Data, telekom

2081nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no15. juli 2020

Logiq AS: Logiq og Advenit om gode kundeforhold

Logiq og Advenit om gode kundeforhold

Infoteam 2020 ble for første gang gjennomført digitalt, gitt de rådende omstendighetene.

Programmet omhandlet til stor del det som skjer når vi gjør store endringer i de verdiskapende prosessene. I forbindelse med dette er kompetanse på kjernefunksjonalitet sentralt, så de rollebaserte sporene tilbød en del slike foredrag. Les mer

2081nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no5. juni 2020

Logiq AS: Intensivkurs for smartere løsninger

ByggSammen er et modulbasert kursprogram for bedrifter i bygge- og anleggsbransjen.
Fokus i intensivprogrammet er å løse praktiske problemstillinger som hindrer digitalisering i enkeltbedrifter og i bransjen. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom bl.a. Innovasjon Norge, Smart Innovation Norway og BIM Verdi.Les mer

2081nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no15. mai 2020

Logiq AS: Høy kundetilfredshet hos Logiq

Tidligere i år gjennomførte vi en undersøkelse om kundetilfredshet hos Logiq, til et stort antall av våre kunder.

Kundetilfredshet har hele tiden vært en prioritert del av vår strategi. Vi opplever i samtale med kundene våre at mange er fornøyde, men det er veldig godt å få det bekreftet.
De ansatte på Logiq Servicedesk er i tett kontakt med kundene fra hele Norden. De oppnår mange gode relasjoner gjennom lange kundeforhold.

Les mer

2081nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no26. mars 2020

Logiq AS: Bedre likviditet med LogiqPay fakturasalg

Vi er nå inne i en utfordrende tid på alle måter, og for særlig mange små og mellomstore bedrifter er dette tiden der behovet for likviditet er skrikende.

I tillegg til utvalget av Logiqs Basic tjenester, er LogiqPay Fakturasalg en av våre Premium tjenester som knytter seg til rekken. Logiq tilbyr nå tjenester som innehar alt fra konvertering, distribusjon, finansiering og inkasso av fakturaen.

Les mer

2081nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no13. mars 2020

Logiq AS: Tiltak i Logiq for å minimere korona-viruset

  • Logiq har i dag, 12/3 2020, besluttet følgende tiltak for å minimere spredningen av korona-viruset.

All møtevirksomhet skal som en hovedregel bli  gjennomført på Teams.

Unngå møter med flere enn 25 personer. I alle møter – ha minst en meter avstand mellom personene.

All deltakelse på messer og andre større arrangementer skal kanselleres. Les mer

2081nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no26. januar 2020

Logiq AS: Logiqs integrasjon med Vince Butler

 

Med en integrasjon med Vince Butler får man en overvåking av forretningskritiske prosesser og innhold, og varsling om feilsituasjoner i sanntid.


Med integrasjonen som nå er bygget opp mellom Logiqs distribusjon og Vince Butler, kan brukerne nå ha full oversikt og kontroll helt fra handelsdokumentets opphav til den er bekreftet levert til mottager.

Møt Vince Butler, en butler av 2020

Vince Butler er et system som er laget for å kunne overvåke kritiske prosesser og vise status på disse.
Applikasjonen kan integreres mot flere forskjellige ERP-systemer.Les mer

2081nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no28. august 2019

FFI – Forsvarets forskningssenter: Vurderer sivilt-militært dronesamarbeid

​Hvordan kan militær forskning og utvikling øke samfunnssikkerheten? Det var temaet da tre statsråder besøkte FFI tirsdag denne uken. Fra venstre administrerende direktør ved FFI John-Mikal Størdal, samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde, FFIs styreleder Malin Stensønes, digitaliseringsminister Nikolai E. Astrup og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Foto: FFI.

 

Se for deg at mobilnettet detter ut midt i en krise. Mens operatørene jobber for å rette feilene, sendes det opp droner med «basestasjoner» som skal erstatte mobilnettet.

​Dette kan bli virkelighet om noen år. FFI er allerede i gang med å teste ut tekniske løsninger for en dronesverm Forsvaret kan bruke til overvåking og kommunikasjon.

Les mer

2081nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no13. januar 2019

Logiq AS: EHF 3.0 webinar

EHF 3.0 webinar

Logiq har tidligere informert om at EU-kommisjonen har kommet med en ny norm for faktura, som skal gjelde for hele Europa i 2019.

Dette innebærer at dagens EHF og PEPPOL BIS format for faktura og kreditnota må tilpasses den nye normen. I Norge medfører dette at EHF 2.x vil fases ut og et nytt format, EHF 3.0, innføres.

Les mer

2081nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no29. november 2018

Logiq AS: Servicedeskmedarbeider søkes til Logiq AS

Servicedeskmedarbeider søkes til Logiq AS

Logiq har nedfelt i sin visjon at vi skal være den mest anbefalte leverandøren av våre tjenester.


De avdelingene i Logiq som har direkte kontakt med kundene, har derfor et spesielt ansvar for å opprettholde og styrke denne målsettingen. De ansatte ved servicedesk i Logiq er ansvarlig for at alle kunder blir møtt med sine henvendelser på en hyggelig, effektiv og profesjonell måte.
Kundene skal føle seg tatt vare på i prosessen, og målet er at de skal sitte igjen med et positivt bilde av Logiq som leverandør.

Les mer

2081nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no7. november 2018

Statsbygg: Dobbel jackpot til Statsbygg

Tor Leif Helgesen fra fjorårets vinner Tysvær kommune, økonomi og virksomhetsdirektør Marianne Fålun og innkjøpssjef Bård Sandbæk fra Statsbygg

På en og samme dag ble Statsbygg tildelt både årets anskaffelsespris for digitalisering og god styring, og prisen for årets prosjekt.

– Prisene viser at hardt arbeid lønner seg, sier administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg. – Anskaffelser og prosjektgjennomføring er kritiske aktiviteter for oss. Kvaliteten i disse aktivitetene er avgjørende både for vår økonomi og vårt omdømme.

Det er Difi som deler ut anskaffelsesprisen for digitalisering og god styring. Juryen la vekt på at Statsbygg viser usedvanlig god gjennomføringsevne med en bredde i resultater som imponerer, og at resultatene oppnås gjennom bred involvering av de ansatte. De framhevet at Statsbygg skreddersyr informasjon for ledere, innkjøpere og kontrakstforvaltere, og har digitalisert innkjøpsprosessene fra bestilling til betaling og sikret integrasjon mot sentrale fagsystemer. Vinneren er et godt eksempel for andre, skriver juryen i sin begrunnelse.

Årets prosjekt

Prisen for årets prosjekt ble delt ut av Prosjekt Norge på deres konferanse Prosjekt 2018. Statsbyggs mottok prisen for de nybygde modulfengslene på Ullersmo og i Eidsberg som ble åpnet i 2017. Gjennom en standardisering av byggeprogrammet og modulbygging ble både byggetiden og kostnadene redusert. Beregninger viser at byggene ble 60 og 80 millioner kroner rimeligere enn hvis de skulle bli bygd på tradisjonell måte, samtidig som byggetiden blir kuttet med et halvt år.

Statsbygg ble i august tildelt «Beste praksis»-prisen for arbeidet med å bygge fengsler billigere og raskere. Den gang var det byggenæringens satsing Bygg21 som deler ut prisen, og Statsbygg delte den med Kriminalomsorgsdirektoratet.

Kontakt

Hege Njaa Aschim Foto: Mette Randem/ Statsbygg
Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 91370172

Send e-post