nyhetsrommet.no

1938nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. juni 2018

FFI -Forsvarets forskningsinstitutt: Har forsket på hybridkrig mot Norge

​Hybrid krigføring kan blant annet skje gjennom påvirkningsoperasjoner, cyberangrep, terror, sabotasje og indirekte krigføring, og vil i hovedsak være rettet mot det sivile samfunnet. Illustrasjon: Forsvarets mediesenter, Sollid.

Framtidens konflikter krever at vi tenker nytt om sider ved nasjonal beredskap, mener sjefsforsker Sverre Diesen ved FFI.

​Hybridkrig er blitt et slags moteord innen forsvarsdebatten.

Les mer

1938nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no22. juni 2018

Finnmark fylkeskommune: Oppretter Finnmark Havbruksfond

Latvika 130218 - Foto Johanne Salamonsen - Klikk for stort bilde – Dette er en gladsak for hele Finnmark og jeg tror det vil bidra til å legge til rette for å utvikle og styrke vår samfunnsutviklerrolle med utgangspunkt i kystens ressurser og muligheter i Finnmark.

Det sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik etter at fylkestinget i sitt møte 20. juni vedtok å opprette Finnmark Havbruksfond.

Les mer

1938nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no21. juni 2018

Finnmark fylkeskommune: Økonomiplanprosessen startet

Fylkesrådmann Øystein Ruud - Klikk for stort bilde Fylkestinget skal på sitt møte i Alta vurdere hva fylkeskommunen skal satse på i kommende fireårsperiode. Dette er starten på årets økonomiplanprosess.

Fylkesrådmann Øystein Ruud sier i en uttalelse –vi har kartlagt flere spennende satsninger som bidrar til en ønsket utvikling av samfunnet i Finnmark. Blant disse kan jeg nevne;

·        videreføring av Karriere Finnmark

·        innføring av intelligente transportsystem

·        75-årsmarkering av frigjøringen

Det er også kartlagt mulige investeringer, blant annet en egen «fisk til marked»-pakke på en halv milliard innen samferdselssektoren som vil føre eksportmarkedene nærmere våre marine næringer.Les mer

1938nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no21. juni 2018

Logiq AS: Medius ble Årets Logiq Partner

Medius ble Årets Logiq Partner

I år, som de to forestående årene, ble Logiq Partnerdag arrangert i Strømstad.

Det var herlig å kunne tilbringe en av årets varmeste dager i den svenske skjærgården. Her ble det godt med faglig påfyll, nyheter, inspirasjon og sosialisering.

Fokuset var i år  «Relasjoner og synlighet – sammen er vi sterkere».

Les mer

1938nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no21. juni 2018

Finnmark fylkeskommune: Sterkeste resultat på fire år

Ruud, Øystein 2018 foto mbm - Klikk for stort bilde Regnskapet viser at Finnmark fylkeskommune har et netto driftsresultat på 3,9 prosent i 2017, det  sterkeste driftsresultat siden 2013.

– Jeg er veldig godt fornøyd med at fylkeskommunens resultat har blitt forbedret i 2017, uttaler fylkesrådmann Øystein Ruud. Regnskapet ble torsdag vedtatt av fylkestinget i Alta.

Les mer

1938nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no21. juni 2018

Statsbygg: 2065 personer kom på åpen dag

16. juni arrangerte Statsbygg sammen med Nasjonalmuseet åpen dag på byggeplassen til det nye Nasjonalmuseet. 2045 personer kom for å se og oppleve museet som har skapt engasjement i media og på sosiale medier de siste tre ukene.

– Noen var skeptiske da de kom, men jeg tror alle var positive da de gikk ut av bygget, forteller prosjektdirektør Steinar Støre.

Les mer

1938nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no21. juni 2018

FFI – Forsvarets forskningsinsitutt: Derfor er dumpet ammunisjon en miljøbombe

Ammunisjon som blir liggende på havbunnen ruster – og kan over tid utgjøre en miljøtrussel og en samfunnsrisiko. Foto: FFI.

Etter de to verdenskrigene ble enorme mengder ammunisjon dumpet i havet. Nå er det bare et tidsspørsmål før mye av ammunisjonen er så korrodert at den eksploderer eller slipper ut giftstoffer.

​FFIs ekspertise kan bidra til en løsning.

Mange hundre tusen tonn ammunisjon ble dumpet i norske farvann etter andre verdenskrig. Det ligger også store mengder sjøminer og flybomber igjen fra krigshandlingene under de to verdenskrigene.

Les mer

1938nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no21. juni 2018

Multiconsult ASA: Banebrytende studie innen fornybar energi

Khone Falls

Multiconsult og samarbeidspartnere skal i Laos evaluere kumulative effekter av fornybarprosjekter i områder hvor det er planlagt flere slike.

Studien vil gjennomføres på elven Sekong i Laos, og gi beslutningsmyndigheter og privat sektor bedre forståelse for den samlede effekten av vannkraft og andre fornybarprosjekter. Multiconsult skal gjennomføre studien sammen med Deltares og Lao Consulting Group, for International Finance Corporation (IFC) som er en del av Verdensbanken.

Les mer