette tiltak rettet spesielt mot barn og unges psykiske helse, rusforebygging og utjevning av sosial ulikhet i helse.

Les mer

2081nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no4. mars 2018

Finnmark fylkeskommune: Seminar om folkehelse

Illustrasjonsfoto. Foto: Mikkel Slaaen Kvernstuen, FFK - Klikk for stort bilde

Illustrasjonsfoto. Foto: Mikkel Slaaen Kvernstuen, FFK

KS og Finnmark fylkeskommune arrangerer folkehelseseminar med fokus på samfunnsutvikling for å skape det gode samfunn i kommunene og psykisk helse blant unge.

Det er KS og Finnmark fylkeskommune som inviterer til seminaret ved navnet «Folkehelse i et stedsutviklingsperspektiv» den 8.-9. mai 2018 på Scandic Hotell i Alta.

Les mer

2081nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no14. februar 2018

Finnmark fylkeskommune: Hvorfor har finnmarkinger dårligere helse enn resten av landet?

- Vi trenger arbeidskraft i Finnmark og derfor må vi ta vare på oss selv og hverandre, sier Geir Ove Bakken. Foto: FFK - Klikk for stort bilde

Vi trenger arbeidskraft i Finnmark og derfor må vi ta vare på oss selv og hverandre, sier Geir Ove Bakken. Foto: FFK

Finnmark fylkeskommune deltar i forskningsprosjektet «Ulikhet i helse», som skal gi bedre kunnskap om folkehelse i Finnmark.

Befolkningen i Finnmark har gjennomgående dårligere helse enn folk i andre deler av landet. Samtidig viser studier at det er forskjeller mellom grupper av befolkningen i fylket.

Les mer

2081nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no24. januar 2018

Multiconsult ASA: Prosjekterer nye Drammen sykehus

Helse Sør Øst /Sykehusetbygg Helseforetak har i dag signert avtaler med Multiconsult og Erichsen & Horgen for nye Drammen sykehus. Selskapene blir ansvarlig for prosjektering av Miljø og VVS.

Avtalene med Helse Sør-Øst/Sykehusbygg ble signert 14. desember og kontraktsverdi for de to avtalene er estimert til totalt 78,4 millioner kroner. Kontraktspartner for Miljø-kontrakten er Multiconsult, mens Erichsen & Horgen er kontraktspart for VVS-kontrakten. I tillegg vant også Multiconsults datteselskap, LINK arkitektur, konkurransen om å tegne sykehuset.

Les mer

2081nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. november 2017

Voksne for barn: Må også sikre kronisk syke

Må også sikre kronisk syke

Illustrasjonsbilde: Colourbox

Pleiepengeordningen ble endret fra 1. oktober 2017. Dagens ordning ivaretar ikke barn som er kronisk syke, eller har utsikt for å bli bedre etter at pleiepengeperioden er gått ut.

Dobbelt så mange vil få pleiepenger med den nye ordningen, men for en kortere periode. Kronisk syke barn, eller barn som har lengre pleiebehov men utsikter til bedring, rammes av dette. Også disse familiene må få støtte dersom barnets helsesituasjon krever det. Voksne for Barn støtter i sin helhet representantforslag fra SVs Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om å sikre økonomisk trygghet for foreldre til alvorlig syke barn gjennom pleiepengeordningen.

Les mer

2081nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. november 2017

Bane NOR: Forebygger farlig atferd langs sporet

Bane NOR legger stor vekt på holdningsskapende arbeid for å hindre ulovlig ferdsel og farlig atferd ved sporet. Arbeid mot barn og unge står sentralt.

Ingar Bie fra Bane NOR (t.v.) og lokfører Oddvar Dalen fra NSB på besøk ved Stanghelle skole tidligere i år. (Foto: Ingunn Halvorsen)
Ingar Bie fra Bane NOR (t.v.) og lokfører Oddvar Dalen fra NSB på besøk ved Stanghelle skole tidligere i år. (Foto: Ingunn Halvorsen)

– Det er trygt å reise med tog og være nabo med jernbanesporet så lenge man følger Bane NORs signaler og anvisninger. Dessverre får vi daglig inn meldinger om at folk utsetter seg for fare ved å ferdes langs sporet eller krysse utenom planovergangene. Det er farlig og forbudt. Som et bidrag til tryggere atferd ved jernbanen arbeider derfor Bane NOR med folks holdninger, sier seksjonsleder Tone Manum i Infrastrukturdivisjonen i Bane NOR.

Les mer

2081nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no11. oktober 2017

Statsbygg: Mange vil forme Adamstuen

Oversiktsbilde Adamstua Foto: Google maps

Hele 26 grupperinger av arkitekter, rådgivere og utviklere ønsker å være med på å forme den utviklingen av statens eiendommer på Adamstuen i Oslo når veterinærmiljøene til Ås i 2020.

Statsbygg arbeider på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med etterbruk og eventuelt salg/makeskifte av statens eiendommer på Adamstuen i Oslo. Statsbygg har lyst ut oppdraget om å utarbeide fire parallelle mulighetsstudier for ny bruk og byplangrep for området. Hele 26 grupperinger av arkitekter, rådgivere og utviklere har meldt seg på i anbudskonkurransen om å få oppdragene.

Les mer

2081nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no4. oktober 2017

Finnmark fylkeskommune: Samlet tannhelsearbeidere fra hele Finnmark

Årets store samling for tannhelsetjenesten i Finnmark ble arrangert i Kirkenes. Foto: Ul-Johan Partapuoli. - Klikk for stort bildeÅrets store samling for tannhelsetjenesten i Finnmark ble arrangert i Kirkenes. Foto: Ul-Johan Partapuoli.

 

Fylkeskommunens årlige etatskonferanse samlet våre mange ansatte som jobber for god tannhelse.

– Tannhelse har stor betydning for den generelle helsen og for livskvaliteten til folk, og vi som jobber i tannhelsetjenesten gjør en svært viktig jobb for innbyggerne  i Finnmark. Derfor er det så viktig at vi har motiverte medarbeidere som er faglig oppdaterte, og det er etatskonferansen et viktig bidrag til, sier tannhelsesjef i Torill Lauritsen.

Les mer

2081nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no24. august 2017

Finnmark fylkeskommune: Vi ønsker flere kandidater til Folkehelseprisen 2017

Foto: Nina Merete Austad - Klikk for stort bildeFoto: Nina Merete Austad

 

Kjenner du noen som har gjort en ekstra innsats innen folkehelse? Finnmark fylkeskommune ønsker flere nominasjoner til Folkehelseprisen.

Fram til 4.september er det mulig å sende inn forslag på personer, frivillige organisasjoner og andre som har gjort en spesiell innsats på folkehelsefeltet.

Les mer