nyhetsrommet.no

1564nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no17. september 2017

Multiconsult ASA: Multiconsult prosjekterer Fornebubanen

Skøyen stasjonsområde | Illustrasjon: Fornebubanen

Multiconsult og Cowi har inngått en Joint Venture-avtale for prosjektering av Fornebubanen. Fornebubanen er et av Norges største og mest utfordrende samferdselsprosjektene i nyere tid, og vil ha stor betydning for den videre utviklingen av hovedstaden. Partene signerte kontrakten 12. september 2017. 

Avtalen er en rammeavtale på tre år, med mulighet for forlengelse på til sammen ti år. Rammeavtalen er verdt flere hundre millioner kroner.

Les mer

1564nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no17. september 2017

Multiconsult ASA: Studenter undersøkte potensialet for vannkraftverk i Tanzania

 

Must Fonybar Energi 2017 teamet på vei ut på befaring i følge med representant fra kunden, Arusha Technical College (som også fungerte som guide).

Hver sommer siden 2011 har Multiconsult arrangert sommerprogrammet Must Fornybar Energi Vannkraft, et program som gir studenter en anledning til å teste sin kompetanse i et reelt vannkraft prosjekt for en av Multiconsults kunder.

– For Multiconsult er det viktig å lage sommerprogram som ligger nær hverdagen til våre medarbeidere og vise studentene hva en jobb hos oss vil innebære og hvilke muligheter vi tilbyr.

Les mer

1564nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no17. september 2017

Finnmark fylkeskommune: Vil støtte Nordnorsk Reiseliv

Monumentet over trolldomsdømte besøkes av mange turister - Klikk for stort bilde

Monumentet over trolldomsdømte besøkes av mange turister

Fylkesrådmannen går inn for å støtte Nordnorsk Reiseliv AS med fire millioner kroner årlig i fire år framover. Saken skal til fylkesutvalget kommende tirsdag.

Midlene skal brukes i perioden 2018-2021 til markedsføring av Nord-Norge. De tas fra regionale utviklingsmidler de gjeldende år.  Inntil to mill. kr. vurderes finansiert over Finnmark fylkeskommunes driftsbudsjett. Tildelinga forutsetter finansiering fra Nordland og Troms fylkeskommuner.

Les mer

1564nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no17. september 2017

Finnmark fylkeskommune: Konklusjon i lovlighetsklage

Brev fra kommunaldepartementet - Klikk for stort bilde

Brev fra kommunaldepartementet

Vedtaket i fylkesutvalgssaken fra februar om oppfølging og læring av dom i lagmannsretten er gyldig.  Det ble imidlertid gjort en saksbehandlingsfeil da Bengt Rune Strifeldt ble kjent inhabil av fylkesutvalget.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet betrakter det derimot ikke som saksbehandlingsfeil at det ikke ble innkalt varamedlemmer. Det er ikke et absolutt krav om at det må innhentes varamedlemmer når et organ tar stilling til et medlems habilitet.  Strifeldt er medlem av fylkesutvalget.

Les mer

1564nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no17. september 2017

Digitalradio Norway: Digital radio at normal levels after FM switch off

Oslo, 15 September 2017

Radio-listening is hitting the same levels as it had before FM switch off began in January 2017. The first DSO-regions in Norway already show strong listening figures.

Norwegian radio is doing a digital transition from analogue to digital radio in 2017. The digital radio shift is carried out regionally, and in Nordland County, the first area in which national radio stopped broadcasting on FM, listening figures are now hitting the same level as in 2016. 64.2 percent of residents in Nordland listened to radio in Q2, compared to 64.8 percent in Q2 last year.

Les mer

1564nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no17. september 2017

Digitalradio Norge: Radiolytting i Nordland på samme nivå som før FM-slukking

Radiolyttingen i Nordland er nå på samme nivå som før FM-slukking begynte. Total radiolytting holder seg høyere enn forventet i året der riksdekkende radio slutter å sende på FM.

Radiolytting i Nordland på samme nivå som før FM-slukking. Det digitale radioskiftet gjennomføres regionvis i 2017. I første slukkeregion, Nordland, ser man allerede nå at radiolyttingen har stabilisert seg på samme nivå som i fjor. Tall fra Cati-undersøkelsen andre kvartal 2017 viser at 64,2 prosent av innbyggerne i Nordland hører radio daglig, mot 64,8 prosent samme periode i fjor.

Les mer

1564nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no17. september 2017

Bane NOR: Paveseglets hemmelighet avslørt

Det er Pave Innocens IV sitt segl som nylig ble funnet ved Ladegården i Oslo. Funnet ble gjort i forbindelse med utgravinger som er en del av Follobaneprosjektet.

Arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), som utfører utgravingene, har sammen med eksperter fra Kulturhistorisk museum kommet fram til at det er Pave Innocens IV (1243–1254) som er avsender av paveseglet. Seglet er laget av bly og har hengt på et brev fra paven.

Les mer

1564nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no17. september 2017

Bane NOR: Versting av porselen skal vekk

Nesten 12 000 isolatorer fra 1950- og 1960-tallet blir nå skiftet ut på Bergensbanen. Målet er færre forsinkelser for passasjerer og godstrafikk.

Håkon Eggen (t.v.) fra Ål og Amir Mehraban fra Voss samarbeider om å skifte ut gamle isolatorer på høyfjellet langs Bergensbanen. Foto: Ingunn Halvorsen
Håkon Eggen (t.v.) fra Ål og Amir Mehraban fra Voss samarbeider om å skifte ut gamle isolatorer på høyfjellet langs Bergensbanen. Foto: Ingunn Halvorsen

 

Bergensbanen i juni: Øyelokkene begynner å bli tunge hos montørene Håkon Eggen og Amir Mehraban i Bane NOR. Klokka nærmer seg 10, og de har holdt på siden 3 i natt med å skifte piggisolatorer i Reinungatunnelen. Arbeidet foregår om natten for å unngå å hindre togtrafikken. Nå venter de på et møtende tog ved Myrdal stasjon før siste økt.

Les mer

1564nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no17. september 2017

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: – Robotkrigen kommer, enten vi vil det eller ei

– Robotisering i stridsfeltet vil garantert forverre situasjonen for våre egne styrker dersom vi selv ikke evner å være ledende innen bruk av roboter, mener FFI-forsker Morten Hansbø. Bildet viser testflyving fra FFIs arbeid med å utvikle en autonom dronesverm.​

 

Robotikk og kunstig intelligens er på sterk frammarsj. Vi kan ikke vente med å kjøpe ny teknologi til den er ferdig utviklet, mener forsker Morten Hansbø ved FFI.

​I en artikkel i Norsk militært tidsskrift (NMT) denne uken tar Hansbø for seg hvilken framtid ubemannede systemer og roboter har i framtidens norske forsvar.

Den rådende holdningen i Forsvaret er at ubemannede systemer er veien å gå. Men Hansbø mener både langtidsplanen og landmaktutredningen er for forsiktig og avventende.

Les mer

1564nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no7. september 2017

Bane NOR: Follobanen får ny standard for mobilnett

Når Follobanen åpner vil mobil- og nettdekningen gjennom den nye 20 kilometer lange tunnelen være langt kraftigere enn på noen annen strekning. En avtale mellom staten, Telenor og Telia sikrer den oppgraderte mobildekningen. Samtidig ber departementet om at bedre mobildekning også prioriteres på resten av jernbanenettet.

Går sammen: Dekningsdirektør i Telenor Bjørn Amundsen (t.v), direktør i Telia Abraham Foss og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen signerte avtalen om kraftigere mobildekning på Follobanen 7. september. (Foto: Njål Svingheim)
Går sammen: Dekningsdirektør i Telenor Bjørn Amundsen (t.v), direktør i Telia Abraham Foss og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen signerte avtalen om kraftigere mobildekning på Follobanen 7. september. (Foto: Njål Svingheim)

-Vi ser at mobil- og nettbruken eksploderer og er langt større enn hva man kunne forutse for bare få år siden da løsningene for dette på Follobanen ble valgt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Les mer