Data, telekom

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no4. mars 2018

Logiq AS: Tura Scandinavia

Tura Scandinavia

Tura Scandinavia AB utvider samarbeidet med Logiq.

Tura Scandinavia AB velger å bruke Logiq for mottak av leverandørfakturaer, og kanaler som brukes er Peppol og eFaktura via samtrafikk. Logiq distribuerer fra før av kundens eFakturaer i det nordiske markedet.

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no23. februar 2018

Bane NOR: Bane NOR digitaliserer jernbanen – storkontrakt til Thales

Bane NOR tildeler Thales kontrakt for ny programvareløsning for styring av togtrafikken. Systemet skal gi en mer pålitelig og punktlig styring av trafikken, og er et betydelig steg i en omfattende modernisering av jernbanen.

Nytt system for fjernstyring av togtrafikken er en del av de 20 mrd.kr. Bane NOR investerer i modernisering av jernbanen de kommende ti år. (Illustrasjonsfoto fra trafikkstyringssentralen i Oslo: Hilde Lillejord)
Nytt system for fjernstyring av togtrafikken er en del av de 20 mrd.kr. Bane NOR investerer i modernisering av jernbanen de kommende ti år. (Illustrasjonsfoto fra trafikkstyringssentralen i Oslo: Hilde Lillejord)

Kontrakten for utvikling av fjernstyringssystemet TMS (Traffic Management System) har en verdi på om lag 600 millioner kroner. Løsningen vil erstatte tre gamle systemer, og skal bidra til bedre avvikshåndtering og færre forsinkelser.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. februar 2018

Digitalradio Norway: Record DAB+ sales last year

Last year 2 million DAB+ radios were sold in Norway – more than double that of 2016 (source: Electronics trade association).

During the year of DSO, Norwegians bought 1,1 million home- and portable radios and 700.000 DAB+ adaptors for car use. In addition 159.000 cars with line-fit DAB+ radios were sold. In the period before DSO, yearly sales of radios were typically around 750.000 pieces including home and car products. By November 2017 85% of Norwegian households owned at least one DAB+ radio (Digital radio survey, Kantar Media).

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. februar 2018

Digitalradio Norge: Rekordsalg av DAB i 2017


I fjor ble det solgt totalt 2 millioner DAB-radioer i Norge – mer enn dobbelt så mye som i 2016 (kilde; Elektronikkbransjen).

Hjemme- og portable radioer utgjorde 1,1 millioner, DAB-adaptere for oppgradering av bilradio 700 000 enheter. I tillegg ble det solgt 159 000 nybiler med DAB-radio. Før radioskiftet ble det typisk solgt rundt 750 000 radioer hvert år, inkludert bilradio. I november 2017 hadde 85 prosent av norske husstander minst èn DAB-radio (Digitalradio-undersøkelsen, Kantar Media).

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. februar 2018

Logiq AS: Logiq tar personvern og GDPR på alvor

Logiq tar personvern og GDPR på alvor

Logiq arbeider med å implementere de nye reglene for personvern, det såkalte GDPR direktivet (General Data Protection Regulation).

Sentrale personer i Logiq har gjennomgått GDPR opplæring og drøftet forslaget til lov sammen med våre advokater. Logiq gjennomfører også intern opplæring om GDPR lovgivningen.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no14. februar 2018

Bane NOR: Telia og Bane NOR testet hastighet i mobilnett og satte verdensrekord

Telia og Bane NOR satt sist uke rekord i nedlastingshastighet i tunnel. Med 560 megabit per sekund kan togpassasjerene i fremtiden nyte godt av fantastisk mobilhastighet på reisen, også på strekninger der svært mange ferdes.

Illustrasjonsfoto: Øystein Grue
Illustrasjonsfoto: Øystein Grue

Mobilnettet i de gamle jernbanetunnelene klarer ikke å dekke passasjerenes behov for mobildata. På togstrekninger med svært mange passasjerer er det vanskelig å få god dekning. Derfor har Samferdselsdepartementet bevilget penger til å utbedre kapasiteten og øke overføringshastigheten for mobil telefoni i tunneler på disse strekningene.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no14. februar 2018

Statsbygg: Statsbyggs første Digibygg er ferdig

Et av verdens første papirløse byggeprosjekt er klart til bruk. I det har Høgskolen i Østfold, avdeling Remmen, fått påbygd 1000 nye etterlengtede kvadratmeter med kontorarbeidsplasser.

Statsbygg har startet et eget prosjekt kalt Digibygg, som skal prøve ut digitale løsninger i flere prosjekter. Målet med digitaliseringen er alltid å ha oppdaterte tegninger, bedre kvalitet i byggeprosessen, spare tid og penger på raskere prosess og bedre HMS-arbeidet på byggeplass.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no14. februar 2018

Digitalradio Norway: Norway: Number of listeners per week remains stable after FM-switch off

The transition to digital radio has not led to a drop in weekly listeners, but Norwegians do not yet listen to radio as frequently as they used to.

The number of weekly listeners is almost the same as before the switch off. However, the number of daily listeners is down by 463 000, according to listening figures just published for January 2018. Head of Digital Radio Norway, Ole Jørgen Torvmark thinks that fewer radios in Norwegian households, and consequently listening in fewer places than before, explains the (listener) drop.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no14. februar 2018

Digitalradio Norge: Ukentlig radiolytting stabil etter FM-slukking

Det digitale radioskiftet har ikke ført til stor nedgang i antall radiolyttere, men folk lytter ikke like ofte til radio som før.

Den ukentlige radiolyttingen er nesten upåvirket av FM-slukkingen. Samtidig har den daglige lyttingen gått ned med 463 000, viser lyttertall for januar 2018. Leder i Digitalradio Norge, Ole Jørgen Torvmark mener nedgangen skyldes at folk har færre radioapparater og dermed ikke kan lytte like mange steder som før.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. februar 2018

Bane NOR: Én app for all kollektivtrafikk i Norge

Den 8. februar lanserte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og adm.dir i Entur AS, Johnny Welle, den nye reiseplanleggeren og app’en som samler all kollektivtrafikk-info på ett sted. Samtidig ble flere nye funksjoner presentert, blant annet billettkjøp og holdeplass-info.

Adm dir i Entur AS Johnny Welle (t.v.) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. (Foto: Njål Svingheim)
Adm dir i Entur AS Johnny Welle (t.v.) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. (Foto: Njål Svingheim)

– Målet må være å hele tiden gjøre det enklere å reise kollektivt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Arbeidet med å lage en nasjonal reiseplanlegger har en lang historie og det har vært mange hindringer i veien for å få dette til. Det er derfor en stor og viktig begivenhet at Entur nå har lykkes med dette, sier statsråden.

Les mer