nyhetsrommet.no

1845nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. februar 2018

Digitalradio Norway: Record DAB+ sales last year

Last year 2 million DAB+ radios were sold in Norway – more than double that of 2016 (source: Electronics trade association).

During the year of DSO, Norwegians bought 1,1 million home- and portable radios and 700.000 DAB+ adaptors for car use. In addition 159.000 cars with line-fit DAB+ radios were sold. In the period before DSO, yearly sales of radios were typically around 750.000 pieces including home and car products. By November 2017 85% of Norwegian households owned at least one DAB+ radio (Digital radio survey, Kantar Media).

Les mer

1845nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. februar 2018

Bane NOR: Tre grunner til å spre jernbaneutbyggingene ut i tid

Bane NOR har gitt sine faglige innspill til jernbanens handlingsprogram. Handlingsprogrammet skal beskrive hvordan jernbanesatsingen i Nasjonal transportplan 2018-29 (NTP) vil foregå i praksis.

Illustrasjonsfoto fra dobbeltsporstrekningen Langset-Kleverud langs Mjøsa, som åpnet i 2015. (Foto: Øystein Grue)
Illustrasjonsfoto fra dobbeltsporstrekningen Langset-Kleverud langs Mjøsa, som åpnet i 2015. (Foto: Øystein Grue)

Det blir en massiv jernbanesatsing som vil gi flere avganger og kortere reisetid på mange viktige jernbanestrekninger. Både politikere og reisende har store forventninger til investeringene.

Det er stilt spørsmål ved at Bane NOR anbefaler å gjøre de store jernbaneutbyggingene noe mer over tid slik at noen strekninger ferdigstilles senere enn forutsatt. Det er blitt oppfattet som å skulle skape ulemper for de reisende.

Les mer

1845nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. februar 2018

Bane NOR: InterCity: Planlegging og bygging fortsetter for fullt

Bane NOR har overlevert sitt faglige innspill til Jernbanedirektoratets arbeid med handlingsprogram for jernbanesektoren. Planleggingen og byggingen av InterCity-strekningene fortsetter som tidligere.

Illustrasjonsfoto fra dobbeltsporstrekningen Langset-Kleverud langs Mjøsa, som åpnet i 2015. (Foto: Øystein Grue)
Illustrasjonsfoto fra dobbeltsporstrekningen Langset-Kleverud langs Mjøsa, som åpnet i 2015. (Foto: Øystein Grue)

Jernbanedirektoratet skal ta stilling til Bane NORs innspill og lage et forslag til Handlingsprogram som legges på høring i april. Handlingsprogrammet skal konkretisere innsatsen på jernbane i Nasjonal transportplan 2018-2029.

Les mer

1845nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. februar 2018

Statsbygg: Tar tak i taket

 

Statsbygg skal rehabilitere taket på det fredete Oslo fengsel avd. A, også kalt Botsfengselet. 

Etter anbudsrunde og evaluering, jobber Statsbygg for tiden med innstilling til totalentreprise. Det er planlagt å inngå kontrakt medio mars.

Avdeling A består av 13 bygg hvorav noen av dem henger sammen i fløyer. Takkonstruksjonene er i generelt dårlig stand med lekkasjer, sopp og råte flere steder. I tillegg planlegges det mulig etterisolering av loftsarealene for å få redusert varmetap gjennom taket og isdannelser. Arbeidet gjøres i tett dialog med antikvariske myndigheter.

Les mer

1845nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. februar 2018

Statsbygg: Adamstuen: Fire forslag levert

Statsbygg mottok 15. februar bidragene fra de fire teamene som har arbeidet med ny bruk og byplangrep for statens eiendommer på Adamstuen i Oslo.

På området ligger NMBU Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttets gamle lokaler. Disse flytter til Campus Ås i 2020. Mulighetsstudiene er gjennomført som parallelle oppdrag, der teamene har arbeidet med ulike problemstillinger. Det er avholdt tre seminarer der blant andre Oslo kommune, bydel St. Hanshaugen, velforeninger og ulike andre aktører har deltatt.

Les mer

1845nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. februar 2018

Digitalradio Norge: Rekordsalg av DAB i 2017


I fjor ble det solgt totalt 2 millioner DAB-radioer i Norge – mer enn dobbelt så mye som i 2016 (kilde; Elektronikkbransjen).

Hjemme- og portable radioer utgjorde 1,1 millioner, DAB-adaptere for oppgradering av bilradio 700 000 enheter. I tillegg ble det solgt 159 000 nybiler med DAB-radio. Før radioskiftet ble det typisk solgt rundt 750 000 radioer hvert år, inkludert bilradio. I november 2017 hadde 85 prosent av norske husstander minst èn DAB-radio (Digitalradio-undersøkelsen, Kantar Media).

Les mer

1845nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. februar 2018

Logiq AS: Logiq tar personvern og GDPR på alvor

Logiq tar personvern og GDPR på alvor

Logiq arbeider med å implementere de nye reglene for personvern, det såkalte GDPR direktivet (General Data Protection Regulation).

Sentrale personer i Logiq har gjennomgått GDPR opplæring og drøftet forslaget til lov sammen med våre advokater. Logiq gjennomfører også intern opplæring om GDPR lovgivningen.

Les mer

1845nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. februar 2018

Finnmark fylkeskommune: Skaper folkefest i Finnmark

GODT SAMARBEID: Idrettsrådgiver i Finnmark fylkeskommune Emil Agersborg Bjørnå og leder av NMs hovedkomitè Per Hindenes samarbeider om mesterskapet som finner sted i Alta i april. - Klikk for stort bilde

GODT SAMARBEID: Idrettsrådgiver i Finnmark fylkeskommune Emil Agersborg Bjørnå og leder av NMs hovedkomitè Per Hindenes samarbeider om mesterskapet som finner sted i Alta i april.

Finnmark fylkeskommune og Skialliansen i Alta går sammen for å lage folkefest i Finnmark under NM på ski i Alta.

4.-8. april 2018 arrangeres norgesmesterskap i langrenn og Statoil Norgescup-finale for juniorer i Alta.

Les mer

1845nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. februar 2018

Multiconsult ASA: Forlenget rammeavtale med Bremnes Seashore

Trovåg settefiskanlegg | Ill.: Multiconsult

Multiconsult på Stord forlenget en viktig rammeavtale med Bremnes Seashore, i tråd med Multiconsults industrisatsning.

Bremnes Seashore er firmaet bak den velkjente salmalaksen SALMA, og er en av Norges ledende leverandører av oppdrettslaks. Avtalen befester Multiconsults posisjon som ledende innenfor prosjektering av landbaserte oppdrettsanlegg.

Les mer

1845nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. februar 2018

Byspire: Meet the team: Jonathan

Hva er din bakgrunn?

Jeg er sivilingeniør i grunnen, med en master i industriell økonomi. Spesialisering mot supply chain management og produksjon.
Siden 2011 har jeg jobbet som managementkonsulent i BearingPoint i Oslo og vært innen mange forskjellige områder, med alt fra business intelligence til rene strategiprosjekter. Jeg har lenge hatt et fokus rettet mot industri/produksjon og supply chain management, hvor jeg har jobbet mye mot næringsmiddelindustrien.

Jonathan.jpg

       Hva engasjerer deg?

Les mer