nyhetsrommet.no

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no4. mars 2018

Statsbygg: Statsbygg tar krafttak

Smarte bygg produserer energien selvStatsbygg og byggenæringen bidrar til nyskapende løsningersom vil endre energisystemet.

Siden Edison fant opp lyspæren har kraftprodusenter og nettselskaper stått for utvikling og regulering av energimarkedet. Dette kan snart se annerledes ut. Endringene kommer ikke av seg selv, og energisektoren er ikke ledende i utviklingen. De viktigste drivkreftene er klimahensyn, teknologiutvikling og byggenæringen.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no4. mars 2018

Finnmark fylkeskommune: Fra Brussel til nord

EU-politikerne får informasjon om Finnmark og Barentssamarbeidet. - Klikk for stort bilde

EU-politikerne får informasjon om Finnmark og Barentssamarbeidet.

EU-politikere fikk brynet seg på sine myter og vrangbilder av livet langt nord.

Etter en omfattende studietur i Nord-Norge fikk EU-parlamentarikere inngående informasjon om næringsliv, det nordnorske samfunnet og klimaforhold i nord.  Møtet ble avsluttet i Kirkenes 15. februar, og her fikk delegasjonen ytterligere innsikt om Finnmark og Barenssamarbeidet.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no4. mars 2018

Statsbygg: Idrettshøgskolen i ny drakt

På Sognsvann har Idrettshøgskolen tatt i bruk 16 000 nyoppussede kvadratmeter, sammen med    1 500 kvadratmeter nybygg. Rehabiliteringene og byggingen har skjedd mens skolen har vært i full drift.

De nye lokalene ble offisielt åpnet 27. februar da Statsbyggs byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg overleverte lokalene til Kunnskapsdepartementet. Departementet stiller lokalene til disposisjon for Norges idrettshøgskole ved rektor Lars Tore Ronglan. Før overleveringen var det stupeoppvisning svømmehallen.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no4. mars 2018

Bane NOR: Slik tek Bane NOR vare på Rallarvegen

Rallarvegen langs Bergensbanen er både eit kulturminne og ein av landets mest populære sykkelvegar. Ein ny forvaltningsplan skal sikre vegen for framtida.

I 2017 la firmaet Melcon AS nye kantsteinar langs vegen i Seltuftbakkane. Foto: Kjetil Thorsen
I 2017 la firmaet Melcon AS nye kantsteinar langs vegen i Seltuftbakkane. Foto: Kjetil Thorsen

Bane NOR har ansvar for å forvalte Rallarvegen, som strekkjer seg 80 kilometer frå Haugastøl over Finse til Myrdal, og langs Flåmsbana ned til Flåm. Vegen vart bygd for å frakte mat, utstyr og materialar til bygginga av Bergensbanen, som opna i 1909.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no4. mars 2018

Statsbygg: Kulde på lager

Det nye Veterinærbygget på Campus Ås skal være et passivhus. Ett av tiltakene for å få til dette er å bruke natten til å lagre energi, for så å bruke denne til å kjøle ned bygningen på dagtid.

På utsiden av Veterinærbygget er det et hull på størrelse med tre busser. Dette skal romme tre energilagertanker på til sammen 300 kubikkmeter.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no4. mars 2018

Finnmark fylkeskommune: Seminar om folkehelse

Illustrasjonsfoto. Foto: Mikkel Slaaen Kvernstuen, FFK - Klikk for stort bilde

Illustrasjonsfoto. Foto: Mikkel Slaaen Kvernstuen, FFK

KS og Finnmark fylkeskommune arrangerer folkehelseseminar med fokus på samfunnsutvikling for å skape det gode samfunn i kommunene og psykisk helse blant unge.

Det er KS og Finnmark fylkeskommune som inviterer til seminaret ved navnet «Folkehelse i et stedsutviklingsperspektiv» den 8.-9. mai 2018 på Scandic Hotell i Alta.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no4. mars 2018

Finnmark fylkeskommune: Skolekonferanse med fokus på dybdelæring

Opplæringssjef Lisbeth Sandtrøen. Foto: Bjarne Riesto - Klikk for stort bilde

Opplæringssjef Lisbeth Sandtrøen. Foto: Bjarne Riesto

I mars er det konferanse for skoleledere i Finnmark. Hovedfokus er hvordan elever kan få en dypere forståelse av fag og motivere ledere til å videreutvikle partnerskapet i det 13-årige skoleløpet.

Med 84 skoleledere påmeldt, går det mot rekordmange deltakere. Deltakerne representerer kommuner, grunnskoler, videregående skoler og fylkeskommunen.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no4. mars 2018

Logiq AS: Tura Scandinavia

Tura Scandinavia

Tura Scandinavia AB utvider samarbeidet med Logiq.

Tura Scandinavia AB velger å bruke Logiq for mottak av leverandørfakturaer, og kanaler som brukes er Peppol og eFaktura via samtrafikk. Logiq distribuerer fra før av kundens eFakturaer i det nordiske markedet.

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no4. mars 2018

Byspire: Meet the team: Johan

Johan.jpg

Hva er din bakgrunn? 
Jeg har jobbet med animasjon, design, engineering og visuell kommunikasjon siden jeg var 19 år. Jeg er for det meste selvlært, men gikk et år 3D design og animasjon på Noroff. Jeg ble ansatt i Xvision før jeg var ferdig med det første året, og har jobbet der siden. Der har jeg jobbet med utallige prosjekter for ingeniører og gründere, og har igjennom årene fått detaljert innsikt i flere av Norges største og mest komplekse industrielle prosjekter.

Les mer

1869nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no4. mars 2018

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: FFI-forum: Hvor mye tåler Ola og Kari soldat?

​På FFI-forum 20. mars presenterer vi foreløpige funn fra vår forskning på ekstrembelatninger og restitusjon hos soldater.

Det er blitt flere kvinner i Forsvaret. Reagerer de annerledes enn menn på de ekstreme belastningene soldatlivet medfører?

Lite søvn, matmangel, ekstremvær, stress og langvarig fysisk aktivitet. Soldater utsettes for enorme påkjenninger under krig og militære operasjoner. Vi kaller det multifaktoriell stress. Forskning har vist at det kan føre til både tap av muskelmasse, redusert fysisk prestasjonsevne og hormonelle endringer. Men det er store individuelle forskjeller i hvordan soldater reagerer.

Les mer