nyhetsrommet.no

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. januar 2018

Finnmark fylkeskommune: Arctic Race starter i Vadsø

EEtappeoversikten fra Arctic Race of Norway - Klikk for stort bilde Årets Arctic Race i sykling starter i Vadsø og første etappe går til Kirkenes.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. januar 2018

Statsbygg: Rammeavtaler om bemanningstjenester

Statsbygg har inngått parallelle rammeavtaler om bemanningstjenester med selskapene Bjørg Fjell AS, Manpower AS og Personalhuset Staffing Group AS. 

Rammeavtalene gjelder for områdene Oslo med omegn, Porsgrunn og Trondheim. Avtalene skal dekke Statsbyggs behov for vikarer og midlertidig bemanning innen merkantile fag som lønn, økonomi/controller, regnskap, prosjektstøtte, dokumentforvaltning, sentralbord og resepsjon.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. januar 2018

Bane NOR: – Søk ansvarsfull jobb som trafikkstyrer

Årets frister for å søke opptak som trafikkstyreraspirant i Bane NOR er 16. og 26. januar. En som slapp gjennom nåløyet i fjor er Kjetil Tømmerås, som hoppet av etter 30 år som pilot og tok fatt på den ni måneder lange utdanningen.

Fra flykaptein til trafikkstyreraspirant: Kjetil Tømmerås. (Foto: Olav Nordli)
Fra flykaptein til trafikkstyreraspirant: Kjetil Tømmerås. (Foto: Olav Nordli)

– For noen år siden skulle jeg til Grenoble i Frankrike med et charterfly fullt av skiturister. Vi holdt kanskje 300 km/t under innflyging mot flyplassen da jeg fikk øye på et TGV-tog som kjørte fra oss på bakken under. Da tenkte jeg – hva er det jeg holder på med her? Det er jo toget som er framtida!

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. januar 2018

Bane NOR: Bergensbanen: Planar for 2018

Planane for byggearbeid og vedlikehald på Bergensbanen er klare for heile året. Jernbanen vert stengd i korte periodar, og NSB set opp alternativ transport.

Arbeidet med nye snøoverbygg i stål på høgfjellet held fram i 2018. Foto: Ingunn Halvorsen
Arbeidet med nye snøoverbygg i stål på høgfjellet held fram i 2018. Foto: Ingunn Halvorsen

Også i 2018 skal Bane NOR fornye og vedlikehalde delar av Bergensbanen. Det overordna målet er ei sikrare og meir punktleg reise for passasjerar og gods. På planen står mellom anna vidare arbeid med den nye tunnelen gjennom Ulriken, ombygging av Arna stasjon, nytt snøoverbygg på fjellet og utskifting av skjener og sviller.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. januar 2018

Bane NOR: Sparer penger med grønne miljøtiltak

På årets korteste og mørkeste dag slo en gjeng lærlinger på et nytt solcelleanlegg som skal gi strøm til noen av Bane NORs eldre bygninger.

Lærling Ole Marius Knoff monterer solcellepaneler. (Foto Kjell Bakken)
Lærling Ole Marius Knoff monterer solcellepaneler. (Foto Kjell Bakken)

– Vi er flinke til å tenke miljøvennlig og grønt når vi setter opp nybygg. Dette med å ettermontere grønn teknologi på gamle bygg er nytt. Dersom dette anlegget viser seg å svare til forventningene kan det bane vei for flere etterinstallasjoner, sier Lise Kristin Sunsby, seksjonssjef for miljø, teknikk og sikkerhet i Bane NOR Eiendom.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. januar 2018

Multiconsult ASA: Multiconsult i NRK Ut i naturen

Premierefest for Ut i Naturen-programmet «Magiske Glomma». Morten Kraabøl fra Multiconsult til venstre i bildet. | Foto Vibeke Søe Horsberg

Søndag 7. januar starter en ny Ut i naturen-serie på NRK, der Multiconsult-biolog Morten Kraabøl viser fram livet i og rundt Glomma.

«Magiske Glomma» er en serie på fem episoder produsert for Ut i naturen-redaksjonen i NRK. Første episode sendes søndag 7. januar kl 20.15, og de neste episodene følger hver søndag fram til 4. februar.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. januar 2018

Logiq AS: Logiq i verdensklasse

Logiq i verdensklasse

Logiq har vært leverandør av ulike tjenester innen fakturadistribusjon hos Elkjøp siden 2009. 

I 2017 ønsket Elkjøp at Logiq skulle etablere utsendelse av elektronisk faktura ut fra deres SAP løsning til alle kunder i alle land der Elkjøp er representert – en svært krevende oppgave.

I tillegg ønsket Elkjøp å starte en prosess med inngående faktura fra sine leverandører for å effektivisere fakturaflyten med å motta elektroniske fakturaer direkte inn i sitt system.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. januar 2018

Finnmark fylkeskommune: Tilbud om kapasitetsøkning i oppdrettsnæringa i 2018

Akvakultur - Klikk for stort bilde

Nærings- og fiskeridepartementet har innført trafikklyssystemet, og oppdrettsnæringen får nå tilbud om å vokse. Fristen for å søke om kapasitetsøkning er 31. januar 2018.

Basert på produksjonsområdeforskriften fastsatte Nærings- og fiskeridepartementet 15.oktober 2015, de ulike fargene på produksjonsområdene. Den nye kapasitetsøkningsforskriften som ble vedtatt 22. desember 2017 bygger på dette.

Les mer

1780nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no8. januar 2018

FFI -Forsvarets forskningsinstitutt: Hvor går Russland?

​Russiske jagerfly følger russiske hangarskip og eskorteskip langs norskekysten. Foto: Forsvaret.

Ti år med russisk forsvarsmodernisering og militær maktbruk.

Kronikken er skrevet av sjefsforsker Kristian Åtland og ble først publisert i Forsvarets forum nr. 6 i 2017.

Ved FFI er vi i disse dager i ferd med å avslutte et treårig forskningsprosjekt med tittelen «Russlands militære maktmidler og bruken av dem». Siktemålet med dette har vært å produsere forskningsbasert kunnskap om utviklingen innen det russiske forsvaret og ikke minst hvordan Russland bruker, eller kan tenkes å ville bruke, sine militære maktmidler.

Les mer