nyhetsrommet.no

1705nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no15. november 2017

Finnmark fylkeskommune: Murmansk business week – Kvinners rolle i næringslivet

Åpning av seminaret ved Remi Strand og Marina Kovtun - Klikk for stort bilde

Åpning av seminaret ved Remi Strand og Marina Kovtun

Fylkestingsrepresentant Remi Strand og  guvernør Marina Kovtun åpnet i dag seminaret om kvinners næringslivsrolle i Murmansk.

Remi Strand understreket den viktige rollen for økonomien som lik deltagelse i næringslivet har, og at man i Norge fremdeles har langt å gå når det gjelder utfordringer som lik lønn for likt arbeid.

Les mer

1705nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no14. november 2017

Bane NOR: Lieråsen tunnel stenger i november

Bane NOR skal gjøre en omfattende fornyelse av Lieråsen tunnel. For å få ferdig forberedende arbeider før sommeren neste år, må tunnelen stenge fra 18. november til 4. desember i år.

For å få ferdig forberedende arbeider før sommeren neste år, må tunnelen stenge 18. november til 4. desember i år.

For å få ferdig forberedende arbeider før sommeren neste år, må tunnelen stenge 18. november til 4. desember i år.

Det skal arbeides intenst i den 10,7 kilometer lange tunnelen mellom Asker og frem til og med sommeren 2021. Vanligvis forsøker Bane NOR å gjennomføre slike stengninger i perioder med mindre trafikk, som i sommer- og påskeferie. Men for å bli ferdig til riktig tid, må prosjektet gjennomføre forberedende arbeider allerede nå.

Les mer

1705nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no14. november 2017

Finnmark fylkeskommune: Slapp av Tromsø! Vi skal ikke ta alt fra dere…

Ragnhild Vassvik 1 - Klikk for stort bilde

Ragnhild Vassvik, fylkesordfører i Finnmark, tar for seg både historie og framtidsvyer i en kronikk om fylkessammenslåing.

Den siste tiden har jeg lest mange debattinnlegg om sammenslåinga av Finnmark og Troms. Det skrives i skarpe ordelag om arbeidsplasser, det nye fylkets hovedstad og hva det nye fylket skal hete. Noen forsøker seg på en forsonende linje og søker kompromiss, men det er ytterpunktene i debatten som er mest omtalt. Øyvind Hilmarsen, for eksempel, er i sitt leserinnlegg 3. november redd for at Tromsø skal bli slaktet hva gjelder fylkeskommunale lederoppgaver og hovedstadsfunksjon.

Les mer

1705nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no13. november 2017

Multiconsult ASA: Åpent nettverksmøte om digitalisering

Digitalisering er noe alle prater om, men ikke alle gjør noe med det. Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) inviterer til åpent nettverksmøte om digitalisering sammen med medlemsbedriftene Multiconsult og Norconsult.

På nettverksmøtet får du gode eksempler på hvordan Multiconsult og Norconsult har gjort praten om til konkrete digitale løsninger som benyttes i arbeidshverdagen. De to selskapene vil vise hvordan digitalisering gjør prosjektgjennomføring, prosesser og samhandling med kunder og partnere både enklere, bedre og mer effektiv.

Les mer

1705nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no13. november 2017

Bane NOR: Bergensbanen får nytt ståltak til vinteren

Når nettene blir lange og kulda setter inn, så jobbes det på høygir mellom Hallingskeid og Myrdal. Midt i november skal det nye snøoverbygget være tett.

Jon-Anders Hefte (t.v.) og Karl Morten Undal ser frem til at snøoverbygget skal stå klart til vinteren. Foto: Ingunn Halvorsen
Jon-Anders Hefte (t.v.) og Karl Morten Undal ser frem til at snøoverbygget skal stå klart til vinteren. Foto: Ingunn Halvorsen

Fem meter dyp snø er ikke uvanlig i Tjoadalen, vest for Hallingskeid stasjon på Bergensbanen. Her har flere generasjoner bygg i tømmer holdt sporet snøfritt siden banen åpnet i 1909. Nå er stål den nye standarden.

Les mer

1705nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no13. november 2017

Finnmark fylkeskommune: Landmakt-krav til Stortinget

Ragnhild Vassvik 1 - Klikk for stort bilde

– Forslagene i Landmaktproposisjonen om Kavaleribataljon i Porsanger og konkret styrking av Heimevernet skal vedtas i Stortinget. Det var fylkesordfører Ragnhild Vassviks tydelige budskap i innlegget under dagens høring.

Det var Utenriks- og forsvarskomiteen som mandag 13. november avholdt høringa om videreutviklingen av Hæren og Heimevernet – Landmaktproposisjon. Vassvik deltok sammen med ordfører i Porsanger Aina Borch.

Les mer

1705nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no10. november 2017

Finnmark fylkeskommune: Biskopen besøkte Fylkeshuset

Fra venstre fylkestannhelsesjef Torill H. Lauritsen, fylkesrådmann Øystein Ruud, fylkesvatraordfører Tarjei Jensen Bech, biskop Olav Øygard, kirkefagsjef Heidi Norbye og prost Egil Lønnmo. Foto: Harald F. Hereide - Klikk for stort bilde Status for regionreformen og fylkessammenslåing var ett av temaene som stod på dagsorden da biskop Olav Øygard besøkte Fylkeshuset i Vadsø.

Samtalene dreide seg om de store utfordringene Finnmark og Troms står overfor i. Biskopen kjente seg delvis igjen med tilsvarende utfordringer i bispedømmet. Ønske om å være til stede over alt er svært ressurskrevende i et så stort område.

Les mer

1705nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no10. november 2017

Multiconsult ASA: Baneseminaret 2018

Multiconsult ønsker velkommen til Baneseminaret. Hovedfokuset for årets Baneseminar er digitalisering av bransjen vår. Hva betyr det for oss? Samferdselsministeren, representanter fra BaneNOR, Drammen kommune, Høgskolen i Østfold og RIF er blant årets foredragsholdere.

Digitaliseringen av samfunnet vårt pågår i stadig raskere tempo, og det får konsekvenser for både arbeidsliv og arbeidsprosesser. En viktig forutsetning for å lykkes med dette skiftet, er at det legges gode nok planer for hvordan vi skal møte utfordringene og hvordan vi skal ta i bruk de mulighetene i vår nye digitale hverdag. Vår kompetanse vil være viktig for den videre utvikling.

Les mer

1705nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no10. november 2017

Finnmark fylkeskommune: Overraskende resultat i Boreal-saken

BUSS Langrute på vei vestover Foto Lars Engerengen.jpg - Klikk for stort bilde 

Dom i Boreal-saken er avsagt av Hålogaland lagmannsrett med et annet og overraskende resultat enn Øst-Finnmark tingrett.

Vi vil nå gå grundig igjennom dommen og vurdere om det er grunnlag for å innstille på anke til fylkesutvalget. Dommen er ikke rettskraftig, og eventuelt økonomiske konsekvenser som følge av denne vil bli tatt høyde for, uttaler fylkesrådmann Øystein Ruud.

Les mer

1705nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no10. november 2017

FFI Forsvarets forskningsinstitutt: #16: Slik har FFI forsket på F-35

​​Slik så det ut da F-35 landet i Norge for aller første gang, 3. november. I dag er det «mottaksseremoni» på Ørland kampflybase. FOTO: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret.

Du har kjøpt et kampfly som ikke er godkjent for å lande på spinnglatte rullebaner. Du er nærmeste nabo til Arktis. Hva gjør du?

– Jeg har hatt verdens morsomste jobb i 14 år nå, sier sjefsforsker Stian Betten entusiastisk.

Les mer