Ukategorisert

2036nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no30. juli 2019

HLF: Hørselstest for barn på nett

Har du mistanke om at barnet ditt hører dårlig? En ny hørselstest er nå tilgjengelig på nett.

Hørselstesten «Lyders lyder» er utformet som et dataspill, der barnet skal lytte til ord i bakgrunnsstøy som skal kobles til riktig bilde, veiledet av pingvinen Lyder. Underveis blir barnet belønnet med oppmuntrende animasjoner.

Les mer

2036nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no30. juli 2019

Atlas-alliansen: Ulstein: – Funksjonshemmede må med i alle taler og møter

FNs første globale rapport om funksjonsnedsettelser og FNs bærekraftsmål ble presentert hos Norad 29. mai.

FN-rapporten er den første hovedrapporten om  funksjonsnedsettelser og utvikling. Hovedtema er hvordan FNs 17 bærekraftsmål kan oppnås av, for og med personer med funksjonsnedsettelser. Det var Norad og Atlas-alliansen som onsdag inviterte til lansering og debattmøte.

Les mer

2036nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. april 2018

Finnmark fylkeskommune: Slik står det til med folkehelsa i Finnmark

Del av forsiden til dokumentet "Kunnskapsgrunnlag for folkehelse i Finnmark-Finnmárku". - Klikk for stort bilde

Del av forsiden til dokumentet «Kunnskapsgrunnlag for folkehelse i Finnmark-Finnmárku».

«Kunnskapsgrunnlag for folkehelse i Finnmark-Finnmárku» ligger nå ute. Les om blant annet befolkningsutvikling, oppvekst og levekår i Finnmark.

Det er Finnmark fylkeskommune som i samarbeid med Norut AS har utarbeidet dokumentet «Kunnskapsgrunnlag for folkehelse i Finnmark-Finnmárku». Dokumentet forteller om befolkningsutvikling, om oppvekst og levekår, og om fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø.

Les mer

2036nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. januar 2018

Bane NOR: Bergensbanen: Planar for 2018

Planane for byggearbeid og vedlikehald på Bergensbanen er klare for heile året. Jernbanen vert stengd i korte periodar, og NSB set opp alternativ transport.

Arbeidet med nye snøoverbygg i stål på høgfjellet held fram i 2018. Foto: Ingunn Halvorsen
Arbeidet med nye snøoverbygg i stål på høgfjellet held fram i 2018. Foto: Ingunn Halvorsen

Også i 2018 skal Bane NOR fornye og vedlikehalde delar av Bergensbanen. Det overordna målet er ei sikrare og meir punktleg reise for passasjerar og gods. På planen står mellom anna vidare arbeid med den nye tunnelen gjennom Ulriken, ombygging av Arna stasjon, nytt snøoverbygg på fjellet og utskifting av skjener og sviller.

Les mer

2036nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no21. desember 2017

Statsbygg: Akvarieleverandør på befaring på Ås

Denne uken har Statsbygg inngått kontrakter for både vanntredemølle for hund og oppstallingsplass for zebrafisk. Utstyret skal inn i Veterinærbygget, som skal huse Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet fra 2020.

Statsbygg er godt i gang med å kjøpe inn utstyr som skal inn i det nye Veterinærbygget på Campus Ås. I går var den italienske leverandøren av hyllesystem for akvarier, Tecniplast, på befaring på byggeplassen sammen med sine norske agenter fra Scanbur.

Les mer

2036nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no6. desember 2017

Statsbygg: Innredningsutstyr til Campus Ås

Mandag kom første leveranse med innredning til Veterinærbygget som Statsbygg oppfører på Campus Ås.

Første innredningsutstyr som ble levert på byggeplassen var sikkerhetskabinetter til laboratoriet, som skal vær en del av prøveromsenheten. Denne leveransen kommer vesentlig tidligere enn de ordinære utstyrsleveransene som skal inn i byggefasen.

Les mer

2036nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no10. november 2017

Finnmark fylkeskommune: Biskopen besøkte Fylkeshuset

Fra venstre fylkestannhelsesjef Torill H. Lauritsen, fylkesrådmann Øystein Ruud, fylkesvatraordfører Tarjei Jensen Bech, biskop Olav Øygard, kirkefagsjef Heidi Norbye og prost Egil Lønnmo. Foto: Harald F. Hereide - Klikk for stort bilde Status for regionreformen og fylkessammenslåing var ett av temaene som stod på dagsorden da biskop Olav Øygard besøkte Fylkeshuset i Vadsø.

Samtalene dreide seg om de store utfordringene Finnmark og Troms står overfor i. Biskopen kjente seg delvis igjen med tilsvarende utfordringer i bispedømmet. Ønske om å være til stede over alt er svært ressurskrevende i et så stort område.

Les mer

2036nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no1. november 2017

Multiconsult ASA: Tønsbergprosjektet vant VM i åpenBIM

Tønsbergprosjektet tildelt buildingSMART Internationals Awards 2017. Foto: BulidingSMART International

 

Tønsbergprosjektet er utropt til vinner av buildingSMART International Award for Design 2017. Byggherren satte fokus på åpenBIM og industrialisering av byggeprosessen allerede tidlig i prosjektet. Multiconsult og LINK arkitektur har som sentrale deltagere i Cura-gruppen sikret at ambisjonene er blitt realisert.

buildingSMART International Award er å regne som det uformelle verdensmesterskap i digital innovasjon og BIM, og ønsker å premiere prosjekter som har demonstrert – og på den måten inspirert – til bruk av åpne standarder for overkomme utfordringer knyttet til interoperabilitet i byggenæringen.

Les mer

2036nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no26. september 2017

Multiconsult ASA: Rigget for å ta nye markedsandeler

 

Fv. Gunnar Egset (daglig leder i Johs Holt), Christian Nørgaard Madsen (konsernsjef i Multiconsult ASA) og Geir Knutsen (adm. dir. i Hjellnes Consult)

Multiconsult ASA har formelt fullført oppkjøpet av Hjellnes Consult AS og Johs Holt AS. Selskapene fortsetter inntil videre som selvstendige datterselskap i Multiconsult-gruppen.

Hjellnes Consult og selskapets rundt 220 medarbeidere planlegges fusjonert med Multiconsult i løpet av 2018. Johs Holt videreføres som et heleid datterselskap og beholder merkenavn.

Les mer