Data, telekom

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. januar 2018

Logiq AS: Logiq i verdensklasse

Logiq i verdensklasse

Logiq har vært leverandør av ulike tjenester innen fakturadistribusjon hos Elkjøp siden 2009. 

I 2017 ønsket Elkjøp at Logiq skulle etablere utsendelse av elektronisk faktura ut fra deres SAP løsning til alle kunder i alle land der Elkjøp er representert – en svært krevende oppgave.

I tillegg ønsket Elkjøp å starte en prosess med inngående faktura fra sine leverandører for å effektivisere fakturaflyten med å motta elektroniske fakturaer direkte inn i sitt system.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no18. desember 2017

Digitalradio Norway: National radio is digital

National radio is now fully digital in Norway. On Wednesday 13th December, radio-channels with national distribution, stopped broadcasting on FM in the last region Troms, Finnmark and Svalbard.

-Norwegian radio has made a historic shift from analogue to digital radio in 2017. The transition to digital radio amongst listeners has happened trough several years and will continue even after todays switch off. We expect people to upgrade to digital radio even after the switch off, says Ole Jørgen Torvmark, CEO of Digital Radio Norway (DRN).

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no18. desember 2017

Digitalradio Norge: Riksdekkende radio er heldigital

Kl. 11.11 i dag sluttet riksdekkende radio å sende på FM i Troms, Finnmark og Svalbard. Nå er riksdekkende radio heldigital i hele Norge.

-Norsk radio har gjort et historisk skifte ved å gå fra analog til digital radio. Overgangen har pågått over flere år, og vil fortsette også etter dagens slukking. Erfaringen viser at flere oppgraderer radioen i etterkant, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge (DRN).

Norge har i dag 31 riksdekkende radiokanaler på DAB. De nye riksdekkende DAB-kanalene har fått mange nye lyttere i 2017.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no18. desember 2017

Digitalradio Norge: Riksdekkende radio er heldigital på Østlandet

 I dag ble det historisk stille på FM i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold. Nå er riksdekkende radio på DAB og andre digitale plattformer.

-Kl 10.00 i dag ble FM-senderne til kanaler som P4 og Radio Norge skrudd av etter lang og tro tjeneste. Dermed er riksdekkende radio på Østlandet heldigital. Det betyr flere kanaler og et enda større radiotilbud, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no11. desember 2017

Digitalradio Norway: Low listening on FM

Only 14 percent of Norwegians listen to FM-radio. DAB is the most widely used platform for radio listening both in the home and in the car.

As the last regional digital switchover 13.december approaches, the use of FM is at a very low level. 14 percent of radiolisteners listen to FM only, while 86 percent of the population listen digitally. DAB is by far the largest platform.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. desember 2017

Finnmark fylkeskommune: Det digitale radioskiftet kommer til deg

Slukkeplan for FM-radio - Klikk for stort bilde

Slukkeplan for FM-radio

For deg som bor i Troms og Finnmark, slukker de riksdekkende radiokanalene sine sendinger på FM 13. desember. Med dette er radioskiftet i Norge gjennomført. Alle lokalradioene i disse fylkene kan fortsette på FM.

Når det digitale radioskiftet er ferdig, vil du kunne lytte til riksdekkende kanaler via DAB-nettet, nettradio, apper på mobil eller via tv. Med unntak av Radio Norge og P4, som sendes på DAB (uten pluss), sendes nå alle riksdekkende kanaler på DAB+.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no4. desember 2017

Finnmark fylkeskommune: Det digitale radioskiftet kommer til deg

Slukkeplan for FM-radio - Klikk for stort bilde

Slukkeplan for FM-radio

For deg som bor i Troms og Finnmark, slukker de riksdekkende radiokanalene sine sendinger på FM 13. desember. Med dette er radioskiftet i Norge gjennomført. Alle lokalradioene i disse fylkene kan fortsette på FM.

Når det digitale radioskiftet er ferdig, vil du kunne lytte til riksdekkende kanaler via DAB-nettet, nettradio, apper på mobil eller via tv. Med unntak av Radio Norge og P4, som sendes på DAB (uten pluss), sendes nå alle riksdekkende kanaler på DAB+.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no1. desember 2017

Digitalradio Norge: Radio i Sverige

Sverige har for tiden ingen plan for digitalisering av radio, og har satt videre implementering av DAB på is i påvente av land som Norge. Høsten 2017 ble riksdekkende FM-konsesjoner for kommersiell radio tildelt. Landet har tidligere kun hatt regionale kommersielle konsesjoner.

Sverige har i 2017 omregulert en rekke regionale konsesjoner, lagt til noen nye frekvenser og dermed opprettet tre nasjonale konsesjoner for kommersiell radio. Radioaktørene har lenge etterlyst muligheten til å sende over større områder, for å forbedre sine kommersielle forutsetninger.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no1. desember 2017

Bane NOR: Krevende forbedringsjobb med KARI

KARI er Bane NORs nye, automatiske kunde- og trafikkinformasjonssystem. Innføringen har gitt raskere og bedre publikumsinformasjon, spesielt ved forsinkelser og avvik, men har også bydd på utfordringer.

Illustrasjonsfoto fra Oslo S. (Foto: Bane NOR)
Illustrasjonsfoto fra Oslo S. (Foto: Bane NOR)

 

Kontrakten med leverandøren ble inngått i 2014, og en trinnvis utrulling av systemet startet i oktober 2016. Rundt forrige årsskifte var de fleste strekningene på plass, men innføringen av KARI på Oslo S og Nationaltheatret har blitt utsatt til 2018.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no21. november 2017

Logiq AS: Akershus Energi

Akershus Energi

Akershus Energi har produsert vannkraft siden 1922 og fjernvarme siden 2005. 

Konsernet er i sin helhet eid av Akershus fylkeskommune, og skal være en regional utviklingsaktør på energi og miljø.

Les mer