nyhetsrommet.no

1705nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no17. november 2017

Bane NOR: Nye priser for å parkere ved stasjonen

Lørdag 2. desember innføres nye priser på pendlerparkering og dagparkering ved flere stasjoner på Østlandet og én i Trøndelag.

De fleste stedene øker prisen på pendlerparkering fra kr. 50,- til kr. 100 per 30-dagersperiode, mens prisen på dagparkering øker fra kr. 20,- til kr. 40,- per dag.

Les mer

1705nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no17. november 2017

Finnmark fylkeskommune: Satser på næringsklynger i Finnmark

FIKK KVALITETSSERTIFIKAT I BRONSE: Næringsklynger fra Finnmark og Troms deltok i høst på samlinga Klyngeforum Arktisk. Fra venstre nederst: Eivind Petershagen, Gerd Meier zu Köcker, Kjartan Mikalsen og Tor-Arne Bellika. Øverst fra venstre: Børre Berglund, Ernst Kloosterman, Linda Lien. Foto: Innovation Performance - Klikk for stort bilde

FIKK KVALITETSSERTIFIKAT I BRONSE: Næringsklynger fra Finnmark og Troms deltok i høst på samlinga Klyngeforum Arktisk. Fra venstre nederst: Eivind Petershagen, Gerd Meier zu Köcker, Kjartan Mikalsen og Tor-Arne Bellika. Øverst fra venstre: Børre Berglund, Ernst Kloosterman, Linda Lien. Foto: Innovation Performance

Finnmark og Troms satser på næringsklynger gjennom finansiering av Klyngeforum Arktisk. Seks klynger møttes i Tromsø i høst for første samling.

Finnmark fylkeskommune har sammen med Troms fylkeskommune bevilget midler til finansiering av Klyngeforum Arktisk, en arena for næringsklynger i Finnmark og Troms. Her kan de møtes, dele erfaringer og få kompetansepåfyll.

Les mer

1705nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no17. november 2017

Multiconsult ASA: Studie og prosjektering på Northern Lights, Norges første karbonlagringsanlegg

F.v: Christian Nørgaard Madsen (Multiconsult), Janett Skjelvik (Statoil) og Rolf Jacobsen (Statoil)

Statoil har tildelt Multiconsult kontrakten “Northern Lights – Site preparation and Marine structures”. Kontraktens verdi er ca. 24 millioner kroner for Multiconsult og arbeidet påbegynnes umiddelbart.

Multiconsult skal prosjektere havneanlegget for skipsanløp, kaianleggene og tomteopparbeidelsen med all infrastruktur for landterminalen. Prosjektering av administrasjonsbygget er en opsjon i kontrakten. Arbeidet inkluderer konsept, FEED, detaljprosjektering og oppfølgingsfaser.

Les mer

1705nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no17. november 2017

Multiconsult ASA: DOGA utmerkelse til Håhammeren

Håhammeren bru og turvei ble hedret som et av årets mest inkluderende design- og arkitekturprosjekter.

Utmerkelsen blir utdelt for første gang i år. DOGA mottok nesten 300 søknader, og av disse tilfredsstilte 49 stykker de høye kravene som juryen stiller for å motta DOGA-merket for design og arkitektur. Med utmerkelsen ønske DOGA å hedre virksomheter, designere og arkitekter som på en nyskapende måte har utviklet produkter, tjenester og omgivelser som bidrar til et mer inkluderende samfunn.

Les mer

1705nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no17. november 2017

Bane NOR: – Gjorde mer enn opprinnelig planlagt for jernbanen i Oslo

Riksrevisjonen skriver 15. november at 340 millioner kroner ble bevilget til fornyelse av jernbanen i Oslo-området i 2016, og at 70 millioner av disse ikke ble brukt. Det er skapt et inntrykk av at det ble gjort mindre for å ta ned vedlikeholdsetterslepet enn opprinnelig tenkt i Oslo.

– Det er merkelig å få kritikk for dette, sier konserndirektør Vibeke Aarnes i Bane NOR. – Det er en god ting å spare penger slik at vi kan gjøre mer enn planlagt. Da gir vi kundene mer for pengene. Vi ønsker å korrigere det bildet som er skapt i mediene i denne saken.

Les mer

1705nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no16. november 2017

Finnmark fylkeskommune: Stipend til nordnorske forfattere

Nå får nordnorske forfattere økonomi og tid til å skrive mer. – Arbeidsstipendet på 100 000 kroner gir nordnorske forfattere mulighet til å produsere ny litteratur, sier hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken.

Nå kan forfattere som bor i Nord-Norge, og som skal skrive skjønnlitteratur, søke på arbeidsstipendet for nordnorsk litteratur. Søknadsfrist er 1.mars 2018.

Les mer

1705nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no16. november 2017

Finnmark fylkeskommune: – Vi skal gjøre en jobb for Finnmark og det nye fylket

Arne Liaklev, Lise Svenning, Geir Ove Bakken, Ragnhild Vassvik og Johnny Ingebrigtsen danner forhandlingsutvalget fra Finnmark fylkeskommune. Foto: Ina Eliassen/FFK - Klikk for stort bildeArne Liaklev, Lise Svenning, Geir Ove Bakken, Ragnhild Vassvik og Johnny Ingebrigtsen danner forhandlingsutvalget fra Finnmark fylkeskommune. Foto: Ina Eliassen/FFK

– Forhandlingsutvalget ser fram til å diskutere sammenslåinga med Troms. Vi skal gjøre det beste for det nye fylket, og Finnmarks interesser er en naturlig del av dette, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik.

Vassvik leder Finnmark fylkeskommunes forhandlingsutvalg, som torsdag og fredag møter et tilsvarende utvalg fra Troms for å drøfte den kommende sammenslåinga av fylkeskommunene.

Les mer

1705nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no15. november 2017

Statsbygg: Vil du være med å skape fremtidens byggenæring?

Statsbygg og Bergen kommune utfordrer etablerte strukturer i byggebransjen og inviterer til dialogkonferanse 18. januar i Oslo.

Hvordan kan vi sammen rigge en byggenæring som preges av stolthet, tillit, samarbeid, kreativitet, nytenking og helhetlige, sømløse prosesser?

Statsbygg og Bergen kommune utfordrer etablerte strukturer i byggenæringen, og ser på muligheter for å ta i bruk nye metoder for å oppnå bedre bygg gjennom bedre prosesser. Digitalisering er en viktig premiss i dette bildet.

Les mer

1705nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no15. november 2017

Statsbygg: To skal bygge fengsel i Agder

Fra venstre: Distriktssjef Olav Arner Orthe fra Skanska, administrerende direktør Harald V. Nikolaisen fra Statsbygg og regionsdirektør Syd Jon Syrtveit fra Kruse Smith

Statsbygg har inngått kontrakt med entreprenørene Kruse Smith Entreprenør og Skanska Norge om bygging av Agder fengsels to nye avdelinger i Mandal og Froland.

Kruse Smith Entreprenør skal bygge forlegningsbygg med boavdelinger og aktivitetsarealer ved de to fengselsavdelingene.

Les mer