nyhetsrommet.no

1938nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no11. mai 2018

Finnmark fylkeskommune: Søkbare midler til innsamling av stedsnavn

Illustrasjonsbilde: Kvenske stedsnavn. Foto: Nina Merete Austad - Klikk for stort bilde

Språkrådet lyser ut tilskudd til innsamling og registrering av stedsnavn. Private, kommuner og fylkeskommuner i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner kan søke. Søknadsfrist: 1. august 2018.

 

Språkrådet lyser i disse dager ut 820 000 kroner i tilskudd til innsamling og registrering av stedsnavn. Midlene forvaltes på vegne av Kulturdepartementet.

Les mer

1938nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no30. april 2018

Finnmark fylkeskommune: 30 millioner til folkehelsetiltak

Finnmark får midler som skal rettes spesielt mot blant annet barn og unges psykiske helse. Illustrasjonsfoto. Foto: Rino Engdal - Klikk for stort bilde

Finnmark får midler som skal rettes spesielt mot blant annet barn og unges psykiske helse. Illustrasjonsfoto. Foto: Rino Engdal

Finnmark får 30 millioner kroner til folkehelsetiltak i de neste seks årene. Tiltakene skal rettes spesielt mot barn og unges psykiske helse, rusforebygging og utjevning av sosial ulikhet i helse.

Tilskuddet skal forvaltes av fylkeskommunen, men midlene skal kanaliseres videre til folkehelsetiltak i kommunene. Kommunene skal utvikle og iverksette tiltak rettet spesielt mot barn og unges psykiske helse, rusforebygging og utjevning av sosial ulikhet i helse.

Les mer

1938nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no30. april 2018

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Årsrapport 2017

​Kampflyanskaffelsen går nå over i en test- og evalueringsperiode før operativ evne kan etableres. FFI har i 2017 støttet det innledende test- og evalueringsarbeidet. F-35 over Rondane. Foto: Forsvaret

FFI i 2017

I 2017 har vi hatt høy aktivitet og levert gode resultater, med noen færre ansatte enn året før. Vi har vedtatt en ny forskningsplan og lansert vår nye overordnede strategi.

Les mer

1938nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no30. april 2018

Finnmark fylkeskommune: Sterk Finnmarksinnsats i ArcticSkills

Finnmarkselevene kom hjem med fire gull, seks sølv og fem bronsemedaljer i sekken. Her kjempes det om medalje. Foto: Joakim Pettersen - Klikk for stort bilde

Finnmarkselevene kom hjem med fire gull, seks sølv og fem bronsemedaljer i sekken. Her kjempes det om medalje. Foto: Joakim Pettersen

Etter to lærerike og spennende dager I Tornio, kunne Finnmarkslaget reise hjem fra ArcticSkills med en solid medaljefangst i sekken.

– Fire gull, seks sølv og fem bronsemedaljer forteller at finnmarkselevene hevder seg godt i konkurranse med finske, svenske og russiske yrkesfagelever. Det sier prosjektleder for ArcticSkills Trond Hansen.

Les mer

1938nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no30. april 2018

Bane NOR: Forsterker og fornyer

Fornyelse og vedlikehold på jernbanen fører til at det i seks uker i sommer blir hektisk anleggsvirksomhet på Østfoldbanen og i Lieråsen tunnel mellom Asker og Drammen togstasjon.

Illustrasjonsbilde fra arbeider på Oslo S sommeren 2016. (Foto: Øystein Grue)
Illustrasjonsbilde fra arbeider på Oslo S sommeren 2016. (Foto: Øystein Grue)

Bane NOR skal arbeide sammenhengende i seks uker for å bygge en bedre jernbane med større punktlighet til beste for kundene i perioden 23. juni – 5. august. Det betyr perioder med stengte strekninger og alternativ transport.

Les mer

1938nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no30. april 2018

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Slik skal norske mikrosatellitter overvåke skipstrafikk

​NorSat-3 skal fange opp signaler fra navigasjonsradarer for å gi norske myndigheter enda bedre oversikt over skipstrafikk i norske farvann. Illustrasjon: FFI.

Ikke alle skip som seiler langs Norges kyst har ærlige hensikter. I årene som kommer skal ny, norsk romteknologi gjøre det lettere å ha kontroll med hva som skjer i norske farvann.

Last ned FFI-fakta: NorSat-3 Skipsovervåking med navigasjonsradardetektor

600 kilometer over jorden fyker en 6 kilo tung boks avgårde i 27 000 km/t. 15 ganger i døgnet flyr den over Barentshavet og sender meldinger om det den ser ned til bakkestasjoner på Svalbard og i Vardø.

Les mer

1938nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no30. april 2018

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Hvor ble det av de norske fredsbevarende styrkene?

​UNIFIL i Libanon er Norges klart største bidrag til FNs fredsbevarende styrker. Mer enn 21.000 nordmenn tjenestegjorde her mellom 1978 og 1998. Foto: Forsvaret.

Siden 2000 har Norge prioritert ned FNs fredsbevarende styrker til fordel for Nato-ledede operasjoner. Det kan endre seg når Norge nå skal forsøke å få plass i FNs sikkerhetsråd, mener FFI-forsker Gustavsen.

Sammen med Andreas Forø Tollefsen fra Prio har Elin Marthinussen Gustavsen laget et notat der FNs fredsbevarende styrker og Norges rolle i disse styrkene analyseres:
Last ned FFI-fakta: Norway and UN Peacekeeping Trends

Les mer